Trasa č. 47: Dokola Krynicy Zdroju – perly poľských kúpeľov

Krynica-Zdrój, Słotwiny (3 km) Roztoka Wielka (8 km) Piorunka (18 km) Czyrna (21 km) Mochnaczka Niżna (28 km) Tylicz (33 km) Krynica-Zdrój (39,4 km) 

39,4 km, 4,5 h, náročnosť- stredná

Výškový profil trasy:

47

OPIS:

Veľmi atraktívna trasa po pamiatkach sakrálnej architektúry na rozhraní Sądeckcýh Beskýd a Nízkych Beskýd, ktorá sa začína v perle Beskýd – Krynici- Zdrój. Vzhľadom na niekoľko stúpaní si vyžaduje určitú fyzickú kondíciu. Štart je spred domu s minerálnymi prameňmi v Krynici (1)(2)(3)(4). Vyrážame na sever, po hlavnej ceste (ul. J.Piłsudského) ideme na križovatku s cestou na Słotwiny. Držíme sa vľavo, po 1 km míňame lyžiarske stredisko a drevený lemkovský kostol (5). Pred nami je najťažší úsek trasy, strmé stúpanie do priesmyku Biała (na konci tlačíme bicykel). Udržujeme si doterajší smer, obchádzame vidiecke dvory, míňame prístrešok a o 200 m odbáčame doprava, severne, po čistej poľnej ceste. Na hrebeni sa napojíme na žltý turistický chodník, z ktorého odbočíme doľava. Schádzame zhruba 150 m, odbočíme doprava na poľnú cestu a po krátkom (50 m) zjazde sa dáme doprava. Lesnou makadamovou cestou schádzame údolím Kamienice do Roztoky Wielkej. Prechádzame okolo dreveného kostola (6) a o niečo nižšie križujeme cestu 75 doprava, na bočnú cestu smerom na Krzyżówku, po ktorej sa dostaneme do priesmyku. Odbočíme doľava na cestu 981 a schádzame cca 2,5 km. Tesne pre ostrou zákrutou odbočíme doprava a oblúkom schádzame do údolia Bereścianky. Po ceste Berest-Piorunka pokračujeme doprava do malebného priesmyku na Babej hore. Stretávame Sądeckú cyklotrasu (žltú), ktorej sa budeme držať až do Tylicza, po ceste minieme historické cerkvi v Piorunke (7), Czyrnej (8). Mochnaczke (9). V Tyliczi si okrem historického kostola (10) pozrieme starú zástavbu námestia (rynku). Z námestia ideme ulicou Piłsudského a o 800 m odbočíme doprava na Krynicu. Robíme posledné, malé stúpanie a potom sa strmým zjazdom vraciame na krynickú promenádu.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kúpele Krynica-Zdrój (1) – patria k najznámejším kúpeľom v Poľsku. K ich rozvoju v polovici 19. storočia prispel  dr. J. Dietl – známy balneológ. Základom krynickej kúpeľnej liečby je minerálna voda – kyselka bohatá na uhličitan vápenatý.
  • Európsky festival Jana Kiepuru v Krynici- Zdrój (2) – bývalý „Festival piesní a árií“- organizovaný každý rok od roku 1967 na počesť veľkého tenora, ktorý preslávil krynické kúpele.
  • Kúpeľná zástavba v Krynici-Zdrój (3) – vznikala v dvoch obdobiach: prvé: v rokoch 1860-90, boli postavené Stare Łazienki Mineralne, Stare Łazienki Borowinowe, Liečebný dom, Hlavné liečivé pramene, kúpeľná kaplnka a smrekovcové divadlo. Druhé obdobie: v medzivojnových rokoch, vznikli Nowe Łazienki, Nowy Dom Zdrojowy a nemocnica Lwigród.
  • Kabínová lanovka „Jaworzyna Krynicka” (4) – najdlhšia a najmodernejšia v Poľsku. Vďaka nej vzniklo jedno z najvýznamnejších lyžiarskych stredísk v Poľsku s niekoľkými atraktívnymi zjazdovkami.
  • Drevená cerkev v Krynici-Słotwinach (5) – bývalý gréckokatolícky kostol postavený v rokoch 1887-1888. Stavba je súčasťou Malopoľského Chodníka drevenej architektúry.
  • Drevená cerkev v Roztoke Wielkej (6) – bývalý gréckokatolícky západolemkovský kostol postavený v roku 1819.
  • Drevená cerkev v Piorunke (7) – postavená v roku 1798. Vo vnútri je krásny obraz lemkovského pastiera – vzácny príklad svetského výjavu v ikonostase.
  • Drevená cerkev v Czyrnej (8) – postavená v rokoch 1893-94 podľa návrhu francúzskeho architekta Delavo.Cerkiew w Czyrnej

  • Drevená cerkev v Mochnaczke (9) – postavená v 18. storočí v západolemkovskom štýle.
  • Kostol v Tyliczi (10) – drevený kostol z roku 1612, so zrubovou konštrukciou a sedlovou strechou. V interiéri nástenné maľby z roku 1960, rokokové oltáre a obraz Panny Márie s dieťaťom zo 16. a 17. storočia. Pri kostole stojí murovaná zvonica z roku 1803. Stavba je súčasťou Chodníka drevenej architektúry.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX