Miesta priateľské bicyklom- MPB (poľská skratka: MPR)

Organizačné informácie o systéme odporúčaní MPB v Malopoľskom vojvodstve

logo MPR

Ak prevádzkujeme ubytovacie zariadenie, stravovacie zariadenie, obchod alebo cykloservis, máte prepravnú spoločnosť, parkovisko alebo ste majiteľom turistickej atrakcie, môžete sa zapojiť do Systému odporúčaní miest priateľských bicyklom v Malopoľsku.

Ak hľadáte informácie o Miestach priateľských k bicyklom kliknite tu

Tento článok obsahuje informácie a odpovede na otázky:

 1. Čo je to systém odporúčaní miest priateľských k bicyklom (MPB)?
 2. Prečo sa oplatí mať certifikát MPB?
 3. Kto sa môže stať MPB?
 4. Aké kritériá treba splniť?
 5. Kedy sa môžete prihlásiť a čo treba vedieť o systéme odporúčaní MPB?
 6. Materiál a informácie pre už certifikované zariadenia MPB.
 7. Zoznam a mapa miest s udelený certifikátom MPB v Malopoľsku.
 8. Pravidlá a kontakt na Organizátora Systému odporúčaní MPB  v Malopoľsku.

Čo je Systém odporúčaní priateľských miest k bicyklom (MPB)?

Zjednotenie úrovne poskytovaných služieb, prehľadné informácie o príslušenstve a atrakciách dostupných na cyklotrase a ľahké vyhľadávanie subjektov, ktoré sú súčasťou siete – to sú základné ciele Systému odporúčaní miest priateľských k bicyklom. Malopoľský systém pôsobí podľa podobných zásad, ako iné systémy v Poľsku (MPB na GreenVelo a MPB na Trase okolo Tatier).

Ich cieľom je rozvoj a propagácia cykloturistiky, inšpirácia a podpora miestneho podnikania pri vytváraní ponuky priateľskej k cyklistom, zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie platformy pre spoluprácu a výmenu skúseností medzi subjektmi zapojenými do systému.

Prečo sa oplatí mať certifikát MPB?

Získate nových zákazníkov a konkurenčnú výhodu prostredníctvom propagácie na webovej stránke venovanej turistike v Malopoľsku, propagácie v sociálnych médiách, prezentáciou na cyklistických mapách vydávaných Malopoľským vojvodstvom a v publikáciách a iných propagačných materiáloch o cyklotrasách VeloMałopolska. Certifikát budete môcť použiť aj vo svojich marketingových aktivitách, napríklad umiestnením loga MPB na svojej nehnuteľnosti, webovej stránke, v sociálnych médiách alebo v letákoch.

Navyše otvorenosť a prístupnosť cyklistom sa dnes jednoducho oplatí. V celej Európe je práve tento druh turistiky významným faktorom regionálneho a miestneho rozvoja. Podľa odhadu Európskej cyklistickej federácie predstavuje „cycle industry“ v EÚ až 655 tisíc pracovných miest a ročné príjmy z cyklistiky dosahujú až 44 miliárd eur. Denné náklady cykloturistu v Nemecku alebo Rakúsku s´dosahujú 53-70 eur.

Kto môže byť MPB?

 Zariadenia, ktoré sa uchádzajú o odporúčanie Miesta priateľského k bicyklom musia byť lokalizované (podnikať) na území Malopoľského vojvodstva, nie ďalej ako 15 km od jednej z cyklotrás VeloMałopolska. Vzdialenosť objektu od cyklotrasy by sa mala merať ako jazda na bicykli od cyklotrasy k objektu verejnými cestami, nie v priamej línii.

V poriadku Systému odporúčania MPB je vymedzených 5 kategórií zariadení:

Ubytovacie zariadenie

Ikona obiektu noclegowego

 • Zariadenie musí poskytovať minimálne 6 lôžok.
 • Možnosť ubytovania- nocľah na jeden deň.
 • Kategorizovaný hotelový objekt alebo iný (nekategorizovaný).

 

Gastronomická prevádzka

Ikona obiektu gastronomicznego

 • Celoročná alebo sezónna.
 • Príprava a predaj jedál a nápojov na konzumáciu na mieste aj so sebou.

 

 
Turistická atrakcia

Ikona atrakcji turystycznej

 • Platný alebo bezplatný vstup.
 • Má svojho správcu napr. pamiatka (architektonická, sakrálna, archeologická, etnografická, historický cintorín), múzeum, galéria umenia, národný park, krajinný park, rezervácia, jaskyňa, podzemná turistická trasa, kúpalisko, termálne kúpalisko, aquapark, organizované miesto na rybolov, plošina, vyhliadková veža, plavba výletnou loďou, historická železnica alebo drezina a ďalšie.
 
Turistická informácia

Ikona informacji turystycznej

 • Zariadenie musí patriť do turistickej informačnej siete a spĺňať požiadavky stanovené Poľskou organizáciou turistiky (Polska Organizacja Turystyczna).
 • Označené špeciálnym znakom „i“ v súlade s pokynmi Poľského turistického informačného systému.

 

 
Zariadenie - poskytovateľ služieb (ostatné)

Ikona obiektu usługowego

 • Zariadenie poskytuje služby, ktoré môžu byť pre cyklistu počas cesty užitočné, napr. cykloservis, požičovňa bicyklov a turistického vybavenia, cestovná kancelária, preprava cestujúcich, čerpacia stanica, nákupné centrum, potraviny, zmiešaný tovar a iné.

 

 

Aké kritériá treba splniť? 

Všetky zariadenia musia svojim zákazníkom poskytnúť:

Bezpečné a bezplatné parkovisko pre bicykle

ikona parkingu rowerowego

 • Pri objekte musí byť miesto na bezpečné pripnutie bicykla, vybavené stojanmi alebo umožňujúce pripevniť/uschovať bicykel iným spôsobom napr. v uzamknutej miestnosti.

 

 

 

Bezplatné poskytnutie náradia na vykonanie základných opráv bicyklov

ikona udostępniania narzędzi

 • Súprava náradia musí okrem štandardných plochých, krížových a imbusových kľúčov, krížových a plochých skrutkovačov povinne obsahovať aj servisnú podlahovú pumpu, ktorá umožňuje dofúkať rôzne typy kolies, lámač reťaze, lyžice na montáž pneumatík a súpravu opravných záplat s lepidlom.

 

Aktuálne informácie o servisoch/cyklistických predajniach alebo predaji náhradných dielov na bicykel

ikona informacji o serwisach rowerowych

 • Informácia musí byť v objekte umiestnená na viditeľnom mieste a musí uvádzať presnú adresu, telefónne číslo a otváracie hodiny uvedených servisov/cyklopredajní.

 

 
Informácia o webovej stránke narowery.visitmalopolska.pl

ikona informacji o stronie internetowej

 • Informácia musí byť umiestnená na viditeľnom mieste v zariadení a musí obsahovať správu, že webová stránka je venovaná cyklistom, ktorí navštívili Malopoľsko.

 

 

Ubytovacie zariadenia musia navyše poskytovať:
Možnosť ubytovania na jeden deň/noc

ikona noclegu na jedna dobę

 • Ubytovacie zariadenie musí disponovať minimálne 6 lôžkami a deklarovať pripravenosť ubytovať turistov na jeden hotelový deň.

 

 
Bezpečná a bezplatná úschovňa bicyklov s batožinou počas pobytu

Ikona przechowania rowerów

 • Ubytovacie zariadenie musí mať izbu zamykanú na kľúč, ktorá je chránená pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a ľahko prístupná, kde turista počas svojho pobytu v zariadení môže v prípade potreby odstaviť bicykel aj s batožinou. Veľkosť izby musí umožniť uschovanie 6 bicyklov súčasne.

 

Kedy sa môžete prihlásiť a čo ešte treba vedieť o systém odporúčaní MPB?

Nábor do Systému odporúčaní miest priateľských bicyklom sa koná minimálne raz ročne.

Posledný nábor sa konal od 13. apríla do 22. júna 2022.

Prihláška pre uchádzačov o certifikát MPB v kategórii: Gastroprevádzka, turistická informácia, turistická atrakcia, iný poskytovateľ služieb.

Prihláška pre ubytovacie zariadenia- uchádzačov o certifikát MPB.

Ak v danej chvíli neprebieha žiadny nábor, zašlite nám informáciu o Vašom záujme začleniť sa do systému na e-mailovú adresu: mpr@umwm.malopolska.pl. Pri ohlásení ďalšieho náboru Vás budeme informovať e-mailom.

Požiadať o začlenenie do systému môže každé legálne pôsobiace zariadenie, ktoré vyjadrí súhlas s Pravidlami a splní požiadavky, ktoré sú ňom uvedené.

Účasť v systéme odporúčaní je bezplatná a dobrovoľná. Subjekt môže kedykoľvek z účasti v systéme odstúpiť bez akýchkoľvek finančných dôsledkov.

Pred udelením certifikátu bude Vaša žiadosť preverená z hľadiska súladu s prihláškou a splnenia podmienok. Podobná previerka sa bude vykonávať najmenej raz v roku.

Zoznam a mapa miest s udeleným certifikátom MPB v Malopoľsku.

Zoznam miest s udeleným certifikátom MPB v Malopoľskom vojvodstve -  Excel
Tabuľku je možné rozdeliť podľa: kategórie objektov, okresu, názvu a adresy.

Mapa miest s priznaným certifikátom MPB v Malopoľskom vojvodstve.

Pravidlá a kontakt na organizátora Systému odporúčaní MPB v Malopoľsku..

Pravidlá spolupráce v rámci Systému odporúčaní miest priateľským k bicyklom- Pravidlá - PDF 
Systém tvoríme spoločne (organizátori, účastníci, cyklisti)- napíšte nám, ak máte nápad ako ho vylepšiť a čo môžeme zmeniť alebo zdokonaliť.

Kontakt na organizátora Systému odporúčaní MPB v Malopoľsku:

Kontakt: e-mail: mpr@umwm.malopolska.pl

Tel. 123 796 025