Facebook link

Obiekt - VisitMalopolska

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowský Národný Park

Wapienne skały otoczone zielenią.
Ojców 9, Ojców Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 123892005
tel. +48 123892005
Ojców 9, 32-047
Ojcowský národný park, rozlohou najmenší v Poľsku, ukrýva nesmierne geologické, prírodné a kultúrne bohatstvo. Bol vytvorený v roku 1956, ochranu vztiahol na údolie Prądnika a na Sąspowské údolie a na niekoľko malých tiesňav.
Hodnota tohto územia bola spozorovaná už v XIX. st., na čo bezpochyby mala vplyv blízkosť Krakova. Rozprávková krajina – kaňony so strmými stenami, vytŕčajúce skalné ihly, skupiny skalných útvarov – to je výsledok deštrukčnej činnosti vody. Vápencové skaly vo vysočine sa pod vplyvom dažďovej vody veľmi ľahko rozpúšťajú a proces vyplachovania vápenca, ktorý trval milióny rokov, vytvoril udivujúce formy. Najúžasnejšia je Dolina Prądnika – galéria krasových diel. Stretneme tu niekoľko desiatok metrov vysoké skaly s rozprávkovými tvarmi, vyvieračky (krasové pramene) a mnoho jaskýň (ich počet sa v parku odhaduje na viac ako 400).PrírodaV dolinách vyhĺbených vodou vznikla svojská mikroklíma, ktorá spolu s obrovskou rôznorodosťou územia vytvorila v parku veľmi bohatú flóru. Je tu zaznamenaných viac ako tisíc druhov cievnatých rastlín, čiže viac ako polovica vyskytujúca sa v Poľsku. K najzaujímavejším patria o. i.: črievičnik papučkový alebo dúška včasná, ktorá tu má jediné miesto v Poľsku. Najznámejšími obyvateľmi parku sú netopiere – spomedzi 21 druhov žijúcich v Poľsku tu bolo spozorovaných 17. Silueta netopiera sa nachádza aj v logu parku.

Súvisiace príspevky