Trasa č. 33: Na Rożnowskom jazere

Gródek nad Dunajcem, Przydonica (13 km) Podole-Górowa (16 km) Rożnów (25 km) Łaziska (28 km) Rożnów (30 km) Bartkowa-Posadowa (36,5 km) Gródek nad Dunajcem (37 km) 

37 km, 4 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:


33

OPIS:

Značná časť tejto trasy bude s výhľadom na Rożnowské jazero z okolitých pahorkov. Hoci sme na úpätí pohoria, čakajú nás skutočné horské stúpanie a zjazdy. Vyrážame z centra Gródka nad Dunajcom, malebnej letnej dedinky ležiacej na Rożnovskom jazere. Spred budovy obecného úradu ideme hlavnou cestou na juh popri jazere. Na úrovni klubu Quantum ideme na žltú cyklotrasu a odbočíme bočnou uličkou doľava. Za chvíľu odbočíme doprava, potom doľava a na rázcestí opäť doľava. Strmým stúpaním sa škriabeme na vyhliadkový chrbát, kde odbočíme vpravo na červenú cyklotrasu. Po 305 km, na vrchu Západnej Kobylnice odbočíme doľava, a z juhu obchádzame Kobylnicu s telekomunikačnou vežou na vrchu. Po hlavnej ceste schádzame opäť doľava na červenú cyklotrasu. Najskôr v Przydonici (1) a potom v Podolu- Górowej (2) (za zákrutou doľava), míňame drevené kostoly. 900 m za kostolom odbočíme doprava do kopca. Vedie tadiaľ žltá cyklotrasa, po ktorej najskôr strmo stúpame na Majdan (512 m n.m) a potom po lesnej ceste schádzame do Radajowic. Na hlavnej ceste sa držíme vľavo na Rożnow, prechádzame popri ruinách hradu rodu Tarnowských (3), kaštieľa Stadnických (4), a na kopci v Rożnowe je drevený kostol (5). Spod kostola odbočíme doprava a vedľa ruín hradu Gryfitowcov (6) schádzame k priehrade na Dunajci v Rożnowe (7). Vraciame sa na križovatku pri kostole a dáme sa priamo na Bartkowú. V zákrute opúšťame frekventovanú cestu a odbočíme na modrú trasu do bočnej uličky. Širokým oblúkom obchádzame údolie a malebných zjazdom schádzame k jazeru. Na križovatke odbočíme doprava a po ceste č. 975 dochádzame do Gródka, kde sa trasa končí.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Drevený kostol v Przydonicy (1) – vzácna pamiatka drevenej sakrálnej architektúry, bol postavený v roku 1527. Koncom 16. storočia boli vykonané nádherné renesančné dodnes zachované nástenné maľby. Cenné je aj zariadenie interiéru z 15. a 16. storočia.
  • Drevený kostol v Podoli (2) – postavený v prvej polovici 16. storočia. Južné steny lode zdobia renesančné maľby, odkryté v roku 1959. Na doskách parapetu sa zachovali fragmenty gotickej maľby.
  • Bašta a hradby v Rożnowe (3) – časť nedokončenej novovekej bastiónovej pevnosti, ktorú chcel postaviť Jan Tarnowski v roku 1568. Stavba nebola nikdy dokončená, a v 18. storočí bola zničená.
  • Kaštieľ Stadnických v Rożnowe (4) – klasicistický kaštieľ z 19. storočia s veľkou verandou a stĺpmi. Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve.
  • Drevený kostol v Rożnowe (3) – bol postavený v roku 1661 a zasvätený sv. Vojtechovi, ktorý sa tu podľa legendy zastavil, aby si oddýchol. Svätyňa bola niekoľko krát renovovaná, napr. v roku 1904. Na strope chóru sa zachovali renesančné fresky. Jeden z oltárov vypĺňa milosrdný obraz Sedembolestnej Panny Márie.
  • Ruiny hradu v Rożnowe  (6) – zvyšky starej strážnej pevnosti zo 14. storočia, ktorá stála na kupeckej ceste vedúcej popri Dunajci. Začiatkom 15. storočia bol na hrade usadený rod Rożenov, ktorý ho zväčšil a upravil na svoje sídlo. V 17. storočí ho už jeho majitelia opustili a chátral.Ruiny zamku w Rożnowie

  • Vodné dielo na Dunajci v Rożnowe (7) – vybudovali ho Nemci začiatkom 40. rokov 20. storočia. Priehrada je betónová stavba s dĺžkou 55 m, výškou 33 m a šírkou v korune je 9 m. V strede priehrady je vybudovaná štvorturbínová prečerpávacia elektráreň. Nad týmto objektom bola vybudovaná nádrž s dĺžkou 18- 20 km a šírkou zhruba 1  km, zvaná Rożnowské jazero. Na jeho brehoch sú vybudované rekreačné zariadenia a prázdninové strediská ako aj súkromné letné domy.Zapora w Rożnowie

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map


Pobierz trasę w formacie GPX