Trasa č. 19: S ložiskami soli pod kolesami 

Wieliczka, Biskupice (7 km) Hucisko (14,5 km) Raciborsko (22 km) Pawlikowice (25 km) Wieliczka (29 km) 

29 km, 4 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

19

OPIS:

Pozývame vás na výlet, ktorý sa začína vo Vieličke, meste, ktoré je po stáročia spojené s ťažbou soli. Celá trasa vedie po obecnom cyklochodníku s malou odbočkou pre záujemcov o predĺženie si cesty. Pred vyrazením na trasu je potrebné navštíviť soľnú baňu (1) a s ňou súvisiace pamiatky (2) a hrad Zamek Żupny (3). Trasu začíname zo železničnej zastávky Wieliczka-Rynek. Ideme na Rynek Górny ul. Zamkowou vedľa kostola sv. Klementa (Kościół św. Klemensa) (4). Začína sa tu červený cyklochodník, po ktorom prejdeme viac ako 10 km. Opúšťame Rynek po ul. Batorego a ďalej jazdou po ul. Św. Sebastiana míňame drevený kostol. (5) Prejdeme okolo cesty 964 a čoskoro opúšťame Vieličku. Pozeraním sa na značky chodníka prejdeme cez Lednicu Górnú, Tomaszkowice až po Biskupice, kde obchádzame neogotický kostol z 20. storočia. (6). Z Biskupíc, po poľnej cestičke, si skrátime trasu lesom a po ceste strmo klesáme do Dobranowíc. Tu si môžeme vybrať skrátený variant tak, že odbočíme doprava alebo pôjdeme doľava po navrhovanej trase. Zostupujeme takmer 3 km Sułówkovskou dolinou (dolina potoku Sułówka) do Huciska. Tesne pred cestou prichádzajúcou zľava odbočíme doprava na úzku asfaltovú cestu. Po 500 m prejdeme okolo domu T. Kantora a pomníka „Stolička“ (Krzesło) (7). Po odchode na hrebeň odbočíme doprava a prejdeme 3,5 km po vyhliadkovej ceste ku križovatke pri kaplnke v Dobranowiciach. Tu odbočíme doľava, opäť na červený cyklochodník. Niekoľko desiatok metrov za cestnou zákrutou, držiac sa chodníka, odbočíme doprava a spočiatku asfaltkou a potom po poľnej ceste zídeme dole do Koźmíc Małých. Dvakrát prejdeme cez cestu 964 a stúpame do kopca až ku kostolu v Pawlikowiciach. O kúsok ďalej opäť zostúpime na vojvodskú cestu, po ktorej odbočíme bočnou uličkou doľava. Až do konca výletu vo Vieličke sa držíme červeného cyklochodníka a cestou míňame ešte kaštieľ v Sierczi (8).

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Soľná baňa vo Vieličke (Kopalnia Soli w Wieliczce) (1) – najstarší soľný podnik v Poľsku, ktorého počiatky siahajú až do stredoveku. Baňa, zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, tvorí sieť šácht a štôlní s dĺžkou približne 300 km, nachádzajúcich sa na 9 úrovniach. V časti otvorenej pre verejnosť, ktorá pokrýva 3,5 km úsek v hĺbke 64 až 135 m, je možné obdivovať jazerá, originálne banské nástroje a zariadenia, ako aj jedinečnú kaplnku blahoslavenej Kingy (Kaplica bł. Kingi), do ktorej sa zmestí viac ako 500 ľudí. Nachádza sa tu aj liečebné a rehabilitačné centrum. Informácie: www.kopalnia.pl.
  • Pamiatky banskej výstavby vo Vieličke (Zabytki budownictwa górniczego w Wieliczce) (2) – sú to predovšetkým staré šachtové budovy: Górsko (17. storočie), Świętej Kingi (19. storočie), Daniłowicza (17. storočie) a šachta Regis (14. storočie).
  • Zamek Żupny vo Vieličke (3) – bol postavený na prelom. 13. a 14. storočia, prestavaný po zničení z obdobia druhej 2. svetovej vojny. Bývalé sídlo banských úradov a banského predstavenstva. V súčasnosti Múzeum krakovských soľných baní (Muzeum Żup Krakowskich).


Panorama Wieliczki

  • Kostol sv. Klementa vo Vieličke (4) – postavený v 19. storočí. Interiérové prvky vybavenia sú z 13. a 14. storočia. Vedľa neho je zvonica, ktorú založil Jan III. Sobieski po víťazstve nad Turkami. Informácie: www.klemens.pl.
  • Drevený kostol sv. Sebastiána vo Vieličke (Drewniany kościół św. Sebastiana w Wieliczce) (5) – postavený v roku 1582. Vo vnútri sú cenné obrazy zo 16. storočia, mladopoľská polychrómia – dielo Wł. Tetmajera z roku 1906 a vitráže, ktoré navrhol Stanisław Matejko.
  • Kostol v Biskupiciach (6) – postavený v roku 1914 na mieste predchádzajúcich chrámov z 11. a 17. storočia. Zachoval sa kamenný portál z najstaršieho kostola.
  • Kantorova stolička v Hucisku (Krzesło Kantora w Hucisku) (7) – betónová stolička s výškou 14 m je pomník na počesť Tadeusza Kantora (1915-1995), svetoznámeho tvorcu divadla „Cricot 2“, režiséra, scénografa a maliara. Vedľa je pôvodná vila, umelcov dom.


Krzesło Kantora w Hucisku

  • Kaštieľ v Sierczi (8) – pochádza z 19. storočia, obklopený historickým parkom. V súčasnosti je to Kláštor uršulínskych sestier (Klasztor Sióstr Urszulanek).

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX