Regulamin tras Velo Małopolska

Regulamin tras Velo Małopolska
Z tego co sami obserwujemy i czytamy w prasie, to temat współdzielenia się przestrzenią wspólną (jaką są m.in. świeżo powstałe trasy w ramach Velo Małopolska) porusza dość mocno opinię publiczną, szczególnie tam gdzie te trasy to jeszcze nowość.

 
Dlatego przypominamy - sprawę pierwszeństwa na reguluje (poza zdrowym rozsądkiem, uprzejmością i życzliwością do drugiego człowieka) po prostu kodeks ruchu drogowego (PORD) oraz regulamin tras Velo Małpolska, który stanowi że piesi mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych jeśli nie ma wytyczonego równoległego chodnika, z ustąpieniem pierwszeństwa rowerzystom. Użytkownicy urządzeń transportu osobistego (UTO) kwalifikują się wg. PORD jako piesi.

Odsyłam do oficjalnego regulaminu sieci tras Velo Małopolska (poniżej). Jest on również zamieszczony na tablicach zlokalizowanych na istniejących Miejscach Odpoczynku Rowerzystów. 

 1. Jazda rowerem po oznakowanych szlakach rowerowych odbywa się na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych zgodnie z kodeksem drogowym.
 2. Rowerzysta jest zobowiązany stosować się się do przepisów ruchu drogowego oraz znaków I sygnałów drogowych.
 3. Rower powinien byt sprawny technicznie, wyposażony w działający hamulec, dzwonek lub podobny sygnał dźwiękowy oraz wymagane przepisami oświetlenie: światło pozycyjne barwy białej lub żółtej widoczne z przodu, światło pozycyjne barwy czerwonej widoczne z tyłu oraz czerwone światło odblaskowe z tyłu. Oświetlenie pozycyjne (przednie i tylne) może być migające. Po zmierzchu oświetlenie pozycyjne musi byt umieszczone na rowerze  i włączone!
 4. Jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Bądź  gotów umożliwić rowerzystom poruszającym się szybciej wyprzedzanie z Twojej lewej strony.
 5. Jeśli opiekujesz się małymi dziećmi na rowerach, powinny one jechać przed Tobą. Upewnij się. że nie skręcają w lewo ani nie zjeżdżają na środek drogi! Tor Twojej jazdy powinien byt bliżej osi drogi (powinieneś je osłaniać przed jadącymi za Tobą i wyprzedzającymi Cię rowerzystami).
 6. Ostrzegaj jadących przed Tobą dzwonkiem o zamiarze wyprzedzania!
 7. Sygnalizuj zamiar zmiany kierunku ruchu (a także wyprzedzania) wyciągniętą w bok ręką - to ważne dla jadących za Tobą!
 8. Nigdy nie zatrzymuj się na środku drogi dla rowerów i w miejscach o złej widoczności (np. za zakrętem) ani u podstawy stromych odcinków. Pamiętaj aby nie blokować przejazdu Innym użytkownikom.
 9. Jeżeli ciągniesz przyczepkę, nie zapominaj o niej - może zablokować ruch innym, a często jest gorzej widoczna! Skorzystaj z oznakowania chorągiewką sygnalizacyjną.
 10. Technika i szybkość jazdy rowerem musi być dostosowana do warunków terenowych i pogodowych (deszcz, śnieg), ruchu pojazdów i ruchu pieszych oraz indywidualnych umiejętności rowerzysty.
 11. Nie należy zjeżdżać poza wyznaczony pas ruchu, aby nie uszkadzać poboczy i zieleni przy trasie rowerowej,  a także korony wału przeciwpowodziowego w przypadku przebiegu trasy na wale rzecznym.
 12. Szlabany ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu rowerem do lasu chyba, że przy szlabanie znajduje się tablica informująca o czasowym zamknięciu odcinka drogi.

WAŻNE DLA PIESZYCH:
13. Piesi mogą korzystać ze szlaków rowerowych na zasadach określonych w przepisach ruchu drogowego.
14. Jeśli nie ma chodnika, wówczas na drogach -w tym na drogach dla rowerów - piesi powinni poruszać się gęsiego po lewej stronie i  ustępować pierwszeństwa rowerzystom.
15. Nie należy zatrzymywać się w grupach, zwłaszcza w miejscach o pogorszonej widoczności i  u podstaw wzniesień.
16. Zasady te dotyczą również biegaczy.

WAŻNE DLA ROLKARZY:
17. Rolkarze mogą korzystać z dróg dla rowerów.
18. Rolkarze nie mogą utrudniać ruchu rowerowego.
19. Rolkarze powinni poruszać się prawą stroną drogi dla rowerów.
20. Rolkarz wyprzedzany przez rowerzystę, w szczególności ostrzeżony dzwonkiem powinien zaprzestać kroku łyżwowego i jechać równo przy prawej krawędzi drogi.
21 . Po zmierzchu rolkarz powinien albo poruszać się powoli lewą stroną drogi albo korzystać z oświetlenia pozycyjnego (białe z przodu, czerwone z tyłu), tak jak rowerzysta.