Kto może zostać MPR?

Kto może zostać MPR?

infografika

Zapraszamy podmioty, które prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego w odległości nie większej niż 15 km od tras rowerowych sieci VeloMałopolska, zgodnie z poniższą mapą:

mapa tras VeloMałopolska

Obowiązkowe kryteria jakie należy spełnić przy aplikowaniu do systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

 1. Kryterium: bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje wydzielonym terenem w formie „parkingu rowerowego” wyposażonym w stojaki rowerowe umożliwiające bezpieczne przypięcie roweru do stojaka (rekomendowane stojaki w kształcie „bramki"/litery „U” lub inne umożliwiające przypięcie ramy roweru) lub też inne miejsce do bezpiecznego przechowania np. z monitoringiem. Dostępność infrastruktury, dającej możliwość pozostawienia  roweru w czasie zwiedzania atrakcji turystycznej, znacząco poprawia komfort rowerzystów w trakcie wycieczki. Uwaga: Kryterium to  nie dotyczy obiektów, które spełniają kryterium nr 6.
 2. Kryterium: nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot zapewnia rowerzystom narzędzia, pozwalające na dokonanie podstawowych napraw i regulacji roweru. Taki zestaw powinien być dostępny nieodpłatnie na terenie obiektu i zawierać co najmniej: komplet (zestaw) kluczy typu „imbus”, komplet (zestaw) kluczy płaskich, komplet (zestaw) śrubokrętów „krzyżakowych”, komplet (zestaw) śrubokrętów płaskich, zestaw łyżek do zdejmowania/zakładania opon rowerowych, rozkuwacz do łańcucha rowerowego, zestaw łatek do opon z klejem i serwisową pompkę rowerową, podłogową. Dodatkowym atutem, który nie jest obowiązkowy, jest posiadanie serwisowanego stojaka rowerowego. Taki zestaw narzędzi zwiększa poczucie bezpieczeństwa rowerzystów i ułatwia bieżące naprawy sprzętu, bez konieczności wożenia całego zestawu narzędzi ze sobą lub szukania w przypadku drobniejszych awarii serwisów i sklepów rowerowych w celu skorzystania z ich usług.
 3. Kryterium: posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów oznacza, że dostępna jest w obiekcie w widocznym miejscu aktualna informacja o pobliskich serwisach i sklepach rowerowych z telefonami i godzinami otwarcia lub też obiekt oferuje odpłatnie części zamienne do rowerów, o charakterze typowym, często psujących się w trasie lub ulegającym zgubieniu np. śruby, nakrętki, linki, manetki. Dostępność tych narzędzi ułatwia naprawę sprzętu i oszczędza czas na poszukiwanie sklepu lub serwisu rowerowego.
 4. Kryterium: posiadanie informacji/odnośnika do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl oznacza, że dostępna jest w obiekcie w widocznym miejscu informacja o stronie internetowej, na której można pobrać mapy, w tym do samodzielnego wydruku, oraz informacje o atrakcjach i ślady GPS tras rowerowych w Małopolsce.
 5. Kryterium: możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje minimum 6 miejscami noclegowymi i deklaruje gotowość przyjmowania rowerzystów na jedną dobę hotelową. Deklaracja jest wiążąca przez cały okres funkcjonowania obiektu. W przypadku obiektów sezonowych - deklaracja jest wiążąca przez wskazane w formularzu zgłoszeniowym miesiące. Jak wynika z badań, znaczna część rowerzystów realizuje model turystyki, bazujący na przemieszczaniu się codziennie z jednego miejsca do drugiego. Tym samym rowerzyści będą często zainteresowani korzystaniem z usług danego obiektu noclegowego tylko przez jedną noc.
  Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii: obiekty noclegowe.

 6. Kryterium: bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot posiada zamykane, wydzielone i przeznaczone do tego celu pomieszczenie, w którym można nieodpłatnie (w cenie noclegu) zostawić rowery wraz z częścią bagażu. Pomieszczenie musi być łatwo dostępne (najlepiej na parterze, brak wąskich przejść, schodów), zamykane na klucz i chronione przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak woda, wiatr, śnieg. Wielkość pomieszczenia pozwalać musi na przechowanie minimum 6 rowerów wraz z wyposażeniem. Bezpieczne przechowanie roweru w czasie pobytu, przede wszystkim związanego z noclegiem, to podstawowa cecha, wskazywana przez rowerzystów jako kryterium obiektu przyjaznego rowerzystom.
  Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii: obiekty noclegowe.

Jak zostać Miejscem Przyjaznym Rowerzystom?

Dla podmiotów starających się o uzyskanie certyfikatu MPR, przygotowaliśmy cykl filmików, w których podpowiadamy jak spełnić konieczne wymogi.

 • bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy, a w przypadku obiektów noclegowych bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w trakcie pobytu;
 • nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów;
 • posiadanie informacji/odnośnika do strony internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów
 • możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę w przypadku obiektów noclegowych.

 

Udział w systemie rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny. Informacja o rekomendowanych podmiotach zostanie umieszczona na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.pl oraz będzie promowana i dystrybuowana wraz z informacjami o trasach rowerowych Małopolski.

 • Regulamin współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
 • E-mail kontaktowy: mpr@umwm.malopolska.pl
 • Tel. 123 796 025

Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce
Poniżej zestawienie wytycznych/dokumentów/poradników dotyczących turystyki rowerowej:
 1.  Uchwała nr 1/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim
  Uchwała zawiera:
  o   Koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce;
  o   Podręcznik do projektowania tras rowerowych
 2.  Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekt)        
 3. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego wraz z Katalogiem przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-bezpiecznego-ruchu-rowerowego
 4. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP (m.in. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych ) – w załaczniku
 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/454
 6.  Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych (PDF w języku polskim)
 7. Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego. Podręcznik. Materiał służący zwiększaniu potencjału uczestników projektu mobile2020. http://www.mobile2020.eu/fileadmin/Handbook/podrecznik-mobile2020.pdf
 8. EU Cycling Strategy 2017 r. https://ecf.com/eu_cycling_strategy
 9. The European Cycle Route Network Eurovelo Study http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-TRAN_ET(2012)474569
 10. Jak zdobyć fundusze europejskie na inwestycje rowerowe. Przewodnik dla Polski po procesie programowania dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021 - 2027 - PDF

Przewodnik rowerowy "Zakręć w Tatry"

Przewodnik rowerowy "Zakręć w Tatry"

Przewodnik rowerowy zakręć w Tatry
Nowy przewodnik rowerowy po Podtatrzu napisany przez Wojciecha Goja z Szlaku Wokół Tatr.

W skrócie najważniejsze informacje o tym wydaniu:

 •  przewodnik ma tak naprawdę 3 wersje: papierową, PDF oraz rozbudowaną wersję online www.szlakwokoltatr.eu/GO gdzie naprawdę łatwo odnaleźć się w zaproponowanych 30 wycieczkach po Podhalu, Spiszu i Orawie,
 •  wersja papierowa jest bezpłatna i dostępna droga wysyłkową (piszcie podając dane do wysyłki na info@szlakwokoltatr.eu) lub w wybranych punktach informacji turystycznych. W obecnej sytuacji wybierzcie właśnie kontakt drogą elektroniczną lub po prostu korzystajcie z wersji online;
 • przewodnik jest też przetłumaczony na język słowacki i angielski gdybyście chcieli podesłać go swoim znajomym z zagranicy.

Więcej o tej publikacji znajdziecie też tutaj oraz w jego wstępie. Przewodnika powstał dzięki dotacji jaką Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY uzyskało na jego przygotowanie i wydanie w ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.
Poniżej mapa z naniesionymi wszystkimi wycieczkami opisanymi w tej publikacji.


Powstanie nowa ścieżka rowerowa przy VeloDunajec w gminie Czorsztyn

Powstanie nowa ścieżka rowerowa przy VeloDunajec w gminie Czorsztyn

Widok z kładki nad Dunajcem na Trzy Korony (z lokalizacją nowej inwestycji)
Wpłynęły oferty na przetarg ogłoszony przez Gminy Czorsztyn w ramach mikroprojektu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Sromowce Niżne. Asfaltowy ciąg pieszo rowerowy który powstanie w jego ramach będzie po prostu przedłużeniem trasy VeloDunajec na lewym brzegu rzeki, od istniejącej kładki pieszo-rowerowej do przystani flisackiej (ok. 560 metrów).

Dodatkowo  projekt zakłada budowę nowego miejsca odpoczynku w zasadzie zaraz pod kładką. W skrócie - szykuje się wygodna "dojazdówka" zarówno do przystani jak i dobrej miejscówki na rowery odpoczynek z widokami na Trzy Korony.

Oferty przetargowe jakie wpłynęły mieszczą się w granicach finansowych, więc planowany termin realizacji między kwietniem a lipcem 2020 r. wygląda na razie na realny.  Na zakończenie prac (sierpień) planowany jest też wspólny Polsko – Słowacki rajd rowerowy.

Grafika z orientacyjnym przebiegiem nowej inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę trasy rowerowej- pieszej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m, o długości 563 m w miejscowości Sromowce Niżne od kładki rowerowo pieszej w stronę przystani flisackiej. Konstrukcja ścieżki, nasyp wykonany z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie o grubości około 25 cm, oraz warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego zaprojektowana z warstwy wiążącej o grubości 5 cm. Pochylenie ścieżki jednostronne 1%.
 • budowę 1 przepustu rurowego fi 100 cm.
 • budowę Miejsca Wypoczynku o nawierzchni z kostki brukowej, gdzie znajdą się m.in. ławeczki, stół, kosz, stojaki na rowery, tablica informacyjna.

Szczegóły przetargu bit.ly/2UzER1X

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.” Wartość całkowita mikroprojektu to 69 991,92 euro. Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy na ten cel 49 995,22 euro, 5 % tj. kwotę w wysokości 3 499,59 € stanowić będą środki z budżetu Państwa.   Pozostała kwota  tj.16 497,11 €  stanowić będzie wkład własny samorządu  Projekt inwestycyjny jest realizowany w partnerstwie ze słowacką Gminą Czerwony Klasztor. 

Celem mikroprojektu jest podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego poprzez budowę infrastruktury turystycznej ułatwiającej dostęp do odkrywania walorów przyrodniczych terenów Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru.


Pumptracks

Pumptracks

Pumptrack w Kłaju
Pumptrack is a closed, oval track consisting of tight bends and crumbs, usually with a ground structure covered with asphalt or paved. It may also include modular objects, usually consisting of ready-made plastic or steel elements. Such portable constructions are often used at the Małopolska region cycling events organised under the Joyride and Małopolska Tour brands.

Pumptrack allow cyclist to move basically without pedalling. By “pushing” the bike on jumps with arms and legs (hence the expression of "pumping") and using the gravity and centrifugal force, the cyclist speeds up and to overcomes the circle. From lap to lap you can get a pretty good speed, which makes staying on track a real challenge. Therefore, remember about the helmet (obligatory for everybody) and some protectors (if you're a beginner). You can go on the track with virtually any type of bike, even children cross-country bike will do, however to achieve optimal fun, bmx or mtb bike is recommended. We encourage everyone to try it, because such training looks calm only from the outside, but if you do it properly you can really get tired. It's therefore a good way of developing fitness, balance and skills to cope with similar obstacles on natural or prepared flow / singletrack paths. 
Of course, all tracks with a smooth surface (asphalt / synthetic) are also suitable for skaters, skateboarders and scooter riders.   

In the Małopolska region, first pumptracks were established about 2012 in Kalwaria Zebrzydowska and Myślenice and they were earthworks. The facility built in 2015 in Nowy Sącz, consisting of as many as 4 tracks, remains the largest asphalt object of this kind.

List of pumptracks in the Małopolska region 

Legend to the map 
black – asphalt pumptrack 
orange – ground pumptrack 
blue – modular pumptrack with synthetic surface

 

Czarny Groń
Location: Rzyki, Rekreacyjna Arena Czarnego Gronia
during construction

Gorlice
Location: Sportowa Street
135 meters in length

Imbramowice
Location: Imbramowice 218
90 meters in length

Kalwaria Zebrzydowska
Location: 16 Mickiewicza Street
300 meters in length

Kasina Wielka  
Location: BikePark Kasina
150 meters in length

Kłaj
Location: near the train station
200 meters in length

Kraków Park Lotników
Location: Park Lotników Polskich
250 meters in length

Kraków Ruczaj
Location: Lubostroń Street
46 meters in length

Kraków Ruczaj
Location: Agatowa Street
60 meters in length

Libusza
Location: near the church 
37 meters in length

Limanowa
Location: city park
during construction

Maków Podhalański
Location: Wolności Street
46 meters in length

Maniowy
Location: 21 Reymonta Street
45 meters in length

Myślenice
Location: Zdrojowa 146-148 Street
150 meters in length

Nowy Sącz,
Location: Aleja Piłsudskiego Street
153 meters in length (beginners), 115 meters in length, 210 meters in length (advanced)

Olkusz
Location: Olkuski Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park”
150 meters in length

Piwniczna-Zdrój
Location: piwniczańskie błonia 
during construction

Polanka Wielka 
Location:Polna Street
240 meters in length

Sękowa
Location: near Orlik Sękowa
37 meters in length

Stryszów
Location: LKS Chełm Stryszów
120 meters in length

Tarnowiec k. Tarnowa
Location: near Orlik w Tarnowcu 
200 meters in length

Wojnarowa
Location: near primary school
170 meters in length (during construction)

Zawoja
Location: parking "Babia Góra Trails"
250 meters in length

Multimedia


Trwa budowa kładki i fragmentu VeloRaba w Kłaju

Trwa budowa kładki i fragmentu VeloRaba w Kłaju

Mapa sytuacyjna budowy kładki i fragmentu VeloRaba w Kłaju
W Gmina Kłaj rozpoczęły się w końcu prace nad budową drewnianej kładki pieszo-rowerowej o długości 120 m nad starorzeczem rzeki Raby wraz z dojazdami do niej (ok. 1.4 km; wg. planu sytuacyjnego nawierzchnia z kruszywa oraz asfaltu), będące ważnym elementem dla ciągłości trasy VeloRaba.

Trwa również budowa pozostałych elementów nowego kąpieliska połączonego z ośrodkiem rekreacyjnym, który powstaje na terenie dawnej żwirowni Krusz-Geo. W ramach tej inwestycji oprócz parkingów, plaż, budynków i małej architektury ma zostać również oznakowane ok. 16 km tras pieszo-rowerowych poprowadzonych po drogach gminnych oraz wybudowane "Miasteczko Rowerowe". Kładka ma być ukończona do końca 30.08.2020 r., a pozostała część projektu do końca br.
Relacja foto: fb.com/velomalopolska

Szczegóły inwestycji „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj" znajdziecie tutaj, ale najważniejsze jej części wyszczególnione są poniżej.

"Część I: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Kłaj- etap I: obejmuje budowę lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą na obszarze gm. Kłaj: 1) urządzenie trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka 1 trasy VeloRaba relacji Targowisko-Kłaj - ok 1,44km, budowa kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby na zakończeniu odcinka VeloRaby - dł. 120 mb, 2) oznakowanie tras pieszo-rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych - ok.16,0km, 3) budowa małej architektury przy trasie pieszorowerowej

Część II:Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowychw Gminie Kłaj: przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na realizacji w Gminie Kłaj terenów rekreacyjnych, plaży z pomostami pływającymi, pomieszczeniami sanitariatów i przebieralni, wiat turystycznych, parkingów, „Miasteczka Rowerowego” z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres inwestycji obejmuje niezbędne roboty niwelacyjne i budowlane polegające na przystosowaniu terenu i na usytuowaniu w/w obiektów oraz na zagospodarowaniu terenu działki funkcjonalnie z nimi związanego."


Poniżej mapa VeloRaba z zaznaczonym odcinkiem w budowie (bit.ly/mapVRb)


Powstają nowe szlaki mtb/enduro w gminie Krynica-Zdrój

Powstają nowe szlaki mtb/enduro w gminie Krynica-Zdrój

Powstają nowe szlaki mtb/enduro w gminie Krynica-Zdrój
Do maja br. na terenie gminy Krynica-Zdrój zostanie oznakowanych w terenie 7 nowych szlaków dla kolarstwa górskiego oraz 3 trasy zjazdowe enduro z Góry Parkowej (łącznie ok. 100 km).

Pełną rozpiskę szlaków z GPX'ami i opisami znajdziecie na dedykowanej szlakom stronie www, a podgląd ich wszystkich naraz choćby na poniższej mapie bit.ly/KrynicaMTB

Wszystkie szlaki zaczynają się na krynickim deptaku, więc wystartować można na nie zaraz po wyjściu z pociągu lub podjechaniu po VeloKrynica. Szlaki MTB o wdzięcznych nazwach pochodzących od krynickich wód mineralnych (Mieczysław, Zuber, Jan) poprowadzone są po istniejących drogach leśnych. Linie enduro mają swój początek na szczycie Góry Parkowej przy Parku Linowym i można się tu będzie dostać podjeżdżając na rowerze lub wyjeżdżając kolejką linowo-terenową PKL. Prawdopodobnie trasy enduro nie są jakoś specjalnie przygotowane (może poza tą poprowadzoną po byłym torze saneczkowym) i ograniczono się tu do wymalowania oznakowania podkreślającego ich jednokierunkowość.

W ramach tego projektu ma powstać też mobilny pumptrack na Czarnym Potoku. Cała sieć ma być także wykorzystywana przez pieszych, nordic walking, a zimą pod biegówki oraz skitury.


Inicjatywa Krynicy-Zdrój bardzo cieszy i dokłada kolejna cegiełkę do rozbudowy coraz lepszej infrastruktury rowerowej jako powstaje w całej Dolinie Popradu. Od tras łatwych (VeloKrynica, VeloNatura), przez te dla średnio zaawansowanych (Szlak Wód Mineralych, Aquavelo), aż po te dedykowane pod kolarstwo górskie. 


Przetarg na rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa

Przetarg na rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa

Ujście Dłubni do Wisły
Na tą informację mieszkańcy Krakowa oraz jadący po Wiślana Trasa Rowerowa czekali od dawna. Wody Polskie ogłosiły przetarg na rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa.

Całość zakresu tej inwestycji zaznaczona jest na mapie, a jej zakończenie planowane jest na czerwiec 2022. Sumaryczna długość odcinków podlegających rozbudowie i budowie wynosi ok. 20 km. Szczegóły przetargu na bit.ly/walyKrakow


Mapa projektowa - rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa

Uwaga! Jest to dopiero pierwszy krok do budowy m.in. porządnej WTR na odcinku most Wandy - ujście Serafy, bo drogi na rozbudowanych koronach wału oraz drogi technologiczne na półkach wałowych będą utwardzone mieszanką żwirową (choć planowane są też odcinki asfaltowe, dopytuję dopiero inwestora które). W każdym razie bazując na tym, co zostało 3 lata temu ustalone na audycie rowerowym i jeśli stanowisko inwestora się nie zmieniło, to teraz ruch jest po stronie Miasta Krakowa, żeby dołączyć się do inwestycji w ramach osobnego zadania jeśli ma tam być porządna, asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa.

Zostanie też nadal "do zrobienia" odcinek wałów Brzegi <> Grabie, od ujścia Serafy do ujścia Podłężanki, gdzie zaczyna się porządne, 110 km WTR w zasadzie cały czas po wałach aż do Szczucina. Dlatego nadal polecamy objazd tego odcinka po zwykłych drogach

Dla przypomnienia stanowisko inwestora z audytu rowerowego:
"Inwestycja finansowana jest ze środków Banku Światowego, jako dotacja celowa i nie może służyć, do finansowania obiektów infrastruktury, służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych. W ramach inwestycji zaprojektowano koronę wałów w formie nawierzchni utwardzonej, ale przepuszczalnej, co jest związane z wymaganiami środowiskowymi zawartymi w decyzji środowiskowej. Względy techniczne i wytyczne do budowy obwałowań nie zobowiązują Inwestora do wykonywania jakichkolwiek dróg na ich koronie związanych z prowadzeniem ruchu innego niż pojazdy związane z utrzymaniem wałów i prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej. Zapisy prawa wodnego wart. 881. ust. I pozwalają na realizację tras rowerowych na koronie wałów w oparciu o zgłoszenie dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej robót (art. 881. ust. 4) i terminu. Na tym etapie najbardziej prawidłowym sposobem postępowania jest uzyskanie decyzji realizacyjnej dla modernizacji obwałowań na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 143 poz. 963) o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, co pozwoli na przejęcie gruntów pod wałami na własność Skarbu Państwa w zarządzie MZMiUW. W okresie pomiędzy uzyskaniem decyzji realizacyjnej a zakończeniem robót przez wykonawcę modernizacji obwałowań, ZIKIT powinien uzyskać ww. zgody, zapewnić finansowanie inwestycji w zakresie asfaltowania przygotowanej podbudowy i wyłonić swojego wykonawcę robót, tak aby przed finalnym odbiorem robót związanych z przebudową wałów wykonać nawierzchnię asfaltową na koronie wału."

Ówczesny ZIKIT zgodził się wtedy, że realizacja zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na wałach wiślanych objętych modernizacją nastąpi w ramach odrębnego zadania.

Dokładna lokalizacja tego odcinka WTR na mapie Google 


Trwa remont wałów wiślanych od Krakowa do Skawiny. Objazd w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej

Trwa remont wałów wiślanych od Krakowa do Skawiny. Objazd w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej

Trwa remont wałów wiślanych Kraków - Tyniec - Skawina
Trwa remont wałów wiślanych od stopnia wodnego Kościuszko (Kolna) do kładki pieszo-rowerowej w Skawinie. Apelujemy o przestrzeganie znaków zakazu wjazdu na teren budowy i korzystanie z sugerowanego objazdu jaki wytyczony jest w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej.

Sugerowany objazd jest po drogach asfaltowych przez ul. Kolna - Promowa - Bogucianka - Tyniecka; niestety w ruchu ogólnym, z okresowym sporym natężeniem ruchu samochodowego i przewyższeniem (jak na grafice, plik gpx do ściągnięcia również na podstronie o Wiślana Trasa Rowerowa)

Grafika mapy objazdu WTR -Krakow-Skawina

O tej modernizacji wałów pisaliśmy już tu i tu, ale dla przypomnienia najważniejsze informacje. Na wykonanie prace zleconych przez Wody Polskie wykonawca, czyli firma Keller Polska Sp z o.o. ma czas ok. 2,5 roku. Jeśli warunki na to pozwolą, być może prace uda się przyśpieszyć, tak żeby do końca 2022 r.  można było przejechać po asfaltowej koronie tych poszerzanych, wzmacnianych i podwyższanych (o jakieś 65 cm) wałów.

W maju 2020 r. mają być prowadzone prace na przesłonami filtracyjnymi i to jeden z głównych powodów tych remontów. W obecnej formie wały też spełniały swoją główną funkcję, ale za mocno nasiąkały wodą i przy dłuższej/większej powodzi groziło by to ich rozerwaniem. To jest też powód dlaczego nie inwestowało się dotąd np. w asfaltowanie ich korony, przez co brakowało również ciągłości w ramach WTR. 

Prace już się rozpoczęły i trwają na wszystkich odcinkach zarówno na wałach, jak i terenie międzywala, dlatego apelujemy o przestrzeganie zakazów wstępu i nie zapuszczanie się na ten odcinek dopóki remont nie zostanie ukończony. Kierujący ciężkim sprzętem budowlanym naprawdę mogą kogoś przez przypadek nie zauważyć, a z naszych obserwacji ludzie jeżdżą tu z przyzwyczajenia, niestety zupełnie ignorując zakazy i wjeżdżając rowerami pomiędzy pracujące wielotonowe ciężarówki i spychacze.
Tymczasowe mapy objazdowe zostały dowieszone do tablic budowlanych.Pełna fotogalerię znajdziecie tutaj, poniżej kilka ujęć i mapa z dokładną lokalizacją odcinków na których trwają prace.

Remont wałów wiślanych Kraków - Skawina

Remont wałów Skawina - Tyniec

Tymczasowe znaki objazdu przy kładce na Skawince (Wiślana Trasa Rowerowa)


Wirtualny Ride For The Living 2020

Wirtualny Ride For The Living 2020

Wirtualny Ride For The Living 2020
Ze względu na pandemię koronawirusa sporo imprez, zawodów oraz rajdów rowerowych w Małopolsce musiało zostać odwołanych. Część z nich została po prostu przeniesiona na inne terminy, natomiast niektóre odbywają się w formule wirtualnej lub jazdy solo po założonej trasie.

Jedną z takich imprez jest Ride For The Living, czyli przejazd rowerowy upamiętniający Holokaust i jednocześnie celebrujący odrodzenie życia żydowskiego w Polsce . Tegoroczne wydarzenie, które miało odbyć się w tym roku 2-5 lipca, zmieniło formułą na pół wirtualną. Wystarczy się zarejestrować się już dziś (wypełnienie formularza zajmuje 3 minuty, udział w rajdzie jest całkowicie bezpłatny),  a następnie w dogodnym dla siebie czasie, ale do 5 lipca przejechać, przejść lub przebiec do 97 kilometrów (można mniej lub więcej!), wspierając się wzajemnie z ponad 500 uczestnikami z całego świata.    

Już teraz dołącz do setek ludzi z całego świata, którzy wspólnie biorą udział w Virtual Ride For The Living!

https://ridefortheliving.org/registration  


Two suggestions for trips around Lake Czorsztyn

Two suggestions for trips around Lake Czorsztyn

VeloDunajec - widok na Zatokę Falsztyńską
A trip in the form of a loop around Lake Czorsztyn on new, fully asphalt bicycle routes that have been created here over the past two years as part of VeloDunajec (section on the southern shores) and the Path Around Lake Czorsztyn (section on the northern shores).

VeloCzorsztyn – option 1  

30 km / difficulty: easy / travel time: approx. 3 h

You can start anywhere, descending to the shores of the lake from the higher places (access roads have been created). The most convenient parking lots are located in Dębno Podhalańskie, Maniowy, Kluszkowce (Czorsztyn-Ski station or parking lot by Organy – sculpture of Władysław Hasior).
 

VeloCzorsztyn Niedzica

If you start the route in Dębno Podhalańskie, we suggest visiting the historic church and then head along ul. Kościelna towards the lake. Entrance to the route can be easily found next to the aggregate plant. From now up to Niedzica, we follow the signs of VeloDunajec and the green bike trail. The only unsafe sections (without a separate bicycle path) are two road bridges with ramps: over the Dunajec on DW969 and over Białka, less than a kilometer in total. The rest of route in this option is practically separated from the traffic. On the southern shores of the lake we will have the opportunity to ride through the crest of the entire side dam in Frydman. After passing the dam, the route crosses local campsite (we recommend to visit the beach) and a completely new road, which was traversed by cutting into the steep banks falling into the lake, and finally we reach the foot of Falszyn. We then encounter the only solid climb on this route. It is not that terrible (900 meters in length and 90 meters in height difference), and climb to the top is rewarded with a beautiful view of the lake and the Gorce mountains. Another prize is waiting for us a bit further in the form of a downhill ride with a view of the castle in Niedzica along the famous red section of VeloDunajec to Kosarzyska Bay, where beavers rule. Still sticking to the shores of the lake, we get to Niedzica, where we join the general traffic for a moment to get to the marina with ships or gondolas located on the shores of the lake under the castle. We will use this type of transport to cross the lake in the easiest and most flat way without any problems, to the castle in Czorsztyn (water transport runs from April to November, gondolas can take on board up to 4 bikes, ships definitely more).

VeloCzorsztyn rower w gonolce

In Czorsztyn, you can find entrance to the route right after leaving the marina. If you want to visit the castle, we suggest either a solid climb by bike along ul. Wronina through the centre of Czorsztyn or leaving the bike at the marina and walk along the path leading to the ruins of the stronghold. Both options of the bike route will lead us to Kluszkowce: either by the shores of the lake with a fantastic view of the Zielone Skałki Reserve cutting into the lake’s surface on the other bank (now you will appreciate the climb to Falsztyn), or through the pastures towering above the castle from which, when weather permits, you will have an amazing view of the Tatra Mountains. Both options are highly recommended! In Kluszkowce, we ride through the famous palm beach and, staying on the route meandering along the shores of the lake, we head back towards Dębno. The northern shore of the lake is definitely flatter, there are more bays and marinas there. Therefore, we recommend a quiet ride and “flow” along the route, which especially on the section Maniowy – Huba was led on a specially prepared rock and ground ledge. Don't get upset with the numerous barriers – with such steep banks that kind of protection was a must.

VeloCzorsztyn Maniowy

The route ends after reaching Huba. For the next 2 or 3 years this will be the least pleasant part of the route, as we have to cross the road bridge on DW969. It’s only 800 meters long, but with possible intense car traffic and repairs on the bridge, which are to make it more cyclist friendly. Immediately after crossing the bridge, we turn right onto the visible VeloDunajec bicycle route which, passing under the bridge, will lead us towards the embankments and back towards Dębno, or we can go further to Nowy Targ and Zakopane (VeloDunajec) or Slovakia (Route Around the Tatras). Practical notes: there are more than 10 resting places on the route, some of them located in really beautiful sites. Gastronomy and shops on the route can be found in Kluszkowce, Czorsztyn, Niedzica and Frydman.

MOR Niedzica

Detailed route

Towns and villages: Dębno Podhalańskie - Frydman (4 km) - Falsztyn (8 km) - Niedzica (13 km) - Czorsztyn (14,6 km) - Kluszkowce (16 km) - Maniowy (21 km)  - Huba (27 km) - Dębno Podhalańskie (28,8 km)


GPX download

VeloCzorsztyn – option 2 for advanced cyclist

40 km / difficulty: medium / travel time: approx. 4 hours
Option 2 is basically the same route as in the first one, excluding transport by water between the castles. This is an offer especially for pro cyclists and more advanced tourists, because it includes a quite demanding climb up to the Osice pass. So, if you feel strong enough or you're cycling out of the warm season – it’s basically the simplest and also the only option to tour the lake around. Why the only one? Because the section we will take runs within the Pieniny National Park, where it is forbidden to ride a bike outside this poviat road. Feel convinced? If yes, simply don’t turn in Niedzica to the marina, but follow the VeloDunajec route next to the castle and dam up to Sromowce Wyżne. Here we leave the VeloDunajec signs and climb the serpentine of the poviat road towards Hałuszowa. At the end, take a last look at the panorama of the Tatra Mountains, because it will disappear in the dense forests, which we will drive until the turn to Niedzica, where we will also be greeted by green plates of the trail leading around the lake. Notice! You may probably be tempted to take a descent along the hiking trail through the Majerz pasture, but stick to the asphalt road, because such a ride can cost you a fine. You can always get off the bicycle and walk.
VeloCzorsztyn Sromowce

Next, follow Turystyczna street and turn into Wronina street. Don't skip the turn into the asphalt arm specially made for cyclists that leads to the marina in Czorsztyn! Farther from the harbor of ships and gondolas we go according to Variant 1.

Detailed route: Dębno Podhalańskie - Frydman (4 km) - Falsztyn (8 km) - Niedzica (13 km) - Sromowce Wyżne (16,4 km) -  Przełęcz Osice (21,3) - Czorsztyn (23,4) - Kluszkowce (27 km) - Maniowy (33,5 km)  - Huba (37,5 km) - Dębno Podhalańskie (39,2 km)
GPX download

How to get there by public transport

Get to the Nowy Targ railway station and you will have the Velo Dunajec route passing basically next to it. This route, entirely separated from car traffic, running along flat surface on the banks of the river will lead us to the shores of Lake Czorsztyn (20 km, an hour ride for the more experienced).

 


Map of VeloDunajec (with VeloCzorsztyn) 

Multimedia


Podsumowanie wyników głosowań na rowerowe projekty w budżetach obywatelskich

Podsumowanie wyników głosowań na rowerowe projekty w budżetach obywatelskich

Podsumowanie wyników głosowań na rowerowe projekty w budżetach obywatelskich
Krótkie podsumowanie wyników głosowań w budżetach obywatelskich na jakie czekaliśmy (poza Gorlicami i Tarnowem, gdzie wygrały singletracki). Najbardziej "rowerowe" projekty jakie będą realizowane z BO:

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

 • Tor rowerowy typu pumptrack w Zakopanem (POD 2, Subregion Podhalański) 
 • Park przy Muzeum Lotnictwa (KRK 32, Subregion Miasto Kraków), który zakłada m.in. remont alejek oraz wymianę starych płyt betonowych na nowe.

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

 • Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!,czyli budowę ścieżka wzdłuż naturalnego koryta Młynówki Królewskiej o nawierzchni przystosowanej dla rowerów i wózków, budowa nowej drogi rowerowej przy ul. Zarzecze oraz placu zabaw przy ul. Grottgera 
 • JASNE, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą, czyli instalacja oświetlenia wraz z  rewitalizacją ciągów pieszych i rowerowych  od Mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego „Dąbie” (Wiślana Trasa Rowerowa).
 • Centrum Sportów Miejskich, czyli budowa m.in. boisk do bikepolo oraz skate parku, pumptruck’a, toru do jazdy szosowej/rolek oraz mini tor do downhillu. Wszystko pod nieużytkowanymi w tym momencie terenami  pod estakadą ulicy Turowicza. 
 • Rowerem po Grzegórzkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze
  W ramach projektu doświadczeni instruktorzy będą uczyli chętnych (120 osób) bezpiecznego i przepisowego poruszania się po Grzegórzkach na rowerze przedstawiając zasady jazdy m.in. w ruchu ogólnym, po ulicach z torowiskiem czy korzystania z kontrapasów i śluz rowerowych
 • Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo 
  Montaż najważniejszych znaków drogowych dla dzieci jeżdżących na rowerach, hulajnogach, rolkach w celach edukacyjnych w parku Św. Wincentego a''Paulo.
 • Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27 
  Zaprojektowanie i wykonanie wiat na rowerowy i hulajnogi przy SP nr 27)
 • Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu
  Budowa fragmentu ścieżki rowerowej pomiędzy wjazdem i wyjazdem z ul. Mieczysława Medweckiego w ul. Izydora Stella-Sawickiego

Budżet Obywatelski Miasta Nowy Sącz

 • Samoobsługowe stacje naprawy rowerów Stare Miasto, Wojska Polskiego, Przetakówka, os. Millenium, os. Wólki
 • Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku - miejsce do rekreacji i wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki EuroVelo (przy ul. Ogrodowej)

Budżet Obywatelski Miasta Nowy Targ

 • Nowotarski rower miejski, czyli uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich (na razie 30 rowerów, wyznaczenie 8 stacji wypożyczeń)

 

Gratulujemy wszystkim pomysłodawcom i życzymy bezproblemowej i szybkiej realizacji wszystkich powyższych projektów. 

 


Rowerowe rajdy rozkręcą Gorlice

Rowerowe rajdy rozkręcą Gorlice

Plakat Rowerowego Rajdu Rodzinnego w Gorlicach 2019
Rodzinne Rajdy Rowerowe wjeżdżają na półmetek swojego tour’u po Małopolsce. Za nami imprezy w Nowym Targu oraz w Szczucinie, a już w najbliższą niedzielę (30.06) rodzinne kręcenie opanują Gorlice. Przed nami jeszcze rajdy w Dobczycach (07.07), Przeciszowie (13.07) oraz w Puszczy Niepołomickiej (21.07). 

 

Start-meta stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza 15., gdzie już od godz. 10:00 czekać będzie całe miasteczko piknikowe z festynem. Start na wszystkie trzy trasy o godz. 12.00. Najkrótsza trasa mini liczyć będzie 10 km długości, średnia midi 24 km, a najdłuższą maxi trzeba przejechać 37 km. Podczas przejazdu uczestnicy rajdu mogą dodatkowo wziąć udział udział w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”. 

Oprócz trzech tras, oznakowanych i przygotowanych przez członków Małopolskiego Związku Kolarskiego, czekać będą na wszystkich zupełnie za darmo  mapy, numery startowe, mapy, pamiątkowe medale oraz posiłek na mecie. Po zakończeniu rajdu odbędą się na stadionie dodatkowe zawody dla dzieci oraz liczne konkursy i zabawy. Polecamy przyjechać całymi rodzinami! 

Myślicie żeby przyjechać do Gorlic i w Beskid Niski na cały weekend? Polecamy wtedy również sobotni rajd rowerowy pn. Gorlicki Odjazdowy Bibliotekarz organizowany już po raz piąty przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorlicach. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia     

 

PROGRAM 
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 2019
Gorlice – 30.06.2019


 Zbiórka na terenie Stadionu OSiR, ul. Sienkiewicza 15
10.00 – 11.45 – zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów, bloczków na posiłek, mapek
12.00  – Stadion OSiR – start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy (MAXI, MIDI, MINI)
 
Trasa MAXI (37 km):
Gorlice Stadion OSiR – Kobylanka – Libusza – Wójtowa – Lipinki – Wapienne – Sękowa – Gorlice Stadion OSiR

Trasa MIDI  (24 km):
Gorlice Stadion OSiR – Kobylanka – Niwa – Kryg – Świniarki – Dominikowice – Sękowa – Gorlice Stadion OSiR   

Trasa MINI  (10 km):
Gorlice Stadion OSiR – Dominikowice – Sękowa – Gorlice Stadion OSiR   

Orientacyjny czas przejazdu
13.00 – 15.00 – przyjazd do mety na Stadionie OSiR
13.00 – 16.00 – posiłek, festyn sportowy, występy, konkursy, gry, nagrody dla uczestników
14.15 – 14.45 – zapisy do zawodów dla dzieci
15.00 – start do zawodów dzieci – przy Stadionie
15.30 – dekoracja wszystkich uczestników zawodów dla dzieci
16.00 – zakończenie imprezy

Mapę z trasami oraz dodatkowe informacje znajdziecie na rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl  
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Rodzinny Rajd Rowerowy


Tłumy rowerzystów na Małopolska MTB FILM FESTIVAL 2019!

Tłumy rowerzystów na Małopolska MTB FILM FESTIVAL 2019!

Tłumy rowerzystów na Małopolska MTB FILM FESTIVAL 2019!
Rekordowa liczba zgłoszeń do wszystkich kategorii konkursowych, sala kinowa wyprzedana na dzień wcześniej oraz tłumy rowerzystów w Kinie Kijów.Centrum 21 listopada to efekt współpracy Województwa Małopolskiego z organizatorami MTB FILM FESTIVAL 2019.

Do konkursu zgłoszono w tym roku rekordowe 30 filmów i prawie 100 zdjęć! 23 z nich to filmy w kategorii amatorskiej, 7 produkcji przygotowano przez profesjonalistów. Poziom konkursu zarówno w kategorii filmowej jak i fotograficznej był bardzo wysoki. Jury składające się z osób aktywnie działających w społeczności MTB nie miało łatwego zadania.

W kategorii film roku walka jak w dobrych zawodach rowerowych toczyła się o „ułamki sekund”…
Dosłownie jednym punktem sędziowskim tytuł wygrał film Pawła Stachaka „Alterego”. Film zachwycił jury poziomem ewolucji MTB Dirt.
Na drugim miejscu uplasował się rowerowy „thriller” Michała Wilka z główną rolą topowego zawodnika enduro Marcina Motyki. Film „Stary ja to widzę tak” charakteryzował się konkretnie rozpisaną fabułą z elementami kina akcji przeplatanymi zapierającymi dech w piersiach widokami i agresywną jazdą w terenie. Trzecie miejsce zajął Filip Miętka z filmem „Ride Own Type”.

W kategorii amatorskiej filmowcy zaskoczyli przekrojem i podejściem do tematu filmu MTB. Nie zabrakło najlepszych ewolucji na hopach, szybkich zjazdów downhill, przepięknych widoków jak i zabawnych mini historii fabularnych całkowicie luźnie traktujących temat rowerów.
Między innymi dlatego wysoko bo na drugim miejscu uplasował się film Krzysztofa Kłosa „Elo” w którym działo się chyba dosłownie wszystko od trialu i rowerów Vawelo po uciekającego z krakowskiego Zoo na rower szympansa. Pierwszym miejscem jury doceniło profesjonalnych dirt’owców w filmie Krystian Burz „Dudes” 

Nagrodę w kategorii bikeBoard Zdjęcie Roku bezapelacyjnie zgarnął Bartek Pawlikowski za tytuł: „Exploring World On Two Wheels”.
Zdjęcie zgarnęło dodatkowo gigantyczną ilość polubień na Facebooku (1400 !) co jest tylko dowodem na popularność konkursu i festiwalu w sieci. Łącznie wszystkie zdjęcia uzyskały prawie 10 000 polubień, a zasięg konkursu objął zaangażowanie całej rowerowej Polski.

Ważną i docenioną olbrzymim zainteresowaniem kategorią było „Najlepsze Zdjecie Małopolski”. Pierwsze miejsce zajął tu Jacek Kolczak za epicką fotę „whip’a” na Harendzie z panoramą Tatr Zakopanego w tle. „No Place Like Home” 

Kategoria Najlepszego Zdjęcia z Małopolski ma olbrzymi potencjał i daje szanse na udział w konkursie każdemu na co dowodem był przekrój zdjęć ukazujących dosłowne każdy typ „rowerowania”. 

Całość tego święta MTB dopełniła przyjazna i entuzjastycznie reagująca widownia w której mimo stosunkowo później godziny nie zabrakło sporej grupy najmłodszych rowerzystów. Dodatkowo wyróżniono najmłodszych aktorów: Lenę BajorMikołaja Woźniaka i Kajo Kłoda.

Małopolska MTB FILM FESTIVAL 2019

Na ekranie głównym pomiędzy seansami zaprezentowano najważniejsze dokonania Małopolski pod kątem rozwoju ścieżek Velo na terenie województwa oraz promocji dyscyplin i ośrodków Enduro / DH. Dodatkową atrakcją festiwalu była emisja najnowszej produkcji renomowanej wytwórni filmów rowerowych Anthill Films "Return to Earth".

Impreza była sukcesem zarówno w etapie promocji i zaangażowania środowiska MTB „online” jak i samego eventu w wypełnionej po brzegi do ostatniego miejsca sali największego kina w Polsce. Festiwal powróci do Kijowa w listopadzie 2020 roku.


JURY: 
Miłosz Kędracki - redaktor naczelny bikeBoard
Jan Kiliński - założyciel Dirt it More
Sławek Łukasik - Mistrz Europy i wielokrotny Mistrz Polski Downhill
Kris Kurowski - Leatt World
Magda Borodeńko - Leatt Polska
oraz Tomasz Kubik - organizator imprez rowerowych i dyrektor festiwalu 

Filmowe produkcje amatorskie:

Cezary Adamski „ Livigno Madonon Trial" 
Michał Niski „Bike” 
Bogdan Choma „Breath” 
Karol Pawłowski „I’m Dangerous” 
Marcin Nitoń „Just Ride” 
Krystian Burz „Dudes” 
Michał Kuś "Dirt Podgórska - End of the Season"
Mateusz Drabik / Łukasz Żółciak "MTB Ride x FPV Drone" 
Iwo Rawicki, Maciej Klimek „Czarny Lew” 
Krzysztof Kłos „Elo”

Filmy w kategorii PRO:

Jakub Kocjan - Go Bike Kids
Filip Miętka - Ride Own Type
Maciej Iwan - Leśny Dzban
Michał Wilk - Stary Ja to Widzę Tak
Oskar Soczyński - Madness
Paweł Stachak - Alterego 
Konrad Święch - Roof Challenge 
Tomasz Dyniec - Easy Line


bikeBoard Zdjęcie Roku MTB sponsorowane przez markę Leatt

Rich Kurowski „Feeling The Flow” 
Jacek Kolczak „No Place Like Home” 
Adam Glosowic „Sunrise” 
Cezary Adamski „Górska Incepcja” 
Ewa Kania „Misty Rides in Finale”
Bartłomiej Pawlikowski „Exploring World on Two Wheels” 
Jacek Skorupski „Sunset” 
Aleksandra Zegarowska „Blue Tail” 
Marcin Bukowski „ET” 
Dorota Juarnek „Sahara”

„Najlepsze rowerowe zdjęcie z Małopolski” 

1. Marcin Bukowski (Zakopane)
2.Jacek Kolczak (Zakopane)
3. Natalia Bajor (Kasina)
4. Aleksandra Łapiejko (Kasina) 
5. Przemek Kita (Kluszkowce) 
6. Aleksandra Zegarowska (Babia Góra)
7. Grzegorz Bachórz (Spytkowice)
8. Artur Tokarski (Kalwaria Zebrzydowska) 
9. Julia Kałuźińska (Muszyna)
10. Kamila Rojszczak Adamska (Durbaszka)


Organizatorem wydarzenia była Fundacja Silva Rerum (strona konkursowa).
Głównym partnerem festiwalu była Małopolska. 

Multimedia


Analiza popytu i podaży na turystykę rowerową w Polsce i Małopolsce

Analiza popytu i podaży na turystykę rowerową w Polsce i Małopolsce

Analiza popytu i podaży na turystykę rowerową w Polsce i Małopolsce (POT 2019)
Departament Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej wydał niedawno dwa opracowania: "Popyt na turystykę rowerową (Analiza desk research) lipiec 2019" oraz "Analizę podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019". Pod ocenę dostały się również już gotowe odcinki tras VeloMałopolska oraz inne  szlaki rowerowe w Małopolsce. 

Oba te dokumenty znajdziecie pod tym linkiem i polecamy ich uważną lekturę. W sporym streszczeniu to pierwszy dokument "Popyt na turystykę rowerową" przedstawia dane obrazujące zainteresowanie turystyką rowerową na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 

Z tego co można w nim wyczytać, to turystyka rowerowa umacnia się coraz bardziej na rynku krajowym, a jazda na rowerze w celach rekreacyjnych się na trzecim miejscu (43%), zaraz po spacerach i pływaniu. Spacery, pływanie i jazda na rowerze stanowią TOP 3 aktywnego wypoczynku Polaków we wszystkich grupach wiekowych i znacząco wyprzedzają inne aktywności.

Mniej więcej co 10 Polak (9%) deklaruje, że w okresie ostatnich kilku lat brał udział w samodzielnie organizowanym wyjeździe, podczas którego rower stanowił środek transportu. Co setny Polak (1%) skorzystał w ostatnich latach ze zorganizowanego wyjazdu rowerowego. Uczestnikami indywidualnych i zorganizowanych wędrówek rowerowych są głównie osoby poniżej 40 roku życia, z wykształceniem wyższym i średnim, czynne również w innych obszarach turystyki aktywnej.

Jak się ma popyt na turystykę rowerową w Polsce na rynkach zagranicznych?
Z wyników badań prowadzonych przez POT w ostatnich 4 latach wynika, że między 14% a 25% obcokrajowców kojarzy Polskę z możliwością uprawiania turystyki rowerowej, a 4% do 20% - wskazuje uprawianie turystyki rowerowej jako jeden z celów swojego planowanego przyjazdu do Polski. Wskazuje również Austria, Holandia, Niemcy, Szwecja i Ukraina jako kraje, gdzie turystyka rowerowa  w Polsce może w najbliższym czasie i to przy stosunkowo niewielkich nakładach "najlepiej się sprzedać". Dla pozostałych krajów takie parametry jak odległość geograficzna, bogate tradycje kolarskie i dobrze rozwinięta infrastruktura na własnym terenie, powodują że atrakcyjność Polski jako miejsca uprawiania turystyki rowerowej jest niska. 

W drugim dokumencie, czyli “Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019” opracowaną przez człowieka, który od kilkunastu lat czynnie zajmuje się turystyką rowerową zarówno w Polsce, jak i za granicą (prowadzi mi.in. Stowarzyszenie Travelling Inspiration czy klub 80 Rowerów). Od razu trzeba podkreślić, że analiza jest subiektywną oceną autora stanu polskich szlaków rowerowych i powstała ona na bazie osobistego doświadczenia oraz opinii uczestników rajdów, projektów i wypraw organizowanych przez autora oraz ogólnodostępnych materiałów, znalezionych w Internecie. Jak wypadła w jego oczach Małopolska? 

Autor analizuje m.in stan prac na koncepcjami przebiegów trasy EuroVelo przez Polskę i docenia, starania Małopolski, która już może pochwalić się skończonymi odcinkami tras EuroVelo 4 (VeloMetropolis) i fragmentami trasy EuroVelo11 (VeloNatura). Na pełne zakończenie prac i odpowiednią certyfikacji tych tras, przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale praktycznie jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które faktycznie zaczęło działać w kierunku budowy tras o jakości EuroVelo.

(prowadzi mi.in. Stowarzyszenie Travelling Inspiration czy klub 80 Rowerów). Od razu trzeba podkreślić, że analiza jest subiektywną oceną autora stanu polskich szlaków rowerowych i powstała ona na bazie osobistego doświadczenia oraz opinii uczestników rajdów, projektów i wypraw organizowanych przez autora oraz ogólnodostępnych materiałów, znalezionych w Internecie.

W Małopolsce pod ocenę autor wziął m.in.
Szlak wokół Tatr (łączna suma: 31/40)
Docenił przebieg szlaku, atrakcyjność krajobrazowa oraz świetnie przygotowane nawierzchni, natomiast punktację obniżyły ograniczone i niespójne  materiały dostępne dla turysty, niespójny system znakowania, nie najlepsza baza noclegowa oraz słabo skomunikowany początek i koniec szlaku

VeloDunajec (łączna suma: 30/40)
Większość punktacji szlak zdobył za swój atrakcyjny przebieg, dobre skomunikowania startu/mety i świetnie przygotowaną nawierzchnię na oddanych do użytku odcinkach. Jako jedyny minusem widziana jest ograniczona ilość materiałów informacyjnych ("brak dostępnych map, przewodników, plików gpx z tego szlaku. Wszystkie te rzeczy są tworzone przez UMWM w Krakowie.Powinny się pojawić w 2019 roku"). Autor musiał prowadzić swoje badania przed ukazaniem się strony visitmalopolska.pl, gdzie takie informacje już się pojawiły (łącznie z aktualnymi PDF'ami map do ściągnięcia). Jak na "produkt" turystyczny, którego budowa cały czas trwa, to taka ilość punktów i tak dobrze pokazuje potencjał tej trasy. 

W zestawieniu znalazły się również szlaki ponadregionalne, czyli też Wiślana Trasa Rowerowa oraz Szlak Orlich Gniazd. Ten pierwszy, czyli WTR ma w założeniach biec przez całą Polskę i rozpatrywany jest pod kątem całego swojego przebiegu. Autor docenia przebieg i wykonanie  małopolskiego odcinka (poza śląskim i kujawsko-pomorskim) i jednocześnie narzeka na brak strony internetowej zawierającej informacje praktyczne na temat szlaku, mimo że jednak znajduje na niej ślady gpx, mapy w wersji pdf do wydruku i relacje rowerzystów, którzy pokonali tę trasę. Łączna przyznaje nota całej WTR w Polsce w wysokości  35/40 i jak zauważa "już stan obecny, w trzech województwach, pozwala przeżyć ciekawą, rowerową przygodę"

Szlak Orlich Gniazd który liczy w sumie 186 km (101 km na terenie województwa śląskiego i 85 km na terenie Małopolski) został oceniony na 33/40. Doceniony został głównie jako szlak przebiegający przez najpiękniejszy region Polski , natomiast punktów ujęła mu nawierzchnia, która nawet po korektach przebiegu w obu województwach, powoduję że jest to nadal propozycja dla minimum średnio zaawansowanych rowerzystów. 

W ocenie ogólnej wszystkie te szlaki w Małopolsce autor rekomenduje jako właściwie przygotowane oraz warte promocji na arenie międzynarodowej. Pełna tabela z ocenami szlaków poniżej, po szczegóły odsyłamy do opracowania. 

Zestawienie szlaków - tabela z Analiza podaży turystyki rowerowej 2019 (POT)


 


Projekty rowerowe w budżetach obywatelskich małopolskich miast

Projekty rowerowe w budżetach obywatelskich małopolskich miast

Projekty rowerowe w Budżetach Obywatelskich małopolskich miast
Przed nami ostatnie dni głosowania w BO Małopolska, czyli wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, na który głosować może każdy mieszkaniec naszego regionu. Dodatkowo w kilku małopolskich miastach rozpoczęły się (lub nastąpi to lada moment) głosowania w ramach miejskich budżetów obywatelskich. Poniżej mała ściągawka jakie “rowerowe” projekty pojawiły się w Krakowie, Gorlicach, Nowym Sączu i Nowym Targu.

Na wstępie przypomnienie, że głosowanie w tegorocznej edycji BO Małopolska trwa do 30 września br., więc jeśli ktoś jeszcze nie oddał swojego głosu, to przypominamy ten artykuł i odsyłam na www.bo.malopolska.pl

A co słychać w miejskich BO?

Kraków

Głosowanie: 28.09– 07.10.2019 2019 r. 
Szczegóły: www.budzet.krakow.pl

Zaczniemy od Krakowa, gdzie w już szóstej edycji budżetu partycypacyjnego pojawiło się najwięcej “rowerowych” pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Głosowanie rozpocznie się 28 września potrwa do 7 października br. i będzie wyjątkowe pod wieloma względami. W tym roku głos na swoje sześć ulubionych projektów  (z 118  projektów ogólnomiejskich i 439  projektów dzielnicowych) będzie mógł oddać każdy mieszkaniec Krakowa bez względu na wiek, a dodatkowo każdy głosujący weźmie automatycznie udział w  loterii promocyjnej w której rozlosowane zostanie 100 sztuk tabletów. Więcej informacji na , a poniżej lista najbardziej “rowerowych” projektów. (w nawiasach ich numery)

Projekty ogólnomiejskie

 • (7) Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!,czyli budowę ścieżka wzdłuż naturalnego koryta Młynówki Królewskiej o nawierzchni przystosowanej dla rowerów i wózków, budowa nowej drogi rowerowej przy ul. Zarzecze oraz placu zabaw przy ul. Grottgera 
 • (36) Samoobsługowa stacja naprawy rowerów, czyli montaż taki stacji przy przy ul. Dworcowej w rejonie stacji Wavelo 132 Dworcowa oraz w rejonie stacji Wavelo 096 św. Wawrzyńca 
 • (37) PITNIK MIEJSKI DLA KAŻDEGO PRZY AL. FOCHA. zakłada montaż poidełka miejskiego z wodą pitną w pobliżu błoń przy al. Focha.
 • (38) POŁĄCZMY ZALEW NOWOHUCKI Z DWORKIEM JANA MATEJKI, czyli ugładzenie i przystosowanie do ruchu rowerowego obecnej śluzy betonowej, po której trzeba przenosić rowery
 • (68) JASNE, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą, czyli instalacja oświetlenia wraz z  rewitalizacją ciągów pieszych i rowerowych  od Mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego „Dąbie” (Wiślana Trasa Rowerowa).
 • (103) Centrum Sportów Miejskich, czyli budowa m.in. boisk do bikepolo oraz skate parku, pumptruck’a, toru do jazdy szosowej/rolek oraz mini tor do downhillu. Wszystko pod nieużytkowanymi w tym momencie terenami  pod estakadą ulicy Turowicza. 
 • (112) Darmowe picie na Bulwarach!, czyli montaż 2 fontann wody pitnej na Bulwarach wiślanych 
 • (128) Orzeźwienie, czyli więcej poidełek - projekt zakładający instalację 20 poidełek w parkach Krakowa w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej.
 • (133) Gdy się beton leje, to się radny śmieje, czyli projekt zaspoinowania ubytków pomiędzy kostkami granitowymi na Starym Mieście (Plac Wszystkich Świętych, Rynek Główny i innych miejsc na terenie Starego Miasta)
 • (151): Napraw i jedź!, czyli montaż 72 nowych stacji napraw rowerów na terenie wszystkich dzielnic Krakowa
 • (212) Park Kleparski dla aktywnych! Przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej oraz zwiększenie jego atrakcyjności m.in. poprzez wymiana nawierzchni ścieżek parkowych, stworzenie dogodnej sieci wejść do parku, utworzenie ścieżki parkowej i ścieżki rowerowej wzdłuż estakady tramwajowej po obu stronach torowiska, które połączą ulicę Prądnicką wraz z istniejącą już ścieżką rowerową od ulicy Kamiennej w kierunku Politechniki Krakowskiej / Dworca Głównego (pozwoli to na szybkie skomunikowanie osiedla Żabiniec z centrum miasta). Dodatkowo projekt zakłada montaż nowych urządzeń małej architektury: ławek, stolików piknikowych i stojaków rowerowych oraz siłowni zewnętrznej i placu zabaw 
 • (218) Łączymy Parki Krakowa - ścieżki i ułatwienia dla rowerzystów, kontynuacja projektu z lat ubiegłych który ma na celu stworzenie połączenia rowerowego między Starym Miastem, Zwierzyńcem, Krowodrzą, Bronowicami, Prądnikiem Białym (z możliwością kontynuacji do Zielonek i Ojcowa)


Projekty dzielnicowe
(DZIELNICA II NR 41) Rowerem po Grzegórzkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze
W ramach projektu doświadczeni instruktorzy będą uczyli chętnych (120 osób) bezpiecznego i przepisowego poruszania się po Grzegórzkach na rowerze przedstawiając zasady jazdy m.in. w ruchu ogólnym, po ulicach z torowiskiem czy korzystania z kontrapasów i śluz rowerowych

(DZIELNICA II NR 42)"Rondzianka" - poidełko z wodą pitną na rondzie Mogilskim
W ramach projektu zostanie zainstalowane na dolnej płycie ronda Mogilskiego poidełko z wodą pitną dostępne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

(DZIELNICA III NR 22) Źródełko wody na placu zabaw
Projekt zakłada montaż poidełek (źródełek) z wodą pitną, podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej,  na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie dużych placów zabaw na Prądniku Czerwonym

(DZIELNICA IV NR 32) Skatepark w Parku Krowoderskim
Modernizacja istniejący obiektów na placu i montaż nowych przeszkód dla osób jeżdżących na hulajnogach, deskorolkach, czy rowerach bmx.

(DZIELNICA V NR 16) Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo
Montaż najważniejszych znaków drogowych dla dzieci jeżdżących na rowerach, hulajnogach, rolkach w celach edukacyjnych w parku Św. Wincentego a''Paulo.

(DZIELNICA VI NR 16) Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!
Budowa bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie w ciągu Młynówki Królewskiej prowadzącym do doliny Rudawy

(DZIELNICA VII NR 11) Budowa mini skateparku przy ul. Jodłowej
Projekt obejmuje wydzielenie placu o powierzchni 25x10m i urządzenie w tej przestrzeni miniskateparku

(DZIELNICA VIII NR 12) SkatePark Pychowice
Budowa skateparku w parku na dz. nr 351/4 obr. 7 Podgórze przy ul. Zakrzowieckiej

(DZIELNICA VIII NR 18) Wyskocz na rower
Budowa tzw. North Shore, czyli drewnianych lub stalowych kładek służące do zwiększania technicznej trudności ekstremalnych tras rowerowych. Lokalizacjia: przy wierzy ciśnień obok boiska sportowego. 

(DZIELNICA X NR 9) Wiaty na rowery i hulajnogi przy szkołach w Dzielnicy X
Zaprojektowanie i wykonanie wiat na rowerowy i hulajnogi przy placówkach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy X.

(DZIELNICA XI NR 26) Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27
Zaprojektowanie i wykonanie wiat na rowerowy i hulajnogi przy SP nr 27

(DZIELNICA XII NR 24) Skatepark w Nowym Bieżanowie
Budowa skateparku między przedszkolem 176 a blokiem przy ulicy Aleksandry 21, prz boiskach do koszykówki.

(DZIELNICA XIII NR 1)
Przywrócenie przejścia dla pieszych (z przejazdem dla rowerów) przez ul Lipską na wysokości skrzyżowania z ul Węglarską

(DZIELNICA XIV NR 4) Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu
Budowa fragmentu ścieżki rowerowej pomiędzy wjazdem i wyjazdem z ul. Mieczysława Medweckiego w ul. Izydora Stella-Sawickiego

(DZIELNICA XIV NR 24) Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów
Stworzenie samoobsługowej stacji naprawy rowerów w pobliżu miasteczka rowerowego u zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Mieczysława Medweckiego.

(DZIELNICA XIV NR 18) Bezpieczna ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Medweckiego
Odsunięcie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Medweckiego za przystanki komunikacji miejskiej oraz wydłużenie ścieżki do Stella-Sawickiego.

(DZIELNICA XV NR 32) Pitniki wody na Plantach Mistrzejowickich
Montaż minimum 3 pitników wody na plantach Mistrzejowickich. 

(DZIELNICA XVII NR 26) Budowa pochylni, zjazdu do Parku Zielony Jar
Poprawa dojazd rowerem / wózkiem do Parku Zielony Jar od strony ul. Architektów poprzez budowę pochylni.

(DZIELNICA XVIII NR 66) Przedłużenie ścieżki rowerowej od Szkoły Muzycznej wzdłuż os. Centrum E

(DZIELNICA XVIII NR 35) Bezpiecznie do Lidla
Wymiana płyt chodnikowych na nowe, wraz z remontem ścieżki rowerowej w ul. Kocmyrzowskiej (odcinek od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej) po stronie os. Krakowiaków

(DZIELNICA XVIII NR 83) Park rowerowo-hulajnogowy w parku przy NCKu
Projekt i budowa miasteczka rowerowego, na którym dzieci mogłyby się uczyć jazdy zgodnie z przepisami .


Nowy Sącz 

Głosowanie: 1 – 8 października 2019 r. 
Szczegóły: www.bo.nowysacz.pl

Rowerowe projekty:

 • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów  Stare Miasto, Wojska Polskiego, Przetakówka, os. Millenium, os. Wólki
 • "Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku"- miejsce do rekreacji i wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki EuroVelo (przy ul. Ogrodowej)

Gorlice

Głosowanie: 20.09– 04.10.2019 2019 r. 
Szczegóły: www.gorlice.budzet-obywatelski.org

Rowerowy projekt jest w zasadzie tylko jeden i zakłada budowę ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

 

Nowy Targ

Głosowanie: 11.09 – 02.10.2019 2019 r. 
Szczegóły: www.obywatelski.nowytarg.pl

Tu głosować można m.in. Nowotarski rower miejski, czyli uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich (na razie 30 rowerów, wyznaczenie 8 stacji wypożyczeń)


Ostatni w tym sezonie Rodzinny Rajd Rowerowy i pierwsza impreza cyklu Małopolska Tour

Ostatni w tym sezonie Rodzinny Rajd Rowerowy i pierwsza impreza cyklu Małopolska Tour

Plakaty Rodzinny Rajd Rowerowy Niepołomice oraz Małopolska Tour Tarnów
Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak można by skrócić dzisiejszy artykuł zapowiadający ostatni w tym sezonie Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (21.07) w Niepołomicach oraz pierwszą z cyklu imprez MałopolskaTour, która w kolejną niedzielę (28.07) rozkręci nam Tarnów.
Szczegóły obu imprez poniżej. Jak widzicie z Małopolską bawimy się na rowerach praktycznie w każdy weekend przez cały ciepły sezon! Uczestnictwo na każdej z imprez jak zawsze bezpłatne. 
 

Dodatkowo polecam również solidny rozjazd przed MałopolskaTour, czyli wtorkowy trening Trening na trasach Velo Małopolska pod Tarnowem
 

RODZINNY RAJD ROWEROWY NIEPOŁOMICE 21.07.2019

Ostatni w tym sezonie Rodzinny Rajd wystartuje 21 lipca w Niepołomicach, z Polany Sitowiec (przy Drodze Królewskiej). W pakietach startowych czekać będą na uczestników: mapki, numery i kupony na regeneracyjne posiłki serwowane po zakończeniu Rajdu. Do wyboru będą  trzy zróżnicowane trasy (mini, midi, maxi). Po powrocie z tras czekać będzie na wszystkich dobra zabawa na sportowym pikniku na Polanie Sitowiec. O 15.00 odbędą się zawody dla dzieci do 13. roku życia., w których do zdobycia będą kolorowe stroje kolarskie przygotowane przez KOKOwear.  

Podczas rajdu będzie można również wziąć udział w grze terenowej „Zwiedzamy Małopolskę”. Warto, bo za znalezione zdrapki wygrać będzie można nie tylko drobne upominki, ale i firmowy rower Lapierre.  

Udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny. Do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowrowym zaprasza wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PROGRAM RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
NIEPOŁOMICE 21 LIPCA 2019

10.00 – 11.45 zbiórka uczestników na Polanie Sitowiec przy Drodze Królewskiej
10.00 – 11.45 zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów i pakietów 
11.45 – 12.00 zbiórka uczestników do startu 
12.00 Polana Sitowiec - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy 
13.00 – 15.30 przyjazd do mety na Polanie Sitowiec, posiłek
13.00 – 16.00 piknik sportowy, występy, konkursy 
14.15 – 14.45 zapisy do zawodów dla dzieci 
15.00 zawody dla dzieci na drodze przy Polanie Sitowiec 
15.30 wręczenie pucharów i dyplomów wszystkim dzieciom z zawodów
16.00 zakończenie imprezy

OPIS TRAS
Trasa MAXI (37 km)
Sitowiec – Droga Królewska – Hysne – Żubrostrada – Czarny Staw – droga pomocnicza przy Autostradzie A-4 – Rezerwat Długosz Królewski – Czarna Droga – Czarny Staw – Żubrostrada – Hysne – Droga Królewska – Sitowiec 

Trasa MIDI (30 km)
Sitowiec – Droga Królewska – Hysne – Żubrostrada – Czarny Staw – droga pomocnicza przy Autostradzie A-4 – Rezerwat Długosz Królewski – Żubrostrada – Hysne – Droga Królewska – Sitowiec 

Trasa MINI (13 km)
Sitowiec – Droga Królewska – Hysne – Żubrostrada – Poszyna (bufet owocowy) – Leśniczówka Przyborów – Sitowiec
Szczegółowe informacje na rodzinnerajdyrowerowemalopolska.pl

Plakat Rodzinny Rajd Rowerowy w Niepołomicach 21.07.2019

 

MAŁOPOLSKA TOUR TARNÓW 28.07.2019

Małopolska Tour to cykl letnich wydarzeń dla wszystkich miłośników dwóch kółek, podczas których Województwo Małopolskie gorąco zaprasza do wspólnej, rowerowej jazdy oraz dobrej zabawy w specjalnym miasteczku rowerowym oraz podczas koncertów  gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Na pierwszą imprezę z tego cyklu zapraszamy do Tarnowa, gdzie pojechać będzie można po 3 trasach do wyboru i pobawić się na koncercie grupy LeMon. Wstęp darmowy! 


Biuro zawodów, start i meta rajdu zlokalizowany będzie na Błoniach przy ul. Romanowicza w Tarnowie 
10:00 – 11:45    Zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów, bloczków na posiłek, mapek
12:00    Start Rajdu na wszystkie trasy (MAXI, MIDI, MINI, MINI 2)
13:00 – 15:00    Przyjazd do mety na Błonia
13:00 – 19:00    Posiłek, piknik rowerowy, gry i konkursy z nagrodami, pokazy rowerowe
14:00 – 14:45    Zapisy do zawodów dla dzieci w biurze Rajdu
15:00    Zawody rowerowe dla dzieci – Stadion KS Błękitni
ok. 16:00    Dekoracja uczestników zawodów rowerowych dla dzieci
19:00    Rozpoczęcie koncertów
22:00    Zakończenie imprezy

Przez cały dzień dostępne będę też takie atrakcje w miasteczku rowerowym:

 • Akademia Bezpiecznego Rowerzysty
 • Pokazy Dirt Jumping
 • Pokaz Historii Rowerów
 • Freestyle Bicykl
 • Pumptruck - Mobilny Tor Grawitacyjny
 • Strefa dla Dzieci
 • Symulator jazdy na rowerze (po trasach VeloMałopolska)
 • Serwis rowerowy
 • Blender bike
 • Strefa gastronomiczna
 • Wypożyczalnia rowerów
 • Strefa Fizjoterapii

Szczegółowe informacje na www.malopolskatour.pl

Plakat Małopolska Tour Tarnów 2019


Projekt Gorlickie Ścieżki wygrywa BO miasta Gorlice

Projekt Gorlickie Ścieżki wygrywa BO miasta Gorlice

Projekt Gorlickie Ścieżki wygrywa BO miasta Gorlice
Udało się w Tarnowie, udało się też i w Gorlicach! Gratulujemy twórcom projektu pn.Gorlickie Ścieżki, który właśnie wygrał tegoroczny miejskiego budżetu obywatelskiego. Projekt ten zakłada budowę sieci krótkich singletracków na Górze Cmentarnej. 

Projekt startował już w poprzednim roku, ale nie udało mu się uzyskać wymaganej ilości głosów.  W tym roku pomysłodawcy postawili na konkretną kampanię z prostym przekazem i zawojowali swoim pomysłem prawie 1000 osób, które zdecydowały się oddać swój głos pomiędzy 20 września, a 4 października 2019 r. na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej". Kolejny projekt, który zakładał "poprawę infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza" zdobył 653 głosy. 

To już kolejny w Małopolsce pomysł na budowę nowych "singli", który zebrał tak szerokie, lokalne poparcie. Wspominaliśmy tu już o tarnowskim Bike Park Marcinka, teraz możemy pochwalić również i Gorlice

Wstępna koncepcja projektu przedstawiona jest na poniższej grafice i zakłada budowę 2 tras

 • Trasę "flow" podjazdowo zjazdową o długości ok. 2000 m
 • Trasę zręcznościowo zjazdową o długości ok. 100m

Koncepcja projektu Gorlickie ściezki

Na projekt przyznana będzie kwota 300 000 zł, więc życzymy teraz jak najbardziej sprawnego przebrnięcia przez przetargi i szybkiego wybudowania tej nowej miejscówki kolarstwa górskiego na mapie Małopolski. Tak żebyśmy za góra rok mogli przyjechać i sprawdzić efekty pod kołami. 

I jeszcze opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Należy nadmienić, że poruszanie się po „singlach” nie wymaga szczególnych (ponadprzeciętnych) umiejętności jazdy na rowerze oraz potrzeby dysponowania „wypasionym” sprzętem (wystarczy przeciętny rower górski lub trekkingowy). Tak więc, projekt nie jest skierowany do wąskiej grupy rowerzystów „grawitacyjnych” typu Downhill lub Enduro.

Projekt zakłada budowę trasy o charakterze podjazdowo zjazdowym zamkniętej w pętlę o długości około 2 km oraz trasy o charakterze zjazdowo zręcznościowym z elementami do nauki skakania o długości około 100 m. Zaproponowany przebieg, w maksymalnym stopniu wykorzystuje walory terenowe, przyrodnicze i krajobrazowe dostępnego obszaru. Dokładny przebieg trasy będzie wiadomy po wykonaniu prac projektowych w terenie przez projektanta, przy uwzględnieniu rzeźby terenu, przebiegu istniejącej bądź projektowanej infrastruktury.
Uprawianie sportów rowerowych jako forma rekreacji stała się jednym z ważniejszych segmentów turystyki, zarówno na rynku polskim i europejskim. Forma wypoczynku „wraz z rowerem” stanowi ogromny trend z bardzo dużym potencjałem, stając się jednym ze sposobów na aktywną formę wypoczynku. Trasy typu singletrack, ekologiczne, rekreacyjne to recepta na wykorzystaniu potencjału drzemiącego w zboczu Góry Cmentarnej i mieszkańcach Gorlic zorientowanych na kolarstwo. Sama trasa zwiększy także atrakcyjność miasta, nie tylko dla samych mieszkańców, ale również dla odwiedzających Gorlice turystów.

 


 


Z Holandii do Małopolski… na rowery!

Z Holandii do Małopolski… na rowery!

ludzie przy stoisku z folderami
Rower to nierozerwalna część holenderskiej kultury, a Polska coraz częściej jest postrzegana przez Holendrów jako atrakcyjna destynacja dla turystyki rowerowej. Aby zapewnić jak najszerszą promocję tras i szlaków rowerowych regionu, Małopolska prezentowała swoją ofertę na targach turystyki rowerowej i wędrownej w Utrechcie (28.02-1.03.2020).

Fiets en Wandelbeurs to największe wydarzenie targowe w Holandii skierowane do osób bezpośrednio zainteresowanych tematyką aktywnego wypoczynku, co roku przyciąga ponad 40 000 osób. Dodatkowym atutem targów jest obecność dziennikarzy z branży rowerowej.  Odwiedzający targi nie szukają inspiracji, ale konkretnych informacji i porad na podstawie których planują swoje kolejne podróże.


Małopolska była głównym regionem prezentowanym w ramach stoiska Polskiej Organizacji Turystycznej. Oprócz klasycznego wyposażenia stoiska, trasy VeloMałopolska prezentowano poprzez multimedialną atrakcję – trenażer połączony z ekranem, który umożliwiał wirtualną podróż po trasach VeloMałopolska. Dodatkowo kilkukrotnie w ciągu każdego dnia targowego o podróżowaniu rowerem o Małopolsce opowiadali przedstawiciele środowiska rowerowego oraz branży turystycznej.


Przypomnijmy, w regionie realizowany jest  największy w Polsce projekt budowy długodystansowych tras rowerowych – VeloMałopolska. Docelowo rowerzyści będą mogli skorzystać z prawie 1000 kilometrów dobrze oznakowanych tras o europejskim standardzie, które połączą najciekawsze turystycznie i przyrodniczo miejsca w regionie. Już teraz do dyspozycji cyklistów jest ponad 550 km tras VeloMałopolska o europejskim standardzie. Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej przebiega przez najbardziej malownicze tereny doliny Wisły, ze względu na małe przewyższenia trasa ta dostępna jest dla wszystkich, nawet najmłodszych użytkowników. VeloDunajec to z kolei niezapomniane wrażenia z pejzażem Tatr, Gorc, Pienin i Beskidu Sądeckiego. Trasa ma potencjał, by stać się najpiękniejszą ścieżką rowerową w Polsce. Przez Małopolskę przebiegają też dwie trasy europejskie: EuroVelo4 i EuroVelo 11.


Do tego dochodzi ponad 3 000 km szlaków rowerowych o różnym stopniu trudności oraz Bike parki i trasy Downhill. Małopolska nie tylko buduje świetne jakościowo trasy rowerowe, ale również współorganizuje różnorakie imprezy rowerowe oraz patronuje wielu wyścigom dla amatorów i zawodowców. Doskonała baza noclegowa i gastronomiczna oraz naturalne bogactwo kulturowe i przyrodnicze tworzą unikatowy potencjał Małopolski jako doskonałego miejsca na aktywny wypoczynek, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

Aktualne informacje na temat turystyki rowerowej znajdują się tutaj: narowery.visitmalopolska.pl

 

Multimedia


Małopolska Joy Ride Festiwal 2019

Małopolska Joy Ride Festiwal 2019

Ósma edycja, 17-19 maja 2019, prawie dziesięć tysięcy zawodników i rowerowych zapaleńców. 8 niezwykle efektownych dyscyplin, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno startujących jak i tłumów widzów. Na ten jeden majowy weekend cała Polska zjeżdża się do Kluszkowiec by stworzyć niepowtarzalny klimat rowerowego miasteczka. Podobnie jak rok temu 100% emocji na festiwalu zapewnia Małopolska zapraszając jednocześnie na trasy rowerowe Velo Małopolska.

 

Małopolska Joyride logo

 

ROWEROWE MIASTECZKO

Poza przepięknym widokiem na tatry, jeziorem czorsztyńskim i wieloma atrakcjami turystycznymi Kluszkowce przez trzy dni oferują nam niepowtarzalny klimat “rowerowego miasteczka”. Co roku na festiwal przyjeżdżają tysiące osób, które chcą spędzić czas w doborowym towarzystwie jeżdżąc na rowerach i testując nowe sprzęty. Niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania w trakcie festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie!

8 zróżnicowanych dyscyplin rowerowych:

 • Downhill – szybkie zjazdy trasą wypełnioną ostrymi zakrętami i skoczniami;
 • Garmin Enduro – zjazdy rowerowe połączone z elementami ciężkich podjazdów;
 • Flybag – powietrzne ewolucje przy miękkim lądowaniu na gigantyczną poduszkę pneumatyczną;
 • BT Project Pumptrack – wyścigi na wyboistym torze modułowym skonstruowanym przez ekipę BTProject. Zawodnik pokonując tor nie może pedałować – musi użyć siły grawitacji;
 • Kärcher Dual Slalom – pojedynki na czas dwóch zawodników na równoległym torze;
 • Cyklokarpaty Maraton – kilkunastokilometrowy wyścig setek rowerzystów;
 • Marin Best Whip Contest - konkurencja, w której zawodnik wyskakuje ze skoczni i lecąc kilkanaście metrów przekrzywia rower o 90 stopni do kierunku lotu, po czym ponownie wraca do pozycji wyjściowej żeby wylądować.

Dla amatorów turystyki rowerowej zorganizowane zostaną szosowo-szutrowe wycieczki trasami VeloMałopolska. Piękne widoki i 100% rowerowych emocji gwarantowane!

ZAWODY DLA DZIECI

Na Małopolska Joy Ride Festiwal nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Jak co roku w trakcie 3 dniowego rowerowego święta zostanie rozegrany kids race, czyli zawody dla dzieci do 13 roku życia! Trasa przygotowana przez organizatorów będzie w 100% bezpieczna, a na każdego z uczestników na mecie czekać będzie nagroda! Z roku na rok ta część zawodów cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców, a na starcie stają nawet trzylatki!

W strefie Małopolski na dzieci czekać będzie również szkoła bezpiecznej jazdy, gdzie wykwalifikowani instruktorzy przez zabawę będą uczyć dzieciaki prawidłowej jazdy na rowerze.

WIELKIE TARGI SPORTOWE I DARMOWE SZKOLENIA

Poza niepowtarzalnym klimatem oraz niezwykle widowiskową rywalizacją sportową w 8 różnych dyscyplinach organizatorzy przygotowali targi, na których co rok wystawia się 60 firm! Rowery, kaski, odzież sportowa, nowinki technologiczne, wszystko czym może marzyć każdy wielbiciel jednośladu.

A jeśli zastanawiacie się właśnie jaki rower kupić to nie ma lepszego miejsca żeby rozwiać swoje wątpliwości. Na festiwalu, najlepsze firmy udostępniają do testów ponad 200 rowerów! Na miejscu poza przetestowaniem rowerów będziecie mogli wziąć udział w darmowych szkoleniach z pierwszej pomocy, fizjoterapii, mechaniki roweru, a nawet podstaw techniki jazdy na rowerze górskim!

 


FESTIWAL WSPIERAJĄ:

Partner tytularny: Małopolska.
Sponsorzy: Garmin, Specialized, Marin, Maxxis, Fox, Karcher, Shimano, BIKE by SG.
Sponsor skrzydeł dla zawodników: Redbull.
Partnerzy: Czorsztyn Ski, Nadleśnictwo Krościenko, Polski Związek Kolarski, Extreme Trauma Team.
Patroni medialni: BikeBoard, Podhale 24, DH24, Giga sport, Tygodnik Podhalański, INFOGRAM.pl, TVP Kraków.
Współorganizatorzy: Cyklokarpaty, BT Project, Polish 4x open, 72D, Velo Małopolska.

Multimedia