Cyklistické ekotúry po Malopoľsku

Przewodnik po Małopolsce
Poznávaj Malopoľsko v slow a eko rytme.

Ekoturistika je komorné objavovanie a poznávanie jedinečných miest a ľudí, ich kultúry, tradícií a pamiatok. Vďaka ekoturistike sme bližšie k prírode, máme šancu zažiť, pocítiť, spoznať a obdivovať svet okolo nás.

 Nižšie uvádzame zoznam pripravených cyklotúr v eko- štýle po malopoľských regiónoch. Každý súbor obsahuje popis trasy, stupeň náročnosti zoznam atrakcií a zaujímavostí v danom mieste, ako aj praktické informácie, ktoré sa zídu na trase. 

Krakov a okolie

Tarnów a okolie

Západné Malopoľsko

Podhalie

Ziemia sądecka (Sądecký kraj)

 

Mapy v elektronickej verzii sú dostupné aj na webovej stránke: https://rowerowamalopolska.pl/ a v aplikácii Rowerowa Małopolska (Cyklistické Malopoľsko) - tiahnuť (verzia na Android).