Trasa č. 7: Poklady Krakovsko-čenstochovskej vrchoviny 

Biały, Kościół Ojców (5 km) Pieskowa Skała (12 km) Jerzmanowice (18,5 km) Kobylany (30 km) Bolechowice (33 km) Wierzchowie (38 km) Biały Kościół (40 km) 

40 km, 4,5 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

Trasa 7

OPIS:

Majestátne skaly Prądnickej a Będkowskej doliny, krásne hrady v Ojcowe a Pieskowej Skale a prehistorické jaskyne sú jurskými zaujímavosťami, ktoré počas tohto výletu uvidíme. Začíname v Białym Kościole, od parkoviska na okraji Ojcowského národného parku (1). Po ceste uzavretej pre automobilovú dopravu zostupujeme po malebných serpentínach do Prądnickej doliny (Brama Krakowska, Źródło Miłości, J. Ciemna). Držiac sa hlavnej cesty ideme do centra Ojcowa (múzeum, hrad) (2). Pokračujeme po dne doliny okolo Kaplnke na vode (Kaplica Na Wodzie) a historických mlynoch až po križovatku. Po ceste 773 odbočíme doľava a po približne 3 km sa dostaneme ku Herkulovmu kyju (Maczuga Herkulesa) a na hrad v Pieskowej Skale (3). Po návšteve hradu sa vraciame dolinou ku Herkulovmu kyju a hneď za ním odbočíme vpravo na úzky asfalt po modrom cyklochodníku. Cez Sokoleckú tiesňavu (Wąwóz Sokolec) vchádzame na vrchol a po hlavnej ceste odbočíme doprava, opúšťajúc tak chodník. Rovno prejdeme cez štátnu cestu 94, za cintorínom odbočíme doľava a prichádzame do centra Jerzmanowíc. Pred kostolom (4) odbočíme doľava na Łazy. Po 700 m opäť vľavo, po chvíli vpravo, poľnou cestou na modrý cyklochodník. Chodník vedie popri vrchu Grodzisko s bývalým hraničným priechodom. Ďalej po modrom chodníku ideme do Będkowskej doliny. Tu sa stretávame s červeným cyklochodníkom. Pri výbere skráteného variantu po ňom prejdite vľavo, ak plánujeme celú trasu, pohybujeme sa po červenom chodníku pozdĺž doliny až do Kobylian. Chodník opustíme a hlavnou cestou ideme cez Karniowice (kaštieľ) (5) do Bolechowíc (gotický kostol) (6) a odtiaľ po červenom chodníku dlhú príjazdovú cestu cez Gacki do Zelkowa. V Zelkowe chodník opustíme, prejdeme priamo centrom a zídeme do  Kluczwodskej doliny (Dolina Kluczwody), kde odbočíme vľavo. Čierny chodník nás dovedie k Wierzchowskej jaskyni (Jaskynia Wierzchowska) (7). Ďalej jazdiac na križovatke odbočíme doprava a po tom, čo sa dostaneme na cestu 94 odbočujeme vľavo, následne vpravo a vraciame sa na parkovisko.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Ojcowský národný park (1) – jeden z najmenších národných parkov v Poľsku. Zahŕňa Prądnickú dolinu, Sąspówkovskú dolinu (Dolina Sąspówki) a ďalšie s početnými vápencovými skalami a jaskyňami (o.i. prístupné pre návštevu Łokietkovej a Ciemnej jaskyne (Jaskynia Łokietka, Jaskynia Ciemna)). Na území Ojcowského národného parku sa nachádzajú najbohatšie miesta cievnatých rastlín v krajine a kolónie netopierov. V Ojcowe – sídlo parku, Prírodovedné múzeum (Muzeum Przyrodnicze), zrúcaniny opevnenej veže zo 14. storočia a krásna, drevená Kaplnka na vode z roku 1901.
  • Hrad v Ojcowe (Zamek w Ojcowie) (2) – stredoveký hrad postavený v 14. storočí kráľom Kazimírom Veľkým. Dodnes sa zachovali len malebné ruiny obranných múrov a obytných častí, obrovská veža a vstupná brána. Odtiaľ je výhľad na Prądnickú dolinu. Objekt je sprístupnený pre turistov.
  • Zamek w Ojcowie
  • Hrad v Pieskowej Skale (3) – gotický, postavený v 14. st. kráľom Kazimírom Veľkým. Po rekonštrukcii v 16. st. nadobudol charakter renesančnej palácovej rezidencie. Z tohto obdobia pochádzajú arkádové ambity, dvojposchodová lodžia a záhradná terasa. Opakovane bol prestavaný po mnohých požiaroch a ničeniach počas švédskej „potopy“. Po druhej svetovej vojne konzervačné práce prinavrátili Pieskowej Skalej podobu zo 16. storočia. V sálach hradu sa nachádza výstava nábytku, sochárstva, maľby a umeleckého remesla.
  • Zamek w Pieskowej Skale
  • Kostol v Jerzmanowiciach (Kościół w Jerzmanowicach) (4) – klasicistický z 1. polovice 19. st. 
  • Kaštieľ v Karniowiciach (Dwór w Karniowicach) (5) – postavený v 18. st. s črtami neskorobarokovej stavby, alkovňami odkazujúcimi na bývalé obranné kaštiele. V súčasnosti je súkromným vlastníctvom.
  • Kostol v Bolechowiciach (Kościół w Bolechowicach) (6) – gotický z konca 14. storočia Rozšírený v 15. st. o loď a na začiatku 20. storočia o vežu. V presbytériu sú gotické polychrómie, vybavenie je prevažne barokové.
  • Wierzchowská jaskyňa (Jaskinia Wierzchowska) (7) – veľkosťou druhá najväčšia jaskyňa z jaskýň objavených v Krakovsko-čenstochovskej vrchovine Je dlhá 975 m, z čoho 700 m jej chodieb a miestností je sprístupnených pre verejnosť. Obhliadkovú trasu obohacujú paleontologické a archeologické expozície.

Mapa trasy:

Mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX