Trasa č. 36: S Babou horou nad hlavou

Jabłonka, Lipnica Wielka (4,5 km) Kiczory (12 km) Zubrzyca Górna (22 km) Zubrzyca Dolna (28 km) Podwilk (33 km) Orawka (37 km) Jabłonka (43,6 km) 

43,6 km, 5,6 h, náročnosť - stredná

Výškový profil trasy:


36

OPIS:

Trasa bohatá na krásne výhľady, s niekoľkými stúpaniami a nespočetnými pohľadmi na Babiu horu, vedie cez historický región Oravy. Výlet začíname v centre Jabłonky (parkovisko je vedľa banky a autobusovej zastávky). Po prejdení 600 m južne, odbočíme doprava za hasičskú zbrojnicu smerom na Lipnicu Wielku. Na križovatku v obci dorazíme za 4 km. Odbočíme doprava a onedlho prechádzame popri loretánskej zvonici (1). Čaká nás dlhé, ale nie príliš náročné stúpanie k úpätiu Babej hory. Ideme niekoľko km cez Lipnicu Wielku (v centre je historický kostol (2)). Po 2 km za kostolom odbočíme doprava na asfaltovú cestu pri veľkej budove školy a ideme do kopca do Kiczor, kde po príchode na zelenú turistickú značku odbočíme doľava (pri hasičskej zbrojnici). Pred nami sa rozprestiera široká panoráma Babej hory. Ideme takmer 4 km (najskôr otvoreným priestranstvom a potom lesom) na križovatku s asfaltovou cestou. Odbočíme doprava a pokračujeme niekoľko kilometrovým úsekom cez les v oblasti Národného parku Babia hora (3). Prichádzame na krajskú cestu a odbočíme na ňu doprava a po chvíli sme pred skanzenom v Zubrzyci Górnej (4). Prechádzame niekoľko km cez dedinu. Po zhruba 500 m za hasičskou zbrojnicou v Zubrzyci Dolnej odbočíme doľava na malebnú cestu do Podwilka. V obci na križovatke lokálnych asfaltiek odbočíme doľava, na štátnej ceste doprava a po 3,5 km dochádzame ku kostolu v Orawke (5). Stúpame po úzkej asfaltke (naproti kostolnému parkovisku) a po cca 2,5 km odbočíme prudko doprava. Ešte zopár zjazdov a popri kostole – dominanta celého okolia- vchádzame do Jabłonky (6). Na hlavnej ceste odbočíme doľava a prídeme až k parkovisku, kde sa výlet končí.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Loretánske zvonice na Orave (1) – častý obraz v beskydskej krajine. Gorali verili, že zvuk loretánskeho zvona odháňal zlých démonov, zvaných „planetnici” ktorí  strašili po domoch v čase blížiacej sa búrky. Zvonice boli iba z dreva, so stĺpovou konštrukciou a tie lepšie zachované majú šindľovú strechu.
  • Kostol v Lipnicy Wielkej (2) – bol postavený v roku 1769 v neskorobarokovom slohu. Podľa legendy bol postavený za zbojnícke dukáty na mieste šibenice a smrti oravského zbojníka Białonia.
  • Národný park Babia hora (3) – bol založený v roku 1954, za účelom chrániť klasické uloženie rastlinných stupňov, spoločenstiev skalného rastlinstva ako sú: lazarník archandelikový, rožec alpínsky, vrchovka alpínska. V sídle vedenia NPNH v Zawoi Barańcowej pôsobí aj Vzdelávacie stredisko.


Babia Góra

  • Oravský etnografický park v Zubrzycy Górnej (4) – skanzen prezentujúci rázovitú zástavbu oravskej dediny v 17. a 18. storočí. Okrem domov a hospodárskych budov sa tu nachádzajú: remeselnícke dielne, zvonica, škola, krčma a vzácna pamiatka – Moniakowa kúria z 18. storočia  Viac informácií: tel. 18 285 27 09, www.orawa.eu.
  • Drevený kostol v Orawke (5) – vzácny artefakt historickej sakrálnej architektúry, mimoriadnej umeleckej hodnoty. Bol vybudovaný v rokoch 1650-55. Pri kostole stojí murovaná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1728. Strechu a steny má pokryté šindľom. Interiér svätyne zdobia krásne nástenné maľby.
  • Kościół w Orawce
  • Kostol v Jabłonke (6) – postavený v roku 1817 v klasicistickom slohu. Zariadenie interiéru je z 19. storočia a moderné.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX