Route 29: Through Dunajec by bicycle and ... by ferry

Czchów, Tropie (15 km) Iwkowa (23 km) Tymowa (29 km) Czchów (33 km) 

33 km, 4 h, difficulty – medium

Altitude profile of the route:

29


Kościół w Tropiu


Zamek Tropsztyn

Route map:

mapa

Legenda do map

PDownload the route as GPX