You are here:
Back

Powstanie nowa ścieżka rowerowa przy VeloDunajec w gminie Czorsztyn

Powstanie nowa ścieżka rowerowa przy VeloDunajec w gminie Czorsztyn

Widok z kładki nad Dunajcem na Trzy Korony (z lokalizacją nowej inwestycji)
Wpłynęły oferty na przetarg ogłoszony przez Gminy Czorsztyn w ramach mikroprojektu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Sromowce Niżne. Asfaltowy ciąg pieszo rowerowy który powstanie w jego ramach będzie po prostu przedłużeniem trasy VeloDunajec na lewym brzegu rzeki, od istniejącej kładki pieszo-rowerowej do przystani flisackiej (ok. 560 metrów).

Dodatkowo  projekt zakłada budowę nowego miejsca odpoczynku w zasadzie zaraz pod kładką. W skrócie - szykuje się wygodna "dojazdówka" zarówno do przystani jak i dobrej miejscówki na rowery odpoczynek z widokami na Trzy Korony.

Oferty przetargowe jakie wpłynęły mieszczą się w granicach finansowych, więc planowany termin realizacji między kwietniem a lipcem 2020 r. wygląda na razie na realny.  Na zakończenie prac (sierpień) planowany jest też wspólny Polsko – Słowacki rajd rowerowy.

Grafika z orientacyjnym przebiegiem nowej inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę trasy rowerowej- pieszej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m, o długości 563 m w miejscowości Sromowce Niżne od kładki rowerowo pieszej w stronę przystani flisackiej. Konstrukcja ścieżki, nasyp wykonany z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie o grubości około 25 cm, oraz warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego zaprojektowana z warstwy wiążącej o grubości 5 cm. Pochylenie ścieżki jednostronne 1%.
  • budowę 1 przepustu rurowego fi 100 cm.
  • budowę Miejsca Wypoczynku o nawierzchni z kostki brukowej, gdzie znajdą się m.in. ławeczki, stół, kosz, stojaki na rowery, tablica informacyjna.

Szczegóły przetargu bit.ly/2UzER1X

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.” Wartość całkowita mikroprojektu to 69 991,92 euro. Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy na ten cel 49 995,22 euro, 5 % tj. kwotę w wysokości 3 499,59 € stanowić będą środki z budżetu Państwa.   Pozostała kwota  tj.16 497,11 €  stanowić będzie wkład własny samorządu  Projekt inwestycyjny jest realizowany w partnerstwie ze słowacką Gminą Czerwony Klasztor. 

Celem mikroprojektu jest podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego poprzez budowę infrastruktury turystycznej ułatwiającej dostęp do odkrywania walorów przyrodniczych terenów Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru.


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>