Trasa č. 23: V tieni lipnických paliem 

Bochnia, Kopaliny (4,5 km) Nowy Wiśnicz (8 km) Borówna (15 km) Lipnica Murowana (20 km) Pogwizdów (36 km) Bochnia (45 km) 

45 km, 5 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

23

OPIS:

Ponúkame vám cyklovýlet bohatý na historické pamiatky a nádherné panorámy začínajúci v Bochni, kde sa oplatí navštíviť soľnú baňu (1) a baziliku (2). Opúšťame hlavné námestie ul. Sądeckou po modrom turistickom chodníku. Prejdeme cez obchvat v Bochni, a po krátkom zjazde v Kurowe vychádzame na Koci Zamek. Odbočením doprava ul. Bujaka opúšťame chodník. Po ceste 965 sa vydáme doľava, aby sme po chvíli v Kopalinách pri hoteli opäť vľavo odbočili z vojvodskej cesty na modrý chodník, ktorý nás dovedie k hradu v Nowom Wiśniczi (3). Taktiež v centre sa nachádza niekoľko cenných pamiatok, ktoré stoja za návštevu, vrátane kaštieľa „Koryznówka“ z 19. storočia (4) a kostola zo 17. storočia. (5). Po chodníku prejdeme hlavným námestím, a ďalej cestou do Lipnice opustíme Nowy Wiśnicz (ak by sme si chceli trasu skrátiť, je potrebné ísť smerom na západ cez Olchawu). Z Borównej ideme do Lipnice Murowanej, obce známej súťažou veľkonočných paliem (6) a dreveným kostolom svätého Leonarda (7), okrem toho stojí za to vidieť kostol sv. Ondreja apoštola (8), kostol sv. Šimona z Lipnice (kościół św. Szymona z Lipnicy) (9) a Leduchowského kaštieľ (dwór Leduchowskich) z 19. storočia (10). Za hlavným námestím ideme priamo do Lipnice Górnej. Ideme na cestu 965, odbočíme doprava a po 1700 m odbočíme doľava. Schádzame na koniec cesty, odbočíme cez mostík doprava a prejdeme cez Olchawu do centra Zawady. Tu zamierime vpravo do Pogwizdowa a po 800 m môžeme uvidieť drevený kostol z 15. storočia. (11). Na rázcestí v Pogwizdowe smerujeme na asfaltovú cestičku vľavo po červenom cyklochodníku. Po 2 km a prejdení malého vrcholu odbočíme vpravo po štrkovej ceste do lesa. Ideme rovno po modrom chodníku, až kým neopustíme les. Prechádzame obchvat v Bochni a ul. Brodzińskiego, a následne sa Krakowskou vraciame na hlavné námestie, kde trasu ukončíme.

ATRAKCIE NA TRASE:

 • Soľná baňa v Bochni (Kopalnia Soli w Bochni) (1) – zriadená okolo roku 1248. Bývalý kráľovský majetok. V roku 1995 bola sprístupnená verejnosti a bolo v nej zriadené liečebné stredisko. Ďalšie informácie: www.kopalniasoli.pl
 • Bazilika sv. Mikuláša v Bochni (Bazylika św. Mikołaja w Bochni) (2) – postavená v roku 1440. Súčasnú neogotickú architektúru získala v roku 1905.
 • Kmitovo-lubomirský hrad v Nowom Wiśniczi (Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu) (3) – jedno z najcennejších diel ranobarokovej rezidenčno-obrannej architektúry v Poľsku.
 • Kaštielik „Koryznówka“ v Nowom Wiśniczi (Dworek Koryznówka w Nowym Wiśniczu) (4) – drevený, postavený v 19. storočí, miesto rád navštevoval Jan Matejko. V súčasnosti je to múzeum pamiatok po umelcovi.
 • Kostol v Nowom Wiśniczi (5) – veľkolepý chrám s ranobarokovou architektúrou zo 17. storočia, je zrekonštruovaný.
 • Súťaž veľkonočných paliem v Lipnici Murowanej (Konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej) (6) – koná sa každú Kvetnú nedeľu (niedziela palmowa) od roku 1958. V rámci tohto podujatia, známeho po celom Poľsku, sa odmeňujú najkrajšie a najdlhšie veľkonočné palmy, ktoré vypestovali obyvatelia Lipnice a okolia. Mnoho paliem dosahuje výšku viac ako 20 m. Súťaž je sprevádzaná početnými ukážkami a vystúpeniami regionálnych kapiel.Palmy w Lipnicy Murowanej

 • Kostol sv. Leonarda v Lipnici Murowanej (7) – jeden z najstarších a najzachovalejších gotických drevených chrámov v Poľsku. Pochádza z rokov 1500-1502. Vo vnútri sú cenné polychrómie, triptych z roku 1500 a tzv. Svetovítov stĺp (Słup Światowida). Objekt je zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
 • Kostol sv. Ondreja apoštola v Lipnici Murowanej (8) – z roku 1363 s dobre zachovanou gotickou formou. Vo vnútri je socha Matky Božej s dieťatkom z roku okolo 1370.
 • Kostol sv. Šimona z Lipnice (9) – postavený v roku 1648 v neskorobarokovom štýle, na mieste rodinného domu patróna chrámu. Stojí za to venovať pozornosť relikviáru v tvare neogotickej monštrancie s relikviami sv. Šimona z Lipnice.
 • Ledóchowskej kaštieľ v Lipnici Murowanej (Dwór Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej) (10) – obývaný v 80. rokoch 19. st. sestrami Ledóchowskými: blahoslavou Máriou Teréziou a Uršulou – neskôr svätou.
 • Drevený kostol v Pogwizdowe (11) – z konca 15. storočia, je jedným z najstarších chrámov v regióne Małopolska. V rokoch 1896-1913 bol prestavaný – veža bola zbúraná a loď predĺžená. Barokové oltáre pochádzajú zo 17. storočia.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX