Trasa č. 6: Uprostred kameňolomov a baní 

Krzeszowice, Siedlec (5,5 km) Dębnik (8 km) Paczółtowice (9,5 km) Czerna (14,5 km) Miękinia (18 km) Wola Filipowska (25 km) Rudno (30 km) Tenczynek (33 km) Krzeszowice (36,7 km) 

36,7 km, 4,5 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

Trasa 6

OPIS:

Je to mimoriadne atraktívny, ale bohužiaľ dosť náročný výlet. Nájdeme tu množstvo historických pamiatok, panoramatických miest a prírodných zaujímavostí. Musíme však prekonať náročné stúpania. Cyklotúru začíname pri budove železničnej stanice v Krzeszowiciach. Ideme vľavo, prechádzame cez koľaje a opätovne odbočujeme vľavo na modrý cyklochodník. Jazdíme popri chodníku približne 8 km až do Dębnika. Po ceste prekonávame náročnú príjazdovú cestu v obci Siedlec. Z Dębnika do Paczółtowíc, kde uvidíme drevený kostol (1), ideme po vyhliadkovej ceste cez polia. Ďalšia trasa vedie vľavo po červenom cyklochodníku. V Eliaszówkovskej doline (prírodná rezervácia) (2) prechádzame popri zrúcaninách „Diablovho mosta“(Diabelski Most) a po ceste vpravo vchádzame ku karmelitánskemu kláštoru v Czernej (klasztor OO Karmelitów w Czernej) (3), ktorý stojí za navštívenie. Pokračujeme dole dolinou a za ostrou zákrutou cesty odbočíme na hlavnú cestu vpravo popri Czernej. Za hasičskou stanicou odbočíme doľava a vyrazíme až k Nowej Góre. Prejdeme popri kostolu, potom na križovatke odbočíme doľava (smerová tabuľa na Krzeszowice) a ideme popri Miękini. Na rozľahlom námestí s barom a parkoviskom odbočíme doprava na zelený cyklochodník. Prejdeme oblasťou bývalého kameňolomu, potom po vyhliadkovom hrebeni smerom na Wolu Filipowskú. Prejdeme cestu Krakov – Trzebinia a za železničným priecestím odbočíme doprava a po chvíli na križovatke odbočíme doľava. Po 1,5 km odbočíme doprava, minieme parkovisko s vysokou vežou a odbočíme doľava na prvú cestu. 1W2Q1ZU78IOPK_ňu Ccaskeho hrbu (Garb Tenczyński). Žltý chodník nás dovedie k malebným zrúcaninám hradu „Tenczyn“ (4). Opúšťame kopec (zjazdíme ho alebo bicykel vedieme popri sebe) po strmej cestičke (žltý chodník) smerom na parkovisko. Dole odbočíme doľava na asfaltovú cestu a červený cyklochodník. Po chodníku prejdeme cez Tenczynek (kostol a drevená zvonica) (5) a vrátime sa do Krzeszowíc. Z mnohých pamiatok tohto mesta stojí za to odporučiť kostol z 19. storočia (6) a Potockého palác (7).

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Drevený kostol v Paczółtowiciach (1) (Kościół drewniany w Paczółtowicach) – zo začiatku 16. storočia jednoloďová, zrubová konštrukcia. Vo vnútri sú fragmenty polychrómie z 2. pol. 17. st., a cenný obraz Matky Božej z 15. storočia.
  • Lesná rezervácia „Eliaszówkovská dolina“ (2) – s rozlohou 107,2 ha. Zahŕňa časť údolia potoka Eliaszówka so svahmi pokrytými starodávnymi bučinami a dubovo-hrabovými lesmi a na dne lesom lužným. Početné prírodné odhalenia nižších karbonátových vápencov.
  • Kláštor bosých karmelitánov v Czernej (Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej) (3) – postavený v 1. pol. 17. storočia, malebne umiestnený na zalesnených svahoch  Eliaszówkovskej doliny. Kostol a ďalšie kláštorné budovy s jednotným barokovým vybavením z čierneho dębnického „mramoru“. Za návštevu stojí aj kláštorná expozícia: starožitnosti, orientálna a predovšetkým zasvätená svätému otcovi Rafałowi – Józefovi Kalinowskému (1835-1907), ktorý bol trikrát prepoštom tunajšieho kláštora a tu bol po smrti pochovaný
  • Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.
  • „hrad Tenczyn“ v Rudne (4) – postavený v 1. pol. 14. st. vďaka mocnému rodu Tęczyń. V 15.-17. st. mnohokrát prestavaný. Po jeho vypálení Švédmi počas „potopy“ sa nenavrátil do svojho pôvodného stavu. V 18. st. opustený začal chátrať.
  • Kostol a drevená zvonica v Tenczynku (5) – barokový kostol z 1. V pol. 18. st. a drevená zvonica stĺpovej konštrukcie, postavená pred rokom 1748. Trojpodlažná, voľne stojacia budova, umiestnená na kamennom základe.
  • Murovaný kostol v Krzeszowiciach (Kościół murowany w Krzeszowicach) (6) – postavený v pol. 19. st., spomedzi sakrálnej architektúry našej neogotiky sa vyznačuje pôvodnou čelnou fasádou, ako aj zaujímavým interiérom. V hlavnom oltári sa nachádza obraz Pocty Troch kráľov (Hołd Trzech Króli) z konca 16. storočia.
  • Komplex Potockého parku a paláca v Krzeszowiciach (Zespół parkowo-pałacowy Potockich w Krzeszowicach (7) – založený bol grófom Arthurom Potockým, ktorý zdedil v roku 1816 Krzeszowice spolu s tęczianskym kľúčom. Jeho syn Adam v rokoch 1850-59 postavil palác v štýle pripomínajúcom taliansku renesanciu a založil rozsiahly park plný starých stromov lokálneho i exotického pôvodu. V súčasnosti je v rukách dedičov.

Mapa trasy:

Mapa trasa 6

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX