Route 30: Through the Brzanka mountain range

Ryglice, Żurowa (9 km) Olszyny (12 km) Rzepiennik Biskupi (18 km) Rzepiennik Strzyżewski (21 km) Jodłówka Tuchowska (26,5 km) Brzanka (30 km) Burzyn (35,5 km) Tuchów (39 km) Ryglice (45,7 km) 

45,7 km, 5 h, difficulty – medium

Altitude profile of the route:
30

 Kościół w Ryglicach.

Kościół w Rzepienniku Biskupim

Sanktuarium w Tuchowie

Route map:

mapa

Legenda do map

Download the route as GPX