Trasa č. 20: V Rabianskej doline 

Gdów, Liplas (4 km) Niegowić (7 km) Pierzchów (11 km) Chrostowa (17 km) Podolany (27 km) Stryszowa (31 km) Gdów (35 km) 

35 km, 4h, trasa – ľahká

Výškový profil trasy:

20

OPIS:

Trasa je väčšinou rovinatá, s dvoma o niečo ťažšími stúpaniami. Ideálna na rodinný výlet. Z centra mesta Gdów (1) sa vydáme hlavnou cestou smerom na Bochniu. Za školou odbočíme doľava, na ul. Cegielnianu. Stretneme sa tu s čiernym cyklochodníkom, ktorým sa vydáme až do Niegowića. Prejdeme cez obchvat, prejdeme okolo cintorína s mohylou novembrových povstalcov (kopiec powstańców listopadowych) (2), za rybníkmi opúšťame asfaltovú cestu a odbočíme doprava medzi statky. Ideme po poľnej ceste, najprv na východ,, potom na sever, až sa dostaneme do Liplasu. Tu odbočíme doprava, a na ďalšej križovatke odbočíme doľava, a to smerom na Niegowić. Míňame kaštieľ a po chvíli sa dostaneme ku kostolu (3), v ktorom Ján Pavol II. začal svoju kňazskú službu, čo pripomína pomník (4). Odbočíme doprava, a potom za školou doľava. O kilometer ďalej, v zákrute, opúšťame cestu jazdou rovno. Po 300 m zmeníme chodník na červený a pri rázcestí si zvolíme cestu, ktorá vedie vpravo. Za elektrickým vedením opäť odbočíme doprava, a po chvíli na ceste odbočíme doľava. Prejdeme cez cestu 967 a ideme cez Pierzchów. Na konci dediny sa nachádza pomník a mohyla H. Dąbrowského (5). Odbočíme doprava a po chodníčkoch popri Rabe sa dostaneme na cestu, na ktorej opustíme červený chodník. Prejdeme cez Rabu a za mostom pokračujeme v jazde po modrom cyklochodníku (odbočením vpravo za mostom si môžeme trasu skrátiť). Prejdeme popri kaštieľu v Chrostowej, odbočíme doprava a po asfaltovej alejke „stúpame“ do osady Wierzchownia, odkiaľ máme krásny výhľad na Ostrovné Beskydy. Držíme sa modrého chodníka a jazdíme najprv hrebeňom popri lese, potom nadol štrkovou cestou cez les. Na zákrute asfaltovej cesty si vyberieme ľavú odbočku a schádzame do Podolian. Odtiaľto, po žltom chodníku, prekonávajúc dlhé stúpanie do Stryszowa, vychádzame na vyhliadkové miesto s veľkolepým krížom a krásnou panorámou na Rabiansku dolinu. Po zelenom cyklochodníku sa vraciame do Gdowa.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Kostol v Gdowe (1) – postavený na prelome 13. a 14. st. V dôsledku nasledovného pretvorenia z konca 18. storočia stratil svoje typické rysy. Disponuje rokokovým interiérovým vybavením, a to s významnou umeleckou hodnotou. V hlavnom oltári je obraz Matky Božej Gdowskej namaľovaný v 1. polovici 18. storočia, voči ktorému obyvatelia dediny a jej okolia stále pestujú jeho kult.Kościół w Gdowie

  • Mohyla povstalcov v Gdowe (2) – masový hrob 154 Poliakov, ktorí zahynuli 26. februára 1846 po strete s rakúskymi oddielmi počas Krakovského povstania. Na vrchole mohyly sa nachádza alegorický pomník postavený v roku 1906.
  • Kostol v Niegowići (3) – bol vysvätený v roku 1966 metropolitným krakovským arcibiskupom Karolom Wojtylom. V hlavnom oltári sa nachádza barokový milostiplný obraz Nanebovzatej Matky Božej (Matki Bożej Wniebowziętej). Pamiatkou na predchádzajúci chrám je drevená zvonica z roku 1817.


Kościół w Niegowici

  • Pomník Karola Wojtylu v Niegowići (4) – odhalený 4. novembra 1999. Zobrazuje postavu neskoršieho pápeža Jána Pavla II., ktorý v tejto obci vykonával svoju prvú kňazskú službu, ktorá sa začala v roku 1948. Hoci tu pracoval ledva rok, stal sa iniciátorom výstavby súčasného kostola.
  • Mohyla gen. Dąbrowského v Pierzchowe (Kopiec gen. Dąbrowskiego w Pierzchowie) (5) – postavený na počesť gen. Jana Henryka Dąbrowského, tvorcu poľských légií v Taliansku, hrdinu poľskej národnej hymny, ktorý sa v Pierzchowe narodil a prežil detstvo.


Kopiec gen. Dąbrowskiego

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX