Trasa č. 42: História začarovaná v dreve

Nowy Sącz, Librantowa (8 km) Mogilno (14 km) Cieniawa (20 km) Mystków (27 km) Kunów (31 km) Nowy Sącz (36,7 km) 

36,7 km, 4h, náročnosť - stredná

Výškový profil trasy:


42

OPIS:

Trasa „na pozeranie a obdivovanie” sa začína v Nowom Sączi (1) (2) (3) (4) (5). A navyše, časť navrhnutej trasy vedie po neobyčajne malebných hrebeňoch a čarovných riečnych údoliach. Vyrážame spod radnice, ulicou Piotra Skargi prechádzame okolo sądeckého hradu, prechádzame cez most cez Kamienicu a po ul. Zdrojowej prichádzame na križovatku so štátnou cestou č. 28. Za križovatkou odbočíme doprava, potom doľava do Barskej ulice a po 400 m doprava šikmo do ul. Librantowskej. Opúšťame mesto a začíname pomerne náročné stúpanie. Do Librantowej ideme po malebnom hrebeni s krásnou panorámou okolia. Odbočíme doprava a ďalších 5 km ideme striedavým zjazdom a stúpaním. Na križovatke s veľkým krížom odbočíme doľava na Mogilno, kde sa oplatí pozrieť si drevený kostol (6). Na konci obce odbočíme na bočnej ceste doprava a o 700 m opäť vpravo, smerom k týčiacemu sa svahu Jodłowej Góry. Na rázcestí si zvolíme cestu vľavo. Ideme do priesmyku- spočiatku asfaltovou, a neskôr strmou, kamenistou cestou a míňame Rezerváciu Cisy v Mogilnie (7). Prechádzame cez modrú trasu a schádzame na štátnu cestu. Opatrne odbočíme doľava, a po niekoľkých metroch doprava smerom ku kostolu v Cieniawe. Cez dediny Podpołudnie a Pagórek z južnej strany obchádzame malú dolinku pramenitých potokov Zarębki. Malebným hrebeňom sa vydáme na západ, po ceste prechádzame cez Mystków s historickým kostolom (8) a Kunów. V Kunowe sa pripája žltá cyklotrasa, ktorou pôjdeme ďalšie 3 km. Oblúkom doprava zmeníme smer na sever a hlavnou cestou prichádzame do Sądeckého etnografického parku (9). Po jeho prehliadke pokračujeme  a ulicou Wieniawy Długoszowského prichádzame na dvojprúdovú štátnu cestu 75 (semafor), odbočíme doľava a na ďalšom semafore doprava a ulicou Nadbrzeżna a potom Gwardyjska a Lwowska ideme na „rynek“ /hlavné námestie/, kde sa výlet končí.  

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kováčska brána /Brama Kowalska/ v Nowom Sączi (1) – zvyšky opevneného hradu, postaveného v 14. storočí, ktorý bol vyhodený do vzduchu 18. januára 1945.
  • Kolegiáta sv. Magdalény v Nowom Sączi (2) – najstaršia zachovaná sakrálna stavba v Nowom Sączi, jej dnešná podoba je z prelomu 14. a 15. storočia.Kolegiata pw. św. Małgorzaty

  • Mestská radnica v Nowom Sączi (3) – postavená v roku 1898 v eklektickom slohu.
  • Gotický dom v Nowom Sączi (4) – zo začiatku 16. storočia, dnes Krajské múzeum.
  • Synagóga v Nowom Sączi (5) – zhruba z roku 1780, postavená na mieste starej, drevenej modlitebne. Vo vnútri pôsobí pobočka Krajského múzea so skromnou zbierkou judaík.
  • Drevená kostol v Mogilne (6) -z roku 1765. V areáli kostola stojí kaplnka so sochou Bičovaného Krista zo 16. storočia.
  • Prírodná rezervácia Cisy v Mogilne (7) – vytvorená na severných svahoch Jodłowej Góry s rozlohou 35 ha. Vznikla na ochranu niekoľkých stoviek tisov v jedľovom lesnom komplexe.
  • Kostol v Mystkowe (8) – postavený z kameňa a tehly v rokoch 1905-1910. Neobarokový chrám jednoloďový na pôdoryse kríža.
  • Sądecký Etnografický park v Nowom Sączi-Falkowej (9) – skanzen, v ktorom sú zhromaždené pamiatky ľudovej architektúry Sądeckých Goralov , Sądeckých Lachov Pogorzanov, Lemkov a karpatských Cigánov. Najväčšie múzeum svojho druhu v Malopoľsku.


Skansen w Nowym Sączu

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map


Pobierz trasę w formacie GPX