Zgłoszenie MPR

Nabór pilotażowy do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim

Co to jest Miejsce Przyjazne Rowerzystom (MPR)?
To miejsce usługowe z kategorii: obiekty noclegowe ; obiekty gastronomiczne ; atrakcje turystyczne ; informacje turystyczne ; pozostałe obiekty usługowe, które posiada odpowiednie udogodnienia dla turystów podróżujących na rowerach.

Są to obowiązkowo:
1)    Bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy
2)    Nieodpłatnie dostępne narzędzia do podstawowych napraw rowerów
3)    Aktualne informacje o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów
4)    Informacja/odnośnik do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl, z której można pobrać mapy do samodzielnego wydruku w formacie A4, ślady GPS tras rowerowych, informacje o atrakcjach

W przypadku obiektów noclegowych dodatkowo:
5)    Możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę
6)    Bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.


Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2020 r.


Wszystkie zgłoszone obiekty, spełniające kryteria obowiązkowe i formalne zostaną umieszczone na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl w celu promowania oferty turystycznej Małopolski.
Rekomendacja przyznawana jest bezterminowo, pod warunkiem stałego utrzymywania jakości zadeklarowanych usług, co będzie systematycznie audytowane, zgodnie z zapisami Regulaminu współpracy.
W każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań wobec Organizatora Systemu Rekomendacji