Trasa č. 8: Dłubnianskou dolinou

Michałowice, Więcławice (4 km) Sieborowice (6 km) Luborzyca (12,5 km) Goszyce (17,5 km) Niedźwiedź (26,5 km) Iwanowice (37,5 km) Michałowice (45,8 km) 

45,8 km, 4,5 h, trasa – ľahká

Výškový profil trasy:

Trasa 8

OPIS:

Výlet vám umožní navštíviť očarujúcu a málo známu Dłubniansku dolinu. Vedie poľnohospodárskymi územia, avšak rôznorodosť prechádzajúcich pamiatok je svedectvom bohatej histórie týchto území. Začiatok trasy je v Michałowiciach pri kostole. Vyrážame po ceste medzi rybníkmi v smere na Masłomiącu a ďalej do Więcławíc, kde sa oplatí navštíviť drevený kostol (1). Prechádzajúc cez Sierbowice, míňame Zakrzeńského palác (2) a schádzame do Łuczíc (pozostatky historického parku). Tu si môžeme vybrať skrátený variant cez Goszczu a Polanowice. Ďalej po doline sa dostaneme do Luborzyce, kde sa oplatí navštíviť gotický kostol (3). Hneď za kostolom sa stretávame s červeným cyklochodníkom, po ktorom sa budeme presúvať do Goszíc (so smrekovcovým kaštieľom zo 17. st.) (4). Za hasičskou zbrojnicou opúšťame chodník, odbočíme doľava na Wilków, kde za drevenou kaplnkou (5) zamierime doprava. Obdivujúc panorámu okolia, dostaneme sa do obce Niedźwiedź. Pred hasičskou stanicou odbočíme doprava a úzkou asfaltkou sa dostaneme k Wodzického palácu (6). Prudko odbočíme doľava, prejdeme okolo murovaného kostola (7) a vrátime sa na cestu, po ktorej sme prišli do obce Niedźwiedź. Odbočíme vpravo, na križovatke odbočíme doľava, o 1,3 km ďalej opäť doprava. Prejdeme okolo železničného priecestia, potom vojenskej jednotky a po betónových platňách sa dostaneme na štátnu cestu č. 7. Prejdeme ňou rovno a cez obec Poskwitów zídeme do Dłubnianskej doliny. Už na rovinke, v zákrute cesty vľavo, odbočíme doprava a jazdíme popri rieke. V Iwanowiciach sa oplatí navštíviť historický drevený kostol (8), ktorý sa nachádza v strede dediny, mierne napravo od našej trasy. Pokračujeme po modrom cyklochodníku na juh pozdĺž Dłubne, míňame prírodne odhalené skaly a hradisko. V Zerwanej prejdeme cez štátnu cestu a po cyklotrase popri Starej lekárni vchádzame medzi budovy. Po poľnej ceste okolo ihriska, a následne po štrkovej ceste sa dostaneme na asfaltku, odbočíme doprava a vrátime sa do centra Michałowíc.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Drevený kostol vo Więcławiciach (1) – postavený v roku 1757 zo smrekovcového dreva, zrubovej konštrukcie, ošaľovaný, jednoloďový. Interiér je zariadený v barokovom štýle.
  • Zakrzeńského palác v Sieborowiciach (2) – postavený v roku 1882 v eklektickom štýle (v súčasnosti Detský domov (Dom Dziecka).
  • Kostol v Luborzyci (Kościół w Luborzycy) (3) – gotický, murovaný, prežil bez výrazných zmien do našich čias. Vo vnútri je krucifix z roku okolo 1433, tabernákulum z kamenných múrov z rovnakého obdobia, ako aj románske bronzové klopadlo z prelomu 12. a 13. storočia situované v kostolnej predsieni.
  • Kaštieľ v Goszyciach (Dwór w Goszycach) (4) – drevený kaštieľ z 2. pol. 17. storočia, od základov prestavaný v 18. storočí. Budova sa vyznačuje charakteristickou manzardovou strechou pokrytou šindľom. Momentálne je v súkromných rukách.
  • Kaplnka vo Wilkowe (Kaplica w Wilkowie) (5) – zasvätená sv. Otílii a Lucii zo 17. storočia, zrubovej konštrukcie, orientovaná stavba. Vybavenie je zo 16.-17. storočia.
  • Palác v Niedźwiedzi (Pałac w Niedźwiedziu) (6) – postavený je v roku 1808 v klasicistickom štýle. Murovaný, poschodový, podpivničený s okrúhlym rizalitom od záhrady a štvorstĺpcovým portikom spredu. Palác je obklopený záhradou s unikátnou vegetáciou z celého sveta.Pałach w Niedźwiedźiu

  • Kostol v Niedźwiedzi (Kościół w Niedźwiedziu) (7) – bol postavený v rokoch 1486-93. Postavený je z tehly a kameňa v gotickom slohu. Z tohto obdobia sa zachovali: portál, ogiválne okná a oporné piliere. Vo vnútri je gotická socha Madony s dieťatkom z obdobia okolo roku 1420, jedna zo štyroch svojho druhu v Európe.
  • Drevený kostol v Iwanowiciach (8) – postavený v roku 1745. Interiérové zariadenie v manieristickom a barokovom štýle. Na bočnom oltári je obraz Matky Božej Śnieżnej (Matka Boża Śnieżna) zo 17. storočia.


Kościół w Iwanowicach

Mapa trasy:

Mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX