You are here:
Back

Trwa budowa kładki i fragmentu VeloRaba w Kłaju

Trwa budowa kładki i fragmentu VeloRaba w Kłaju

Mapa sytuacyjna budowy kładki i fragmentu VeloRaba w Kłaju
W Gmina Kłaj rozpoczęły się w końcu prace nad budową drewnianej kładki pieszo-rowerowej o długości 120 m nad starorzeczem rzeki Raby wraz z dojazdami do niej (ok. 1.4 km; wg. planu sytuacyjnego nawierzchnia z kruszywa oraz asfaltu), będące ważnym elementem dla ciągłości trasy VeloRaba.

Trwa również budowa pozostałych elementów nowego kąpieliska połączonego z ośrodkiem rekreacyjnym, który powstaje na terenie dawnej żwirowni Krusz-Geo. W ramach tej inwestycji oprócz parkingów, plaż, budynków i małej architektury ma zostać również oznakowane ok. 16 km tras pieszo-rowerowych poprowadzonych po drogach gminnych oraz wybudowane "Miasteczko Rowerowe". Kładka ma być ukończona do końca 30.08.2020 r., a pozostała część projektu do końca br.
Relacja foto: fb.com/velomalopolska

Szczegóły inwestycji „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj" znajdziecie tutaj, ale najważniejsze jej części wyszczególnione są poniżej.

"Część I: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Kłaj- etap I: obejmuje budowę lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą na obszarze gm. Kłaj: 1) urządzenie trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka 1 trasy VeloRaba relacji Targowisko-Kłaj - ok 1,44km, budowa kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby na zakończeniu odcinka VeloRaby - dł. 120 mb, 2) oznakowanie tras pieszo-rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych - ok.16,0km, 3) budowa małej architektury przy trasie pieszorowerowej

Część II:Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowychw Gminie Kłaj: przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na realizacji w Gminie Kłaj terenów rekreacyjnych, plaży z pomostami pływającymi, pomieszczeniami sanitariatów i przebieralni, wiat turystycznych, parkingów, „Miasteczka Rowerowego” z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres inwestycji obejmuje niezbędne roboty niwelacyjne i budowlane polegające na przystosowaniu terenu i na usytuowaniu w/w obiektów oraz na zagospodarowaniu terenu działki funkcjonalnie z nimi związanego."


Poniżej mapa VeloRaba z zaznaczonym odcinkiem w budowie (bit.ly/mapVRb)


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>