Trasa č. 24: Cez Ostrovné Beskydy

Tymbark, Wilkowisko (6 km) Dobra (13 km) Jurków (18 km) Słopnice (28 km) Tymbark (33 km) 

33 km, 4 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

24

OPIS:

Ostrovné Beskydy určite nie sú medzi cyklistami také obľúbené ako Sadecké Beskydy alebo Makowské, a napriek tomu tu je možné nájsť aj veľmi atraktívne trasy. Pozývame vás na jednu z nich. Cyklovýlet začíname z hlavného námestia v Tymbarku. Vyrážame smerom na západ ul. Armii Krajowej, po ľavej strane máme historický kostol (1). Za mostom na Łososine na križovatke odbočíme hlavnou cestou vľavo. Jazdíme popri železničných koľajach a v dedine Podłopień pred kostolom smerujeme doprava. Ak by ste chceli eliminovať prvú časť trasy vo forme horského okruhu, je potrebné ísť skratkou rovno. Vo Wilkowisku pred dreveným kostolom (2) odbočíme doľava a kľukatou asfaltkou stúpame strmo na vrchol vyhliadkovej hory Dział (554 m n. m.) s miléniovým krížom. Po južnom svahu zostupujeme na križovatku, kde odbočíme doprava. V podstate sa dostaneme na križovatku ciest po rovnej ceste, kde po čiernom chodníku odbočíme doľava a po krátkom stúpaní zídeme do Dobrej. V centre dediny na križovatke odbočíme doprava, minieme drevený kostol (3) a pozdĺž zeleného chodníka sa dostaneme na štátnu cestu 28. Odbočíme doprava a okamžite odbočíme doľava smerom na Jurków. Po prejdení okolo kostola v Jurkowe (4) odbočíme doľava cez mostík a dlhou namáhavou príjazdovou cestou stúpame na Priesmyk Rydza Śmigłeho (Przeł. Rydza Śmigłego) s krásnou panorámou rovnako na východe aj západe. V spoločnosti chodníkov (červený turistický, žltý cyklistický) schádzame do doliny Czarnej Rzeki. Odbočíme doľava a dlhým zjazdom popri potoku klesáme do Słopnice. Zamierime doľava, pri kostole (5), potom za mostom opäť doľava po zákrute hlavnej cesty. Po 2 km sa dostaneme na štátnu cestu č. 28, opäť odbočíme doľava a po minutí mosta na Słopniczanke odbočíme doprava na úzku asfaltovú cestu (ul. Targowa). Vedie nás do centra Tymbarku, kde odbočíme doprava a dostaneme sa na hlavné námestie.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kostol v Tymbarku (1) – postavený v roku 1824 v tzv. jozefínskom štýle. V interiéri sú neobarokové oltáre. V jednom z nich sa nachádza obraz Svätej Anny Samotretej (św. Anny Samotrzeciej) v drevených šatách z 2. pol. 17. st.
  • Kostol vo Wilkowisku (2) – postavený v rokoch 1921-1930 podľa predchádzajúceho vzoru, vyhorel v roku 1916. Drevený, so zrubovou konštrukciou, ošaľovaný. Vybavenie kostola je čiastočne barokové, hlavný oltár je neskorobarokový z 18. storočia, presunutý z kostola v Limanowej.Kościół w Wilkowisku

  • Drevený kostol v Dobrej (3) – postavený v roku 1678 s kaplnkou pristavanou k lodi z roku 1760. Od základu bol prestavaný v rokoch 1865-67. Steny, valená klenba lode a strop presbytéria sú zdobené neskorobarokovou polychrómiou z roku 1760. Pozoruhodné sú zobrazenia 12 apoštolov. V oltári kaplnky je obraz Matky Božej Škapuliarskej (Matki Bożej Szkaplerznej) a zaujímavá polychrómia.Kościół w Dobrej

  • Drevený kostol v Jurkowe (4) – postavený v roku 1913, má dispozíciu baziliky (vzácna v sakrálnej drevostavbe). Klenby a steny sú zdobené modernou zaujímavou polychrómiou. V oltári pravej kaplnky je obraz zobrazujúci tvár Krista (tzv. Abgarov obraz, príp. mandylion). Zdá sa, že ide o vernú kópiu starej ikony, ktorú sem priniesli v 15. storočí valašskí pastieri.
  • Drevený kostol v Słopniciach (5) – postavený v rokoch 1774-76. Skromný dizajn interiéru, bez polychrómie. Najcennejším prvkom zariadenia je veľký obraz z roku 1637 namaľovaný na doske, umiestnený v neskororenesančnom hlavnom oltári, zobrazujúci Matku Božiu s dieťatkom a sv. Mikulášom.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map


Pobierz trasę w formacie GPX