Regional tourist portal of the Marshal's Office of the Małopolska Region

Editors of the portal:

Regional Tourism Potential Development Department of Tourism

Contact:
Email address: 
redakcja.msit@umwm.malopolska.pl

Correspondence address:
30-017 Kraków
ul. Racławicka 56
Marshal's Office of the Małopolska Region

visitmalopolska.pl editorial board


Warning!
visitmalopolska.pl reserves the right to make changes to the materials (content, attachments, posters, graphics and photos) sent to the site.

 

Contact form

Full name​
E-mail adress:​
Content:​
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, moich danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu mailowego w celu obsługi zgłoszeń przesyłanych poprzez formularz kontaktowy na stronie visitmalopolska.pl. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219).
Zapoznałem/-am, się z informacją że:
- Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony moich danych osobowych pod e- mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
- Administrator będzie przetwarzać moje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń przesyłanych poprzez formularz kontaktowy na stronie visitmalopolska.pl.
- Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do obsługi zgłoszeń przesyłanych poprzez formularz kontaktowy na stronie visitmalopolska.pl. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości obsługi zgłoszeń przesyłanych poprzez formularz kontaktowy na stronie visitmalopolska.pl.
- Moje dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od momentu zgłoszenia.
- Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
- Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT.
- Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.