Trasa č. 21: Malopoľské jablká a ... hubárčenie 

Dobczyce, Raciechowice (8 km) Szczyrzyc (18 km) Jodłownik (22 km) Gruszów (34 km) Stadniki (43 km) Skrzynka (46 km) Dobczyce (50 km) 

50 km, 5,5 h, trasa – ťažká

Výškový profil trasy:

21

OPIS:

V závislosti od ročného obdobia budú symbolom tohto výletu kvitnúce ovocné sady v okolí Raciechowíc alebo jablká. No tiež Kamennú hubu (Kamienny Grzyb) môžete nájsť po ceste. Je to pomerne dlhá a náročná, ale veľmi atraktívna trasa. Začíname ju pred kostolom v Dobczyciach (1). Pred východom z mesta sa oplatí navštíviť hrad a skanzen (2).  Ideme na juhovýchod po žltom turistickom chodníku a odbočíme doprava na strmo stúpajúcu ul. Górskú. Ďalej ideme po vyhliadkovom hrebeni. Po 3 km za chodníkom odbočíme na strmú klesajúcu cestu vľavo. Po necelých 500 m sa na rázcestí vydáme doprava a zostúpime do Krzyworzeczkovskej doliny (dolina Krzyworzeczki). Tu cestou 964 zahneme doľava, a po chvíli doprava na Raciechowice, známe svojimi krásnymi jabloňovými sadmi (3). Prechádzame okolo historického kostola a kaštieľa (4) (5). Na križovatke v Dąbí ideme vpravo na Szczyrzyc (vľavo, ak si zvolíme skratku), kde po prejdení kláštorných budov (6) na križovatke odbočíme doľava. Červený cyklochodník nás vedie do Jodłowniku, kde pri kostole (7) odbočíme doľava. Ďalej až do obce Słupia pôjdeme po čiernom cyklochodníku. Na vrchole dediny ideme po hlavnej ceste vľavo, následne vpravo a schádzame do Żerosławíc. Po krátkej stúpajúcej príjazdovej ceste zostupujeme do dediny Kawec. Tu sa vydáme doprava, a po niekoľkých desiatkach metrov (pri obchode) doľava. Za mostom ponad Stradomku odbočíme doľava smerom na Gruszów. V dedine môžete navštíviť historický kostol zo 16. storočia. (8). Za ním odbočíme doľava a na konci cesty opäť odbočíme doľava, aby sme sa dostali po 700 m ku kameňu v tvare veľkej huby (9). Vrátime sa a držiac sa hlavnej cesty ideme na Stadniki, kde odbočíme doľava, na cestu, ktorá je zahnutá v uhle takmer 180 stupňov. O niekoľko sto metrov ďalej odbočíme doprava smerom na Skrzynku. Miernou príjazdovou cestou míňame dedinu a zostúpime na cestu 964 (prechádzame na zákrute Miléniový kríž (Krzyż Milenijny)). Odbočíme doprava, o pár sto metrov ďalej opúšťame mestský obchvat a ideme rovno na ul. Kilińskiego do centra Dobczíc, kde ukončíme výlet.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kostol v Dobczyciach (1) – postavený 2. svetovej vojne v neogotickom štýle. Nachádza sa tu historická kamenná krstiteľnica z 13. storočia a v hlavnom oltári pieta z 15. storočia z dielne Veita Stossa.
  • Hrad a skanzen v Dobczyciach (2) – z prelomu 13. a 14. storočia, prestavaný v 16./17. storočí. Na konci 18. storočia začal chátrať. Vďaka úsiliu miestnej pobočky PTTK bol hrad zrekonštruovaný a bolo v ňom umiestnené Regionálne múzeum. Jeho časťou je skanzen, v ktorom sa zhromažďujú vzorové drevené architektonické pamiatky z tohto okolia: krčma (1830), kováčska dielňa (1863), poschodový kurník (1890), vozovňa (19. storočie), dom pohrebného rítu (19. storočie) a menšie objekty, medzi ktorými je aj cestný kríž z roku 1604. Informácie: www.zamek.dobczyce.pl.
  • Raciechowické sadovníctvo (3) – má dlhú tradíciu, intenzívne sa rozvíja od 50. rokov 20. storočia. Krásne ovocné sady, hlavne jabloňové, vytvárajú z tunajšej krajiny veľmi atraktívne miesto.
  • Drevený kostol v Raciechowiciach (4) – postavený v roku 1720 (presbytérium sa považuje za staršie). Pozoruhodné je rokokové interiérové zariadenie, ako aj vonkajší epitaf a oltárna doska z prvého kostola.
  • Drevený kaštieľ v Raciechowiciach (5) – jedna z najpôsobivejších stavieb tohto typu v regióne Małopolska, ktorá bola postavená v roku 1780. Nad vchodom sú erby Nowina a Leliwa.
  • Cisterciánsky kláštor v Szczyrzyci (Klasztor oo. Cystersów w Szczyrzycu) (6) – založený v roku 1234. V bočnej kaplnke sa nachádza Zázračný Obraz Matky Božej Szczyrzyckej (Cudowny Obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej), nazývanej Dobrotivá. V bývalej sýpke sa nachádza kláštorné múzeum.
  • Drevený kostol v Jodłowniku (7) – z 2. pol. 16. storočia, jednoloďová zrubová stavba. Má zariadenie hlavne zo 17. a 18. storočia, polychrómiu z 2. pol. 18. st.
  • Drevený kostol v Gruszowe (8) – postavený v 1. pol. 16. storočia, so zrubovou konštrukciou, ošaľovaný, so strechou  čiastočne pokrytou šindľom. Interiérové vybavenie hlavne z 16.-18. storočia.
  • Kamenná huba v Zegartowiciach (Kamień Grzyb w Zegartowicach) (9) – prírodný pomník, jedna z najpozoruhodnejších hornín Pogórza, ku ktorej vzniku prispel proces veternej erózie.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX