Trasa č. 27: Od prameňa sv. Stanislava do jaskyne v Lourdes

Brzesko, Szczepanów (6 km) Sterkowiec (9 km) Dębno (15 km) Porąbka Uszewska (23 km) Okocim (30 km) Brzesko (32 km) 

32 km, 4 h, náročnosť - stredná

Výškový profil trasy:

27

OPIS:

Prvá polovica trasy je rovná a veľmi ľahká, v druhej časti je únavné stúpanie a technicky náročný zjazd. Toto úsilie bude odmenené krásnym výhľadom a zaujímavými pamiatkami. Z hlavného námestia (Rynek) v Brzesku (1) (2) vyrážame ulicou Sobieského, ktorá sa napája na ul. Czarnowiejskú. Po 900 m vedľa židovského cintorína odbočíme šikmo doprava, na kruhovom objazde prejdeme cez ul . Sobieského a ideme rovno na východ ulicou Szczepanowskou. Minieme konské stajne, železničné priecestie, diaľnicu A4 a dochádzame do Szczepanowa. Prezrieme si zástavbu hlavného námestia (3), klasicistický kostol, kaplnku, prameň sv. Stanislava a Svätyňu sv. Stanislava (4). Z obce ideme ďalej cestou na Dębno. Opäť prechádzame nad diaľnicou, v Strekowci prejdeme cez železničné priecestie, v Maszkienicach pri kaplnke odbočíme doľava a minieme kostol. V Dębne prejdeme cez štátnu cestu č. 94 a vyberieme sa na juh.  Minieme kaštieľ (5) a o niečo neskôr neskorogotický kostol (6), za ktorým odbočíme doľava na modrú turistickú trasu a stúpame na hrebeň odkiaľ je vyhliadka. Poľnou cestou, ktorá je od kaplnky asfaltová, dochádzame do Kamionky. Na križovatke schádzame z trasy a odbočíme doprava. Ideme po hlavnej ceste opäť doprava, a v jej zákrute rovno za žltou cyklotrasou a prudkým zjazdom dochádzame do Porąbki Uszewskiej. V centre obce je – kostol a jaskyňa lurdskej NPM (7). Na križovatke sa držíme vľavo a ďalej doprava, aby sme po dlhom stúpaní došli na hrebeň Bocheńca. Na vrchole odbočíme doľava,, do ul. sv. Anny, míňame kaplnku sv. Anny a ruiny starého hradu z 9. 10. storočia (8). Do Brzeska ideme červenou trasou. Najskôr nás čaká strmý zjazd poľnou cestou (radšej zosadnite z bicykla!) a potom stúpanie po asfaltovej ceste. Najskôr odbočíme doprava, potom doľava a dochádzame do Okocima Górnego.  Prechádzame okolo budovy starej školy z roku 1895, neogotického kostola z roku 1891 a schádzame do Okocima. Na ľavej strane máme areál kaštieľa s parkom Goetz- Okocimských (9) a o niečo ďalej napravo – pivovar „Okocim”.  Napájame sa na štátnu cestu č. 75, prechádzame kruhovým objazdom rovno a vraciame sa na hlavné námestie (Rynek).

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Urbanistické usporiadanie Starého Mesta v Brzesku (1) – hlavné námestie (Rynek), priľahlé ulice a historická zástavba z 19. a 20. storočia so secesnou výzdobou.
  • Kostol v Brzesku (2) - z 15. storočia, v gotickou slohu, s neogotickými prvkami z prelomu 19. a 20. storočia.
  • Drevená zástavba v Szczepanowe (3)- urbanistické usporiadanie dediny z 18. storočia, v ktorej ešte do polovice minulého storočia prevládala drevená zástavba.
  • Chrám v Szczepanowe (4)- spojený s kultom rodáka -sv. Stanislava, krakovského biskupa a mučeníka. Hlavným pútnickým miestom je gotický kostol , ktorý dal postaviť Jan Długosz v 15. storočí, dnes je spojený s novým chrámom z r. 1914. Na mieste narodenia legendárneho svätého vyviera prameň a vedľa stojí kaplnka z 19. storočia. Ďalšou historickou pamiatkou v Szczepanowe je kostol sv. Stanislava z 18. storočia.Sanktuarium w Szczepanowie

  • Hrad v Dębne (5) – postavený v rokoch 1470-1480. Počas 2. svetovej vojny bol zničený a po vojne kompletne obnovený. V Malopoľsku je to jediný príklad malého stredovekého hradu, s takmer výhradne obytnou funkciou. Informácie: www.zamekdebno.pl
  • Kostol v Dębne (6) – postavený v rokoch 1502-04 z tehly a tesaného kameňa. Nádherná ukážka neskorogotickej sakrálnej architektúry. Za pozornosť stoja portály v tzv. „długoszowskom” slohu a vzácne nástenné kamenné tabernákulum.


Kościół w Dębnie

  • Svätyňa v Porąbce Uszewskiej (7) – založená začiatkom 20. storočia. Je spojené s kópiou figúry Panny Márie Lurdskej postavenej v kamennej kaplnke.
  • Hradisko na kopci Bocheniec v Jadownikach (8) –  ruiny hradu z raného stredoveku z 9.-10. storočia. Patril k najdôležitejším obranným stavbám kmeňovej kultúry kniežatstva Vislanov na území Malopoľska.
  • Areál paláca a parku v Okocimi (9)-neobaroková stavba, ktorú dal v rokoch 1898-1900 postaviť Jan II Albin Goetz - majiteľ okocimského pivovaru. Súčasťou areálu je okrem paláca aj strážnica, príjazdová brána s oplotením a oranžériou  v rozľahlom anglickom parku.

Mapa trasy:

Mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX