Route 26: In the search of roadside chapels

Radłów, Borzęcin (12 km) Dołęga (20 km) Wał-Ruda (25,5 km) Zabawa (29,5 km) Radłów (34,4 km) 

34,4 km, 3 h, difficulty – easy

Altitude profile of the route:
26


Dwór w Dołędze

Route map:

mapa

Legenda do map

Download the route as GPX