Trasa č. 25: Atmosféra Limanowej

Limanowa, Mordarka (2 km) Pisarzowa (4 km) Męcina (9 km) Przyszowa (18 km) Siekierczyna (24 km) Limanowa (29,4 km) 

29,4 km, 3 h, náročnosť - stredná

Výškový profil trasy:


25

OPIS:

Táto trasa prináša mnoho dojmov (vizuálnych aj poznávacích) a je dôkazom, že v zvlnenom teréne, akým je okolie Limanowej sa dá- okrem jedného veľmi ťažkého stúpania – urobiť nie až tak namáhavá túra. Začíname pri Bazilike Panny Márie Sedembolestnej (1) na hlavnom námestí (Rynek) v Limanowej. Ideme ul. Matki Boskiej Bolesnej na východ (opačný roh Rynku oproti kostolu) a po 1400 m prichádzame k Milosrdnej kaplnke s veľmi zaujímavou históriou (2). Držíme sa hlavnej cesty (míňame niekoľko odbočiek a križovatiek) prechádzame Mordarkou, Pisarzowou a Męcinou. V dvoch posledných si treba pozrieť historické kostoly na Chodníku drevenej architektúry (3) (4). V Męcinine opúšťame údolie Smolnika. 600 m za kostolom, hneď za hasičskou stanicou odbočíme vpravo na most a začíname takmer 3 kilometrové, únavné stúpanie, ktoré sa končí na štátnej ceste č. 28. Odbočíme doprava a o chvíľu (pri škole) vľavo, pre zmenu ideme veľmi príjemným a malebným úsekom cesty smerom na Przyszowu. Na križovatke (pred zeleným domom) odbočíme vpravo, a potom, keď už sme na hlavnej ceste, odbočíme späť vpravo, smerom ku kostolu na Przyszowu (5). Za mostom a hlavnou križovatkou odbočíme vpravo a ideme smerom na Limanowu. Po príchode na zelenú a potom na modrú trasu odbočíme na trasy vpravo a mierne schádzame pozdĺž malebného hrebeňa, po ceste minieme cintorín č. 386 z 1. svetovej vojny (6). Stále sa držíme modrej trasy, vchádzame do Limanowej a výlet končíme na Rynku.

 

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Bazilika w Limanowej (Sanktuarium MB Bolesnej) (1) – postavená v roku 1918 na mieste bývalých kostolov. Je ukážkou lokálnej architektúry s prvkami poľskej ľudovej tradície.  Má mohutnú, vysokú vežu a interiér obložený kameňom. Hlavný oltár vypĺňa uctievaná figúra Sedembolestnej Panny Márie – Pieta, ktoré sem bola prenesená v 18. storočí z neďalekej Męciny.Sanktuarium MB Bolesnej

  • Kaplnka Łask (2) – murovaná z 19. storočia. Stojí v tieni vysokej lipy, ktorá má viac ako 300 rokov.Kaplica Łask

  • Drevený kostol v Pisarzowej (3) -  z roku 1713 je zrubová stavba, orientovaný kostol s veľkým odkvapom nad presbytériom. Tento architektonický prvok je obľúbený vo Veľkopoľsku a Karpatoch, a nájdete ho aj na kostoloch v neďalekých Chomraniciach a Męcine.
  • Drevený kostol v Męcine (4)- postavený v 16. storočí, neskôr niekoľko krát prestavaný a rozšírený. Vo vnútri nájdete vzácne obrazy zo 17. a 18. storočia.
  • Kostol v Przyszowej (5) – postavený v roku 1906 podľa návrhu T. Talowského. Na jednom z bočných oltárov je obraz Panny Márie Pomocnice kresťanov prenesený zo starého kostola. Obraz vznikol v 16. storočí a od toho času sa teší veľkej úcte miestnych farníkov.
  • Cintorín na Jabłońci v Limanowej (6) – reprezentačná nekropola č. 386. Patrí k najzaujímavejším cintorínom z čias 1. svetovej vojny. Je tu pochovaných 400 rakúskych, maďarských a ruský vojakov, ktorí padli koncom roku 1914.


Cmentarz na Jabłońcu

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX