Trasa č. 2: Miechowská vrchovina 

Skała, Nowa Wieś (2 km) Minoga (3,5 km) Wysocice (11,5 km) Ściborzyce (13,5 km) Imbramowice (16 km) Glanów (20 km) Imbramowice (27 km) Tarnawa (30 km) Skała (36,7 km)

36,7 km, 4,5 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

Profil wysokościowy

OPIS:

Trasa tohto výletu je plná historických sakrálnych a palácových či kaštieľových objektov. Malebná Dłubnianska dolina a tienistá Ostrysznianska tiesňava (Wąwóz Ostryszni) poskytnú chvíľu odpočinku od civilizácie. Početné skaly po ceste nám nedovolia zabudnúť, že sa pohybujeme po Krakovsko-čenstochovskej vrchovine. Z námestia v Skale odchádzame Słomnickou ulicou do Nowej Wsi. Pri smerovej tabuli do Minogy odbočíme doľava.  Zídeme ku kostolu (1) do centra dediny a ideme smerom doľava k Wężykovmu palácu (pałac Wężyków) (2). Z Minogy sa vydáme po hlavnej ceste doprava do kopca. Ďalej vrcholom hory cez Barbarku, aby sme sa mohli spustiť štrkovou cestou do Gołszynu. Neschádzame však do stredu dediny, ale po vedľajšej asfaltke smerujeme do Wysocíc. Poniže kostola vo Wysociciach (3) odbočíme vľavo na modrý cyklochodník. V centre Ściborzíc môžete navštíviť Popielského palác (pałac Popielów) (4) a o niečo ďalej kláštor v Imbramowiciach (5). Do Glanowa máme na výber z dvoch variantov: prvý ľahší, po ceste, alebo druhý oveľa ťažší, pri Ostrysznianskej tiesňave (6) po čiernom chodníku. Trasu si môžeme skrátiť aj odbočkou doľava. Okolo kaštieľskeho komplexu v Glanowe (7) sa nachádza modrý chodník pre chodcov, ktorým prejdeme malebnou Dłubnianskou dolinou (8). Prekonávame potok, dostávame sa na asfaltovú cestu a vydáme sa doprava (po ľavej strane je viditeľný kostol). Prechádzame cez mostík, križovatku a ideme do kopca na juh. Pri hájovni sa opäť stretneme s modrým chodníkom.

V Tarnawe prechádzame popri kostolu a kaštieli z 18. storočia a po približne 1200 m vchádzame do Dębowieckeho lesa (Las Dębowiec). Držiac sa modrého chodníka, opustite cestu a odbočte doprava na spevnenú cestu. Na okraji lesa odbočíme doľava a po lesnej ceste sa dostaneme na vojvodskú cestu, ktorou sa vraciame do Skaly. Výlet končíme na hlavnom námestí. Môžeme ešte navštíviť aj kostol a historickú drevenú zvonicu (9), nachádzajúce sa vedľa hlavného námestia (mierne na západ).

ATRAKCIE NA TRASE:

 • Kostol v Minoge (1) – postavený v roku 1736 wartywartv barokovom štýle. Vyznačuje sa pôvodnou konkávnou (vydutou) fasádou, rozšírenou o dve veže.
 • Wężykov palác v Minoge (2) (Pałac Wężyków w Minodze) – postavený v roku 1859 v neorenesančnom štýle Teofilom, synom Franciszka Wężyka, známeho spisovateľa a politického aktivistu.
 • Pałac Wężyków w Minodze
 • Kostol a svätyňa Matky Božej Wysocickej (3) (Kościół i sanktuarium Matki Bożej Wysocickiej) – cenná pamiatka románskej architektúry. Postavený na prelome 12. a 13. st. pretrval prakticky bez väčších zmien až do súčasnosti. Pozoruhodná je socha Tróniacej Madony s dieťatkom (Tronująca Madonna z Dzieciątkiem) na vrchole presbytéria, arkádové okenné otvory veže a tiež portál s tympanónom zdobiaci vstup z predsiene do kostola. V hlavnom oltári je obraz Matky Božej z pol. 17. st., ktorý je replikou obrazu Jasnogórskej madony.
 • Kościół i sanktuarium Matki Bożej Wysocickiej
 • Palác v Ściborzyciach (4) – bývalý Popielov palác z konca 19. storočia. Nižšie, nad Dłubniou, je prameň „Jordán“ (prírodný pomník), tvoriaci malý rybníček naplnený zelenkastou, bublajúcou vodou.
 • Kláštor norbertíniek Imbramowiciach (5) (Klasztor Norbertanek w Imbramowicach) – súčasný barokový kláštorný komplex a kostol norbertíniek boli postavené v rokoch 1711-21. Vnútri upútajú pozornosť zaujímavé barokové iluzionistické maľby na stenách lode.
 • Ostrysznianska tiesňava (6) – mimoriadne malebná s početnými skalnými formami, xerotermnou a riečnou vegetáciou.
 • Glanowský kaštieľ (7)  – kaštieľsky komplex pozostávajúci z: klasicistického kaštieľa z roku 1786, hospodárskych budov z 19. storočia, vozovne, dvoch stodôl, sýpok a obytno-hospodárskej budovy. Objekt nie je sprístupnený pre turistov.
 • Dłubnianska dolina (8) – skupina okázalých skál, ktoré sa nachádzajú na ľavom brehu Dłubnie medzi Glanowom a Imbramowicami.
 • Drevená zvonica v Skale (9) – budova nachádzajúca sa na Chodníku drevenej architektúry so stĺpovou konštrukciou, ktorá bola postavená pri kostole sv. Mikuláša v roku 1765.

Mapa trasy:
mapa trasy

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX