Trasa č. 22: Po stopách bitiek 1. svetovej vojny 

Żegocina, Laskowa (15 km) Łososina Górna (21 km) Kamionna (37 km) Trzciana (44 km) Łąkta Górna (47,5 km) Rajbrot (54 km) Żegocina (58,4 km) 

58,4 km, 7 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

22

OPIS:

Pozývame vás na cyklovýlet, počas ktorého navštívime niekoľko cintorínov z prvej svetovej vojny. Oblasti severovýchodnej časti regiónu Małopolska boli miestom mnohých ťažkých bojov a cintoríny sú ich smutnou pripomienkou. Začíname z centra Żegociny, no a ideme na juh po ceste 965. V Rozdzieli sa vydáme doľava, po 1800 m za kostolom (1) opäť doľava a hneď doprava. Vyjdeme do výšky 1100 m a odbočíme doprava na modrý cyklochodník. Ideme rovno ku kaplnke a cintorínu č. 357 (2). Vraciame sa na trasu a schádzame na asfaltovú cestu, smerujeme vpravo a popri kostole v Kamionkej Małej (3) sa dostaneme na hlavnú cestu. Odbočíme doprava, prejdeme cez Laskowu (kaštieľ) (4) a odbočíme doľava na hlavnú cestu. Vstúpime do Łososiny Górnej, prejdeme okolo kostola (5) a odbočíme doprava na Pasierbiec. Prejdeme okolo kostola, a následne o 500 m ďalej odbočíme doľava popri kultúrno-spoločenskom centre (świetlica). Jazdíme po vyhliadkovej ceste, kde za priaznivého počasia môžeme uvidieť Tatry. Na križovatke s hlavnou cestou odbočíme doprava. V Nowom Rybí prejdeme okolo kostola a pred školou zamierime doprava do Kamionnej, kde odbočíme doprava (do Żegociny) k drevenému kostolu (6). Vrátime sa a na križovatke ideme doprava. Po 3 km za mostíkom odbočíme doľava a na hlavnej ceste taktiež pôjdeme doľava po čiernom cyklochodníku, ktorá vedie ku kaplnke a prameňu (7). Po chodníku sa vrátime na križovatku a odbočíme doľava na Trzcianu. Odbočíme doprava, prejdeme okolo kostola (8) a ideme smerom na Łąktu Górnú. Na kopcoch je na ľavej strane niekoľko vojnových cintorínov. Na hlavnej ceste odbočíme doprava a po prejdení kostola odbočíme doľava. Na konci asfaltky odbočíme doľava na spevnenú cestu, ktorou sa dostaneme na asfaltovú cestu a odbočíme doprava do Rajbrotu (700 m vľavo je ďalší cintorín). Za kostolom (9) odbočíme doprava a po 5 km sa vydáme doľava do Żegociny, kde výlet ukončíme.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Drevený kostol v Rozdzieli (1) – zrubová stavba, postavená v obci Królówka pri Novom Wiśniczi na konci 15. storočia.
  • Cintoríny z prvej svetovej vojny (Cmentarze z I wojny światowej) (2) – početné vojenské nekropoly pripomínajú krvavé bitky na území západnej Haliče na prelome rokov 1914 a 1915 medzi ruskou armádou a C.K. armádou  Rakúska. Často sa nachádzajú v mieste boja a sú pohrebiskom vojakov mnohých národností: Poliakov, Rakúšanov, Nemcov, Rusov, Maďarov a iných. Niektoré z nich majú významnú umeleckú hodnotu, napr. cintorín č. 357 s drevenou kaplnkou.Cmentarz Wojenny nr 357

  • Drevený kostol v Kamionke Małej (3) – je z konca 18. storočia. Interiérové zariadenie je z 18.-19. storočia. V hlavnom oltári sa nachádza baroková socha sv. Kataríny Alexandrijskej (4) – patrónky kostola.
  • Kaštieľ v Laskowej (4) – postavený v roku 1677, so zrubovou konštrukciou, pokrytý šindľovou vysoko lomenou poľskou strechou. Pôvodne sídlo šľachtického rodu Laskowských, neskôr kláštor a od 18. storočia je v sekulárnom vlastníctve.


Dwór w Laskowej

  • Drevený kostol v Łososine Górnej (5) – pri výstavbe v roku 1778 boli použité fragmenty predchádzajúceho, neskorogotického chrámu. Polychrómia je z 19. storočia. Zariadenie je hlavne rokokové z 18. storočia. Gotická kamenná krstiteľnica je z 15. storočia.
  • Kostol v Kamionnej (6) – neveľký trojloďový drevený chrám z roku 1934 so skeletovou konštrukciou. Tvar odkazuje na starú sakrálnu architektúru.
  • Malá kaplnka a prameň v Ujazde (Kapliczka i źródło w Ujeździe) (7) – podľa legendy pramienok vytryskol vďaka svätej princeznej Kinge, ktorá prešla v horúcom dni po vedľajšej uhorskej ceste. Vedľa prameňa sa nachádza murovaná kaplnka.


Kościół w Kamionnej

  • Kostol v Trzciane (8) – pochádza z obdobia spred roka 1556, za svoj eklektický štýl vďačí následným prestavbám. Zachovali sa barokové oltáre, kamenná krstiteľnica z roku 1497 a renesančný portál do sakristie zo 16. storočia.
  • Kostol v Rajbrote (9) – drevený z roku 1511. Je jednoloďový, so zrubovou konštrukciou, pokrytý šindľom. Vo vnútri je ranobarokový oltár zo 17. storočia, neskorogotické tesárske detaily a drevená gotická kazateľnica. Vedľa nej je zvonica so stĺpovitou konštrukciu z konca 18. storočia.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX