Trasa č. 30: Przez Pasmo Brzanki

Ryglice, Żurowa (9 km) Olszyny (12 km) Rzepiennik Biskupi (18 km) Rzepiennik Strzyżewski (21 km) Jodłówka Tuchowska (26,5 km) Brzanka (30 km) Burzyn (35,5 km) Tuchów (39 km) Ryglice (45,7 km) 

45,7 km, 5 h, náročnosť - stredná

Výškový profil trasy:


30

 

OPIS:

Trasa vedie prevažne po asfaltovým cestách, avšak okrem veľmi ľahkých úsekov tu nájdeme aj ťažké pasáže- zjazdy kamenistými cestami a stúpania. Túru začíname z parkoviska pri námestí (Rynek) v Rygliciach. Ideme modrým chodníkom pre peších smerom ku kostolu (1), za ktorým odbočíme doprava a začíname niekoľkometrové stúpanie. Na križovatke s hlavnou cestou ideme vľavo, po chvíli sme na kopci s krížom a kaplnkou. Vchádzame do lesa a opúšťame modrú trasu (odbáča vľavo) a usilovne stúpame na Veľkú horu (Wielka Góra). Vychádzame z lesa a malebným svahom schádzame do Żurowej. Na križovatke miestnych ciest na chvíľu odbočíme doľava a prídeme k drevenému kostolu s kamennou zvonicou (2). Vraciame sa na hlavnú cestu, cez ktorú prejdeme rovno a malebným hrebeňom schádzame do Olszyn, kde prechádzame okolo historického kostola (3). Ak si chcete skrátiť trasu, treba na križovatke odbočiť doprava. Ďalšie kilometre sú jazda mierne vlnitým terénom. Ako sa blížime k Rzepienniku Biskupom už z diaľky vidíme drevený kostolík zo 16. storočia (4). Zídeme na krajskú cestu č. 980 a odbočíme doprava smerom na Rzepiennik Strzyżewski. Za kostolom (5) odbočíme na modrú cyklotrasu a ideme smerom k drevenému kostolu v Jodłówke Tuchowskej (6). Po zjazde na hlavnú cestu odbočíme doprava, a po cca 2 km doľava (žltá cyklotrasa). Začíname stúpanie na Pasmo Brzanki, kde sa môžeme zastaviť v kolibe „Bacówka Brzanka” (7) a vystúpiť na vyhliadkovú vežu. Zelenou cyklotrasou schádzame cez Burzyn do Tuchowa, kde si treba pozrieť radnicu, barokový kostol a trochu zboku položený Chrám Najsvätejšej Panny Márie Tuchowskej (8). Po hlavnej ceste sa vraciame kľukatým údolím Białej a ďalej Szwedki cez Kielanowice, Bistuszowú a Uniszowú do Ryglic.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kostol v Rygliciach (1)- murovaný, postavený v roku 1928-40. Vo vnútri nájdete rokokový hlavný oltár z druhej polovice 18. storočia, renesančnú kamennú krstiteľnicu z roku 1554 a rokokovú kazateľnicu z druhej polovice 18. storočia.Kościół w Ryglicach

  • Kostol v Żurowej (2) – drevený, so zrubovou konštrukciou, postavený v rokoch 1595-1602. Vo vnútri sú neskorogotické sochy Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa z roku 1520-1530. V južnej predsieni ranogotický kríž z 2. polovice 14. storočia. V západnej predsieni je neskorogotický kríž zhruba z roku 1520-30.
  • Kostol v Olszynach (3) - drevený, postavený v roku 1900, zaujímavá murovaná zvonica.
  • Drevený kostol v Rzepienniku Biskupim (4) – krásny chrám, ktorý je dominantou okolia, jednoloďový, so zrubovou konštrukciou z roku 1500. Vo vnútri je neskorogotický triptych a portály v tvare oslieho chrbta. 


Kościół w Rzepienniku Biskupim

  • Kostol v Rzepienniku Strzyżewskim (5) – postavený v roku 1946. Vo vnútri si zaslúžia pozornosť vzácne obrazy napr. Jacka Malczewského a Vlastimila Hoffmana a nástenné maľby vykonané pod vedením Felicji Curyło z Zalipia. Na neďalekej fare pôsobí pobočka Diecézneho múzea.
  • Kostol v Jodłówke Tuchowskiej (6) – drevený, postavený v roku 1871. Zrubová stavba je obložená šikmými doskami.
  • Koliba „Brzanka” (7) – jediná celoročná turistická ubytovňa na Pogórzu Karpacki vo výške 506 m n.m… Vedľa je vyhliadková veža.
  • Svätyňa NPM Tuchowskej v Tuchowe (8) – pozostáva z monumentálneho komplexu kostola a kláštorného areálu postaveného v 80. rokoch 17. storočia v barokovom slohu. Najskôr patril benediktínom z Tyńca, a od konca 19. storočia je v rukách redemptoristov. Hlavný oltár vypĺňa zázračný obraz Tuchowskej Panny Márie. Obraz je datovaný do 1. polovice 16. storočia, bol namaľovaný temperami na lipovej doske a vyobrazuje Máriu držiacu dieťa v ľavej ruke a v pravej ruke ružu. V súčasnosti je svätyňa jedným z najdôležitejších pútnických miest v Malopoľsku. V rámci svätyne pôsobí misionárske múzeum, v ktorom si môžete pozrieť slávny pohyblivý betlehem.


Sanktuarium w Tuchowie

 

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX