Trasa č. 44: Po stopách lemkovských pamiatok

Gorlice, Sękowa (4 km) Owczary (11 km) Małastów (15 km) Przeł. Małastowska (20 km) Przysłup (23 km) Nowica (25,5 km) Bielanka (33,5 km) Szymbark (38 km) Gorlice (44,5 km) 

44,5 km, 5 h, trasa - ťažká

Výškový profil trasy:

44

OPIS:

Pomerne dlhá a ťažká trasa, s niekoľkými náročnými stúpaniami.... a krásnym výhľadom. Je bohatá na stopy po kultúre a pamiatkach Lemkov, ktorí v minulosti túto oblasť obývali. Z hlavného námestia /rynku/ v Gorliciach (1)(2)(3) vyrážame na juh ulicou Mickiewicza, prekročíme most cez Ropu a ideme rovno po ceste č. 993. Pri štadióne odbočíme doprava po modrej turistickej značke a žltej cyklotrase a popri Sękówke, vedľa paláca prichádzame do Sękowej. Za mostom stojí vzácny drevený kostol (UNESCO) (4). Vraciame sa na hlavnú cestu, opäť prechádzame cez most a po 200 m odbočíme doľava. Až do Małastowa sa držíme žltej cyklotrasy. W Owczarach míňame ďalšiu pamiatku zo zoznamu UNESCO – drevenú cerkev (5). Končí sa asfalt, po makadamovom povrchu stúpame do priesmyku a potom strmo schádzame na cestu 977, kde odbočíme doprava. Prejdeme okolo murovaného kostola v Małastowe (6), kúsok ďalej odbočíme na chvíľu doľava, aby sme si pozreli podobný objekt v Pętnej (7). Dlhým a namáhavým stúpaním prichádzame do Małastowského priesmyku. V priesmyku je veľký vojenský cintorín z 1. svetovej vojny (8). Odbočíme doprava a pokračujeme až do rázcestia (vpravo cesta do chaty), kde si vyberieme ľavú cestu a schádzame do Nowice, po ceste míňame dva historické kostoly.  Za tým druhým odbočíme doprava a začneme ďalšie stúpanie po svahu Małastowskej Magury, po čom schádzame do Bielanky. Vedľa bočnej uličky, po pravej strane máme ďalší objekt z Chodníka drevenej architektúry – cerkev z 18. storočia (9), a pri výjazde z obce je po ľavej strane – moderná murovaná cerkev. Za dedinou míňame hájovňu so pstruhovým revírom, o kúsok ďalej kemp. Vychádzame z lesa a odbočíme doľava (zelená trasa). Pred nami je krátke stúpanie, a potom zjazd do Szymbarku a k miestnym pamiatkam: drevený kostol (10), skanzen (11) a kaštieľ (12). Na úrovni kostola odbočíme na sever a úzkou asfaltkou stúpame do obce Nadjazie. Na konci cesty odbočíme doprava a strmým poľným chodníkom schádzame na asfaltovú cestu. Pokračujeme rovno, popri rieke smerom na Gorlice. Po 1 km odbočíme doprava, a o 100 m ďalej tesne pred mostom doľava na úzku cestu. Po ďalšom kilometri schádzame z ľavotočivej asfaltovej cesty a ideme rovno. Po niekoľkých metroch prechádzame cez lávku na druhú stranu Ropy a pokračujeme v jazde rovno. Po niekoľkých metroch prechádzame cez lávku na druhú stranu Ropy a pokračujeme po prašnej ceste dolu riekou. Ďalšou lávkou sa vraciame na ľavý breh rieky, odbočíme doprava a asfaltovou cestou sa vrátime do Gorlic.

ATRAKCIE NA TRASE:

 • Farský kostol v Gorliciach (1) – postavený v 20. rokoch 20. storočia. Interiér zdobia obrazy známych poľských maliarov J. Mehoffera, P. Styka, J. Stachiewicza.
 • Cintorínsky kopec (357 m n.p.m.) v Gorliciach (2) – na jeho vrchole sa nachádza centrálny cintorín- mauzóleum bitky pri Gorliciach v r. 1915.
 • Kaštieľ Karwacjanów v Gorlicach (3) – z 15. storočia v renesančnom slohu. Počas 2. svetovej vojny bol zničený, rekonštrukcia mu vrátila jeho pôvodnú podobu. V súčasnosti v ňom sídli Malopoľská galéria umenia „Dwór Karwacjanów“.
 • Drevený kostol v Sękowej (4) – jedna z najkrajších pamiatok sakrálnej drevenej architektúry. Bol postavený okolo roku 1520, má drevenú konštrukciu so stenami a strechou pokrytými šindľom. V 18. storočí bola dostavaná veža a nízke podsiene priliehajúce k stenám chrámu (soboty).Interiér je moderný – historický bol zničený cez 1. svetovú vojnu. Chrám je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
 • Drevená cerkev v Owczarach (5) – postavená v roku 1653, niekoľkokrát renovovaná. Vo vnútri je ikonostas z 18. storočia a nástenné maľby z roku 1938. Objekt je na Zozname UNESCO.
 • Kostol v Małastowe (6) – bývalá gréckokatolícky kostol z roku 1805.
 • Kostol w Pętnej (7) - bývalá gréckokatolícka cerkev z roku 1916. Vedľa je drevená zvonica a pricerkevný cintorín. Chrám zdieľajú gréckokatolíci a katolíci.
 • Cintoríny z 1. svetovej vojny (8) – pozri opis trasy č. 22 na str. 47
 • Cerkev v Bielance (9) – postavená v roku 1773. Medzi loďou a presbytériom stojí kompletný barokový ikonostas z 18. storočia.
 • Drevený kostol v Szymbarku (10) – z roku 1782 s atypickým u drevených chrámov priečelím podľa vzoru priečelí murovaných barokových kostolov.
 • Centrum ľudovej architektúry v Szymbarku (11)- neveľký skanzen, v ktorom si môžete prezrieť obytné a hospodárske budovy, väčšinou z 19. storočia, prenesené z okolitých dedín.
 • Kaštieľ v Szymbarku (12) – kaštieľ z 1. polovice 16. storočia v slohu talianskej renesancie. Pozornosť upútajú štyri nárožné vyčnievajúce nárožia a krásna


Kasztel w Szymbarku

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX