Route 8: Dłubnia Valley

Michałowice, Więcławice (4 km) Sieborowice (6 km) Luborzyca (12,5 km) Goszyce (17,5 km) Niedźwiedź (26,5 km) Iwanowice (37,5 km) Michałowice (45,8 km) 

45,8 km, 4,5 h, difficulty – easy

Altitude profile of the route:

Trasa 8


Pałach w Niedźwiedźiu

Kościół w Iwanowicach

Route map:

Mapa

Legenda do map

Download the route as GPX