Štatistiky

kładka pieszo-rowerowa w Łącku
Stav k 28. Februára 2022

Trasy a cyklotrasy Malopoľska

Malopoľsko má v súčasnosti takmer 900 km cyklistickej infraštruktúry s veľmi dobrým štandardom , najmä trasy VeloMałopolska a trasy ako: poľská časť Cesty okolo Tatier, Cesta okolo Čorštynského jazera alebo VeloKrynica, vrátane:

 • 54% na cestách oddelených od automobilovej dopravy,
 • 36% na miestnych komunikáciách s pokojnou premávkou,  
 • 10% štrkové cesty.

Okrem toho je v Malopoľsku cca. 3000 km cyklotrás rôznych obtiažností, z ktorých najznámejšie sú o.i. Cesta okolo Tatier, Cesta Orlích hniezd, Chodník minerálnych vôd alebo Cyklotrasa Kaprovou dolinou. 

V Malopoľsku je dobre rozvinutá infraštruktúra pre horskú cyklistiku – MTB, vrátane jej extrémnych odrôd Enduro a Downhill.  

 • 6 bikeparky: Bike Park Kasina, Bike Park Kluszkowce, Bike Park Mosorny Groń a Babia Góra Trails, Bike Park Słotwiny Arena, PKL Palenica/Szczawnica Bike Parks, Gorlickie Ścieżki,
 • 30 pumptrackov,
 • skupiny trás pre horské bicykle, napr. MTB cyklotrasy v Krynici - Zdrój (vytvorené v rámci aktivít miestnej samosprávy). 

Projekt VeloMałopolska 

VeloMałopolska je obrovský cyklistický projekt pozostávajúci z ôsmich trás, ktoré majú viesť cez každý región vojvodstva a spájať najväčšie mestá. Osem trás je:  Viselská cyklotrasa, VeloDunajec, EuroVelo4/VeloMetropolis, EuroVelo11/VeloNatura, VeloPrądnik, VeloRaba, VeloRudawa, VeloSkawa.

V rámci siete cyklotrás VeloMałopolska je už prejazdných cca 650 km, cieľovo sa plánuje je 1 000 km, z toho:

 • 475 km postavilo Malopoľské vojvodstvo - Správa vojvodských ciest v Krakove, zvyšné úseky vybudovali obce, cez ktoré priebehajú trasy,
 • pri trasách VeloMałopolska vo výstavbe ZDW vznikli Cyklistické servisné strediská (MOR) - v súčasnosti ich je 27. Zvyšné prístrešky slúžia ako oddychové miesto pre cyklistov, na trasách je viac ako 70. 
 • 133 zariadení s certifikátom Miesto priaznivé cyklistom (MPR) v Malopoľsku.

Najpokročilejšie vo výstavbe sú nasledujúce trasy VeloMałopolska:

 • VeloDunajec: uvedenie do prevádzky 190 km z plánovaných 240 km
 • Viselská cyklotrasa: dokončených 215 km z plánovaných 230 km
 • VeloRaba: 45 km z plánovaných 130 km 
 • EuroVelo11/VeloNatura: 77 km z plánovaných 115 km

Výsvetlivky k štatistikám

Čísla prezentujú informácie o trasách z projektu VeloMałopolska, ako aj VeloCzorsztyn, VeloKrynica a poľského úseku Cesty okolo Tatier - súhrnne, zobrazené na mape bit.ly/velomalopolska. Štatistiky sumarizujú to, čo je dôležité z pohľadu rekreačného cyklistu, pričom neberie do úvahy čisto komunikačné trasy vo veľkých mestách ako Krakov či Tarnów. Sčítané kilometre sa nerozlišujú medzi jednotlivými investormi ani administratívnymi/miestnymi samosprávnymi hraniciami.  

 

 

 

 

Stručný prehľad štatistík
Ako vidno z vyššie uvedených grafov, viac ako polovicu týchto úsekov (52 %, 411 km) tvoria oddelené, široké a asfaltové cyklistické chodníky, 11 % (86 km) tvoria aj úseky bez automobilovej dopravy, ale so štrkovým povrchom/kockou. Úsekov, ktorých trasy boli vedené verejnými komunikáciámi s nízkou intenzitou automobilve premávky je 300 km (38 %). 
V tabuľke sú zhrnuté kilometre úsekov, ktoré sú momentálne vo výstavbe a termíny ich uvedenia do prevádzky sú naplánované na rok 2022/23 (spolu viac ako 62 km).
Dôležité upozornenie, významná časť trás, ktoré vznikajú mimo projektu VeloMałopolska, ho veľmi dobre doplní. Veľmi dobrá infraštruktúra sa buduje napríklad v blízkosti Viselskej cyklotrasy (cez Łączanským kanálom v obci Skawina) alebo vedľa plánovaných úsekov VeloRaba (cesta cez Zakliczyńský záliv).  Úseky, ktoré sú momentálne v štádiu vypracovania projektovej dokumentácie a získavania stavebných povolení (s termínom ukončenia tejto etapy 2022/2023), majú dĺžku 127 km.  Ich výstavba a ostatné úseky Velo Małopolska (vyše 200 km) plánované na neskoršie roky čakajú na nové obdobie financovania z Európskej únie plánované na roky 2021-2027. 

Ďalšie dôležité čísla
 • 26 - počet dokončených, väčších a menších mostných objektov určených len pre pešiu a cyklistickú dopravu, vybudovaných / prispôsobených pre cyklistickú dopravu
 • - počet aktuálne vybudovaných peších a cyklistických mostov
 • 3000 - počet kilometrov odporúčaných cyklotrás 

Mapa ukazuje postup prác a typ povrchu