Route 44: Following Lemko monuments

Gorlice, Sękowa (4 km) Owczary (11 km) Małastów (15 km) Przeł. Małastowska (20 km) Przysłup (23 km) Nowica (25,5 km) Bielanka (33,5 km) Szymbark (38 km) Gorlice (44,5 km) 

44,5 km, 5 h, difficulty – hard

Altitude profile of the route:

44Kasztel w Szymbarku

Route map:

mapa

Legenda do map

PDownload the route as GPX