You are here:
Back

Przetarg na rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa

Przetarg na rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa

Ujście Dłubni do Wisły
Na tą informację mieszkańcy Krakowa oraz jadący po Wiślana Trasa Rowerowa czekali od dawna. Wody Polskie ogłosiły przetarg na rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa.

Całość zakresu tej inwestycji zaznaczona jest na mapie, a jej zakończenie planowane jest na czerwiec 2022. Sumaryczna długość odcinków podlegających rozbudowie i budowie wynosi ok. 20 km. Szczegóły przetargu na bit.ly/walyKrakow


Mapa projektowa - rozbudowę wałów rzeki Wisły i Dłubni we wschodniej części Krakowa

Uwaga! Jest to dopiero pierwszy krok do budowy m.in. porządnej WTR na odcinku most Wandy - ujście Serafy, bo drogi na rozbudowanych koronach wału oraz drogi technologiczne na półkach wałowych będą utwardzone mieszanką żwirową (choć planowane są też odcinki asfaltowe, dopytuję dopiero inwestora które). W każdym razie bazując na tym, co zostało 3 lata temu ustalone na audycie rowerowym i jeśli stanowisko inwestora się nie zmieniło, to teraz ruch jest po stronie Miasta Krakowa, żeby dołączyć się do inwestycji w ramach osobnego zadania jeśli ma tam być porządna, asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa.

Zostanie też nadal "do zrobienia" odcinek wałów Brzegi <> Grabie, od ujścia Serafy do ujścia Podłężanki, gdzie zaczyna się porządne, 110 km WTR w zasadzie cały czas po wałach aż do Szczucina. Dlatego nadal polecamy objazd tego odcinka po zwykłych drogach

Dla przypomnienia stanowisko inwestora z audytu rowerowego:
"Inwestycja finansowana jest ze środków Banku Światowego, jako dotacja celowa i nie może służyć, do finansowania obiektów infrastruktury, służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych. W ramach inwestycji zaprojektowano koronę wałów w formie nawierzchni utwardzonej, ale przepuszczalnej, co jest związane z wymaganiami środowiskowymi zawartymi w decyzji środowiskowej. Względy techniczne i wytyczne do budowy obwałowań nie zobowiązują Inwestora do wykonywania jakichkolwiek dróg na ich koronie związanych z prowadzeniem ruchu innego niż pojazdy związane z utrzymaniem wałów i prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej. Zapisy prawa wodnego wart. 881. ust. I pozwalają na realizację tras rowerowych na koronie wałów w oparciu o zgłoszenie dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej robót (art. 881. ust. 4) i terminu. Na tym etapie najbardziej prawidłowym sposobem postępowania jest uzyskanie decyzji realizacyjnej dla modernizacji obwałowań na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 143 poz. 963) o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli  przeciwpowodziowych, co pozwoli na przejęcie gruntów pod wałami na własność Skarbu Państwa w zarządzie MZMiUW. W okresie pomiędzy uzyskaniem decyzji realizacyjnej a zakończeniem robót przez wykonawcę modernizacji obwałowań, ZIKIT powinien uzyskać ww. zgody, zapewnić finansowanie inwestycji w zakresie asfaltowania przygotowanej podbudowy i wyłonić swojego wykonawcę robót, tak aby przed finalnym odbiorem robót związanych z przebudową wałów wykonać nawierzchnię asfaltową na koronie wału."

Ówczesny ZIKIT zgodził się wtedy, że realizacja zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na wałach wiślanych objętych modernizacją nastąpi w ramach odrębnego zadania.

Dokładna lokalizacja tego odcinka WTR na mapie Google 


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>