Trasa č. 34: Z „Malého Krakova” do Binarowej

Biecz, Strzeszyn (4 km) Kwiatonowice (9 km) Sitnica (17 km) Rożnowice (21 km) Binarowa (26,5 km) Biecz (31 km) 

31 km, 3,5 h, náročnosť - stredná

Výškový profil trasy:

34

OPIS:

Na trasu vyrážame z Bieczu – jedného z najstarších a do 16. storočia aj najväčších miest v Poľsku, nazývané ho „Malý Krakov” (1) (2) (3). Ideme spod radnice v Bieczi ulicou Węgierska, následne za kostolom odbočíme doprava do ulice Bochniewicza. Pomerne ťažké stúpanie končíme odbočením doľava, do ulice Harta, prechádzame popri malebne položenom cintoríne a schádzame na hlavnú cestu. Odbočíme doprava, a hneď pod mostom znovu doprava a ideme smerom na Srzeszyn. Pred ruinami školy (a obchodom) ideme cyklotrasou doľava. Po necelých 2 km prechádzame zo zelenej trasy na žltú a odbočíme doprava. Strmým stúpaním ideme do kopca. Držíme sa trasy, prechádzame cez Kwiatonowice a o 5,5 km na jednej z križovatiek odbočíme doprava na Sitnicu. Ideme ostrým zjazdom do údolia, kde na hlavnej ceste odbočíme doprava a pokračujeme do Rożnowíc. Napojíme sa na krajskú (vojvodskú) cestu 980  a ideme rovno, po chvíli prechádzame okolo dreveného kostola na kopci (4). Po ďalších 5,5 km vchádzame do Binarowej. Tu je povinná zastávka pri architektonickom skvoste, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO – drevený kostolík z okolo roku 1500 (5). Chceme sa vyhnúť jazde po krajskej ceste, preto z nej schádzame hneď za kostolom (a potokom) bočnou uličkou doprava na žltú cyklotrasu. Stúpame pomerene náročným svahom do kopca Dział. Avšak nepôjdeme na jeho vrchol, ale sa otočíme a medzi hospodárstvami odbočíme doľava. Prechádzame cez križovatku, a hneď za prvou zástavbou na rázcestí odbáčame doľava. Na začiatku ideme po dosť rovnom, malebnom hrebeni popri mladom lese, ale od malého lesíka so židovským cintorínom ideme dosť strmým zjazdom do Biecza. Vraciame sa ulicou Kazimierza Wielkiego doprava na Rynek, kde sa trasa končí.

ATRAKCIE NA TRASE:

Radnica v Bieczi (1) – postavená v 2. polovici 15. storočia.  Po neskorších úpravách stratila svoju gotickú podobu. Jej dnešná podoba pochádza z roku 1830. Renesančná veža vedľa radnice bola postavená v roku 1569. V podzemí pod vežou bol stredoveký žalár, teda miesto mučenia a čakania na popravu.

Fortifikačný systém Bieczu (2) – tvoria ho obranné  mury, bašty a barbakán. Ich história siaha až do 14. storočia. Vtedy stálo v hradnom opevnení 17 bášt, o ktoré sa starali remeselnícke cechy. So zmenou vojenskej techniky v 17. storočí stratili svoj význam a začali chátrať. Dodnes sa zachovali iba dve bašty: Radziecka (meštianska) a Kowalska (kováčska).

Kromerov dom v Bieczi (3) – renesančná budova z roku 1519, v ktorej prežil detstvo veľký humanista, hudobný historik a teoretik Marcin Kromer. Dnes v nej sídli Muzeum Ziemi Bieckiej.

Drevený kostol v Rożnowiciach (4) – postavený v roku 1756, bol kedysi považovaný za jeden z najvzácnejších drevených barokových kostolov. Bohužiaľ ho v roku 1992 zasiahol blesk a z veľkej časti vyhorel. Na východnej stene presbytéria si všimnite barokový kríž, zdobený volútami.

Drevený kostol v Binarovej (5) – je zapísaný na zozname UNESCO. Pochádza z r. 1500, ale dostavali ho až v roku 1596, veža je najstaršia v Poľsku. Kostol je známy nádhernými nástennými maľbami z roku 1641-50, ktoré sa zachovali. Za pozornosť stojí aj bohatá výzdoba stien. Na stropoch sú viditeľné zvyšky patrónových malieb. 

Mapa trasy:
mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX