Rowerowa Małopolska w liczbach

kładka pieszo-rowerowa w Łącku
VeloMałopolska to olbrzymi projekt rowerowy, składający się z ośmiu tras które przebiegać mają przez każdy region województwa i połączyć największe miasta. Osiem tras to: Wiślana Trasa Rowerowa, VeloDunajec, VeloNatura (EuroVelo11), VeloMetropolis (EuroVelo4), VeloRaba, VeloRudawa, VeloSkawa oraz Szlak Rowerowy Wokół Tatr. Sporo odcinków tych tras jest już gotowa i zachęca do jazdy rosnące z roku na rok rzesze rowerzystów.

Ważne wyjaśnienie do statystyk. Liczby przedstawiają to co jest prezentowane na mapie bit.ly/velomalopolska, na której prezentowane są wszystkie ważne z punkty widzenie turystyki rowerowej inwestycje w Małopolsce. Dlatego podliczone jest to, co jest ważne z punkty widzenia rowerzysty rekreacyjnego, czyli bez wliczania tego co jest czysto “komunikacyjnego” w dużych miastach jak Kraków czy Tarnów, natomiast sumuje kilometry bez rozróżniania poszczególnych inwestorów (ZDW w Krakowie budujący główne trasy Velo Małopolska, gminy, polskie odcinki Szlaku Wokół Tatr oraz odcinki VeloDunajec i EV11 przebiegające przez Słowację, które są ważne z punktu widzenia ciągłości tych tras). 
 

WSZYSTKO nadające się już do jazdy

nawierzchnia km %
DDR 411,32 52%
droga 300,63 38%
inna 85,85 11%
suma 797,8  
     
konkretna budowa 62,3 km
konkretne plany 127 km
dalsze plany 230 kmKONKRETNE BUDOWY  (zakończenie prac w 2021/22) km
Wiślana Trasa Rowerowa 11,8
VeloDunajec 6,9
VeloNatura (EV11) 1
pozostałe 42,6
suma 62,3KONKRETNE PLANY  (zakończenie etapu opracowania dokumentacji i pozwoleń w 2021/2022) km
Velo Skawa 39,2
Velo Dunajec/EV11 10,3
EuroVelo11 31,7
Velo Rudawa 45,8
suma 127


Tabelaryczne wyniki z liczydeł zliczających rowerzystów na trasach VeloMałopolska

rok suma zmiana do roku poprzedniego najlepszy dzień data
2021 (do czerwca) 152885   16 149 niedziela, 9 maj 2021
2020 411338 14% 8 488 niedziela, 13 wrz 2020
2019 359495 14% 5 693 czwartek, 15 sie 2019
2018 315661   6 102 niedziela, 12 sie 2018


Pozostałe statystyki

  • 24 - ilość gotowych, większy i mniejszych obiektów mostowych przeznaczonych tylko dla ruchu pieszo-rowerowego
  • 3 - ilość budowanych aktualnie mostów pieszo-rowerowych
  • 27 - ilość Miejsc Odpoczynku Rowerzystów wybudowanych przez ZDW w Krakowie
  • ponad 75 - ilość pozostałych, nowych wiat zapewniających miejsce do odpoczynku dla rowerzystów.
  • 3000 kilometrów rekomendowanych szlaków rowerowych

Krótkie omówienie statystyk
Jak widzicie z tych nadających się już do jazdy odcinków, to ponad połowa (52%, 411 km) to odseparowane, szerokie i asfaltowe drogi rowerowe, 11% (86 km) to odcinki również bez samochodów, ale o nawierzchni szutrowej/z kostki. Odcinków w którym trasy zostały poprowadzone po drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu samochodowego jest 300 km (38%). 
W tabeli macie również podsumowanie kilometrażu odcinków pozostających w budowie z datami zakończenie 2021/22 (62,3 km), przy czym nie powstają tylko w ramach tras VeloMałopolska, bo bardzo dobre trasy powstają właśnie m.in. nad Kanałem Łączany w gminie Skawiny czy nad Zatoką Zakliczyńską. W bardzo konkretnych planach, czyli tych odcinków które są obecnie na etapie opracowania dokumentacji projektowych i zbierania pozwoleń na budowę (z datami zakończenie w 2021/2022 roku), jest 127 km. Ich budowa oraz reszta z tych zaplanowanych odcinków Velo Małopolska (ponad 200 km) czekają teraz na nowy okres finansowania z Unii Europejskiej zaplanowany na lata 2021-2027.