Trasa č. 9: Do Vislianskej doliny 

Chrzanów, Zalew Chechło (5 km) Piła Kościelecka (6 km) Płaza (11 km) Wygiełzów (16 km) Pogorzyce (21 km) Chrzanów (28,4 km) 

28,4 km, 3 h, trasa – ľahká

Výškový profil trasy:

trasa 9

OPIS:

Trasa je jednoduchá, s množstvom atrakcií a peknými výhľadmi. Cestu začíname z parkoviska na placi Tysiąclecia v centre Chrzanowa (1) (2) (3) (4). Vyrážame po zelenom cyklochodníku smerom na ul. Kusocińskiego, na kruhovom objazde smerujeme doľava a ul. Zielonou sa dostávame ku Kruhovému objazdu obetí fašizmu(Rondo Ofiar Faszyzmu). Tu odbočíme doprava a ul. Sikorskiego (severovýchodným obchvatom) prechádzajúc ďalším kruhovým objazdom dostaneme sa k lesu. Tu odbočíme doľava. Držiac sa zeleného chodníka dostaneme sa po poľných cestách ku „Chechłovskému zálivu“ (5). Tu sa stretneme s červeným cyklochodníkom, po ktorom sa dostaneme do Płazy Górnej. Opustíme chodník, odbočíme doprava na hlavnú cestu a pôjdeme do centra Płazy. Míňame kostol a palác (v súčasnosti sídlo Domova sociálnej starostlivosti (Dom Pomocy Społecznej)), ktoré sa nachádzajú na ľavej strane. Za kostolom odbočte doľava a choďte po asfaltovej ceste na hrebeň Płaskej Góry, odkiaľ je krásny výhľad na Visliansku dolinu a ďalej na Beskydy. Odbočte doprava, na 3. odbočke opäť vpravo. Dostaneme sa k lesu a po 1 km, na rázcestí, opúšťame cyklochodníky. Odbočíme doprava a pôjdeme žltým turistickým chodníkom smerom na hrad Lipowiec (6). Hrad obchádzame, pretože vchod sa nachádza na opačnej, západnej strane. Celkom strmou, spevnenou cesta ideme do Wygiełzowa. Po pravej strane sa nachádza skanzen – Nadvisliansky etnografický park (7). Odchádzame na cestu č. 781 a odbočíme doľava na modrý cyklochodník. Opúšťame asfaltovú cestu a štrkovou cestou si to krátime na ul. Piłsudskiego. Vedie do Zagórza, odkiaľ sa ul. Podgórskou vydávame smerom na Pogorzyce. Hlavnou cestou (ul. Szymanowskiego) schádzame smerom na Chrzanow na sídlisko Stella. Odbočíme doľava a pokračujúc po čiernom cyklochodníku sa dostaneme k lávke na riečke Chechło. Za mostíkom odbočíme vpravo a cestičkami sa popri riečke  vraciame do centra Chrzanowa.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kostol sv. Mikuláša v Chrzanowe (1) – postavený na prelome 13. a 14. st. Súčasnú podobu získal v roku 1912 po dôkladnej renovácii. Oproti kostolu sa nachádza fara z roku 1844 – zaujímavý príklad historizácie architektúry.
  • Židovský cintorín v Chrzanowe (Cmentarz żydowski w Chrzanowie) (2) – založený v pol. 18. st. Zaberá oblasť s plochou 1,71 ha a má viac ako 3000 náhrobkov – maciev. Prehliadka pamiatok je možná po predchádzajúcej dohode s Múzeom v Chrzanowe (Muzeum w Chrzanowie) (pozri nižšie).
  • Kaštieľsky sklad zo 16. st. v Chrzanowe (Lamus dworski w Chrzanowie) (3) – pôvodne súčasť kaštieľskeho komplexu. Budova si zachovala niektoré črty renesančnej architektúry. V súčasnosti tu sídli Múzeum v Chrzanowe.
  • Urbańczykov dom v Chrzanowe (Dom Urbańczyka w Chrzanowie) (4) – postavený koncom 19. storočia. Predstavuje typ vilovej výstavby s výraznými regionálnymi črtami. V súčasnosti sa tu nachádza Oddelenie dočasných výstav Múzea v Chrzanowe (Oddział Wystaw Czasowych Muzeum w Chrzanowie).
  • Chechłovský záliv (5) – najväčšia rekreačná nádrž v okolí Chrzanowa. Vznikla v 60. rokoch v bývalej pieskovni. Obľúbené miesto na letnú rekreáciu obyvateľmi okolitých obcí. Nad zálivom sa nachádza čistá piesočnatá pláž, sú tu fungujúce požičovne vodných zariadení, sú tu aj dve rekreačné strediská.
  • Hrad Lipowiec (6) – v 13. storočí postavený gotický hrad patril krakovským biskupom. V románskej veži, ktorá sa zachovala dodnes, sa nachádzalo väzenie pre nelojálne mysliacich kňazov. V roku 1657 bol vypálený Švédmi, a následne prestavaný. Od 40. rokov 19. st. začal chátrať. V súčasnosti sa na jednom z poschodí hradu zriadilo malé múzeum s históriou hradu.
  • Nadvisliansky etnografický park vo Wygiełzowe (7) – bol založený v roku 1968. Zhromaždilo sa tu viac ako 20 drevených objektov etnografickej skupiny západných Krakovčanov (Krakowiacy Zachodni). Najzaujímavejšie sú: kostol zo 16. storočia presťahovaný z Ryczowa, krčma z 19. storočia a kaštieľska sýpka (spichlerz dworski) z roku 1798.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX