Route 16: To the Bronaczowa Forest

Skawina, Chorowice (5 km) Mogilany (7,5 km) Rez. Kozie Kąty (12,5 km) Wola Radziszowska (22,5 km) Radziszów (27,5 km) Skawina (31 km) 

31 km, 3 h, difficulty – easy

Altitude profile of the route:

16


Kościół drewniany w Woli Radziszowskiej

Route map:

mapa

Legenda do map

Download the route as GPX