Trasa č. 41: Spišské impresie

Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra (2,5 km) Trybsz (6,5 km) Nowa Biała (11,5 km) Krempachy (13 km) Dursztyn (16,5 km) Łapsze Wyżne (21,5 km) Przełęcz nad Łapszanką (28 km) Bukowina Tatrzańska (34 km) 

34 km, 5 h, trasa - ťažká

Výškový profil trasy:


41

OPIS:

Navrhovaná trasa je bohatá na početné stúpania a zjazdy a fantastické výhľady na blízke tatranské štíty. Začíname na parkovisku pri kruhovom objazde v severnej časti Tatranskej Bukoviny. Prechádzame mostom cez Białku, za ktorým odbočíme doľava do Czarnej Góry. Stúpanie je miestami veľmi strmé, dochádzame k pozoruhodnému statku Korkoszowých (1).  Po príchode do Trybszu odbočíme na hlavnej križovatke doprava k drevenému kostolu zo 16. storočia (2). Vraciame sa na hlavnú cestu a ideme na severozápad. Prejdeme cez most na Białke a na najbližšej križovatke odbočíme doprava. Po 110 m sa dostaneme na z pravej strany viditeľné parkovisko  a kopec, ktorý stojí v rezervácii Prielom Białky (3). Toto  magické miesto sa určite oplatí vidieť. Vraciame sa na hlavnú cestu a ideme do Nowej Białej, kde na križovatke s historickým kostolom (4) odbočíme doprava. Prechádzame cez Białku a vchádzame do obce Krempachy, kde stoja až dva historické kostoly (5). Od kostola sv. Maratina sa vraciame na hlavnú križovatku a pred potokom odbočíme doľava na úzku asfaltku do Dursztyna. Pri kostole v Dursztyne sa dáme doprava a ideme úzkou asfaltkou do kopca (červená trasa). Trasa nás vedie na vrchol hory Grandeus. Pri prístrešku odbočíme doprava. Hlavnou prírodnou cestou prídeme k Trybskému prielomu pri kolibe. Odbočíme doľava a po krátkom zjazde sme vo Vyšných Lapšiach. Pri kostole (6) odbočíme doľava. Začíname dlhé stúpanie údolím cez Łapszanku na Prielom nad Łapszankou. Pri kaplnke v prielome odbočíme doprava. Z ľavej strany máme nádherný pohľad na Tatry. Schádzame do údolia potoku Jurgowczyk. Odbočíme doprava. Prichádzame k štátnej ceste č. 49, na ktorú odbočíme doprava. Výlet končíme na parkovisku za mostom cez Białku.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Statok Korkoszów v Czarnej Górze (1) – rázovité zámožné spišské hospodárstvo. Je tu prezentovaná expozícia venovaná spišskej kultúre.
  • Drevený kostol v Trybszi (2) – pravdepodobne z roku 1567. Jeho steny zdobia vzácne nástenné maľby z roku 1647, vyobrazujúce náboženské výjavy v duchu biblie pre chudobných. Medzi maľbami vyniká zobrazenie Posledného súdu na pozadí Tatier a Nanebovzatia Presvätej Panny Márie v prostredí Spišských Pienin.
  • Rezervácia Prielom Białky (3) – založená v roku 1959, pokrýva krátky prielom rieky Białka na západnom konci Spišských Pienin. Ochrana sa vzťahuje predovšetkým na reliktnú skalnú vegetáciu a krajinné hodnoty tohto miesta.
  • Kostol v Nowej Białej (4) – postavený v roku 1748 v barokovom slohu. Zariadenie interiéru je rokokové. Zaujímavá kazateľnica s maľbou rozsievača v spišskom kroji.
  • Kostol v Krempachoch (5) – postavený v 2. polovici 16. storočia s vežou, ktorá má v hornej časti umiestnenú malú miestnosť s balkónikom. Ozdobná atika má tvar lastovičieho chvosta. V Krempachoch sa nachádza aj malý barokový cintorínsky kostol z 18. storočia zasvätený sv. Valentínovi.
  • Kostol v Vyšných Lapšiach (6) – z pol. 18. storočia s interiérom zdobeným v štýle spišského baroka.

Mapa trasy:

mapa

 

Legenda do map


Pobierz trasę w formacie GPX