Trasa č. 18: V tieni Niepołomického pralesa 

Niepołomice, Puszcza Niepołomicka (2 km) Kłaj (15 km) Targowisko (17 km) Grodkowice (20 km) Brzezie (23 km) Staniątki (29 km) Niepołomice (34 km) 

34 km, 3,5 h, trasa – ľahká

Výškový profil trasy:

18

OPIS:

Nenáročná a príjemná trasa po cestách a chodníkoch Niepołomického pralesa, navyše spojená s návštevou niekoľkých zaujímavých miest v jeho bezprostrednom okolí.  Výlet začíname na parkovisku pri hlavnom námestí v Niepołomiciach. Skôr stojí za to navštíviť Kráľovský hrad (1), ktorý sa nachádza vedľa hlavného námestia a historický kostol zo 14. storočia (2), ktorý stojí na druhej strane. Z kruhového objazdu smerujeme ul. Bocheńskou po zelenom turistickom chodníku, ďalej cyklochodníčkom sa popri štátnej ceste dostaneme na parkovisko s križovatkou chodníkov. S opatrnosťou prejdeme cez priechod pre chodcov a vstúpime do Niepołomického pralesa (3). Držiac sa zeleného chodníka pôjdeme viac ako 6 km po Kráľovskej ceste (Droga Królewska). Popri malom parkovisku v Przyborowe odbočíme doprava. „Dobývame“ najvyšší vrchol pralesa – horu Kobyla Góra (212 m n. m.) a opúšťajúc zelený chodník, ktorý vedie vľavo, po ceste rovno odchádzame z Niepołomického pralesa. Ďalšie kilometre trasy, už mierne hornatej, vedú po cestách v otvorenom teréne cez malé obce pri Krakove (Kłaj, Targowisko, Grodkowice, Brzezie, Staniątki). V Grodkowiciach stojí bývalý Żelenského palác (4) a v Brzezí sa nachádza veľkolepý kostol so zač. 20. storočia. (5). V Staniątkach môžeme navštíviť mariánsku svätyňu, týčiacu sa nad dedinou, a benediktínsky kláštor (klasztor Benedyktynek) (6). Z hlavnej cesty odbočíme na ul. Polnú, prejdeme cez koľaje a vrátime sa na cestu do Niepołomíc. O 800 m ďalej po modrom cyklochodníku odbočíme doprava a opäť vstúpime do Niepołomického pralesa. Pri lesnom odpočívadle a dopravnom uzle cyklochodníkov odbočíme doľava a po lesnej cestičke vchádzame do Niepołomíc. Ul. Partyzantów sa vraciame do centra mesta.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Hrad v Niepołomiciach (1) – postavený na okraji pralesa v 14. storočí z iniciatívy Kazimíra Veľkého. Spočiatku to bol malý hrad, ktorý bol v nasledujúcich dvoch storočiach rozšírený do podoby renesančnej rezidencie a slúžil kráľovskému dvoru ako poľovnícky hrad a miesto kongresov. V súčasnosti sa na hrade nachádzajú zbierky Galérie poľského umenia z 19. storočia Národného múzea v Krakove (Galeria Sztuki Polskiej 19. wieku Muzeum Narodowego w Krakowie), ktoré sem boli presunuté z predchádzajúceho sídla týchto umeleckých diel, krakovských Sukienníc.
  • Kostol v Niepołomiciach (2) – postavený v rokoch 1350-58. Z tohto obdobia pochádza presbytérium a priľahlá kaplnka so zachovanými gotickými architektonickými detailmi a unikátnymi freskami zo 14. storočia. Pozoruhodné sú aj dve kaplnky: manieristická z roku 1596 (dielo Santiho Gucciho) a z raného baroka so zázračným obrazom sv. Karola Boromejského.
  • Niepołomický prales (3) – je to rozsiahla lesná oblasť, ktorá sa nachádza v rozvetveniach Visly a Raby. Radi ju navštevujú obyvatelia Krakova, ktorí tu vyhľadávajú čerstvý vzduch a pokoj. Prales bol obľúbeným miestom kráľovského lovu v starom Poľsku. Hlavnou súčasťou pralesa sú borovicové lesy a v menšom severnom komplexe, nachádzajúcom sa pozdĺž Visly, dominujú listnaté lesy. Niepołomický prales je súčasťou európskej ekologickej siete Natura 2000.
  • Żelenského palác v Grodkowiciach (4) – postavený bol v rokoch 1900-1906, podľa projektu Teodora Talowského. Rovnako ako väčšina realizácií diel tohto umelca, má špecifickú architektúru – odkazuje na gotický a romantický štýl. Je obklopený historickým krajinným parkom. V súčasnosti sa v paláci nachádza školiaci a hotelový komplex, vykonávajú sa tu aj kultúrne a umelecké aktivity.
  • Kostol v Brzezí (5) – postavený v roku 1924 s charakteristickou palmovou klenbou. Vedľa kostola bolo postavené klasicistické mauzóleum rodiny Żelenských z roku 1903.
  • Kláštorný komplex benediktínskeho opátstva v Staniątkách (Zespół klasztorny Opactwa Benedyktynek w Staniątkach) (6) – bol založený v roku 1238 vďaka nadácii Klemensa Gryfita. Kostol, zahrnutý do komplexu, je najstarším halovým kostolom v Poľsku a jeho forma zostala takmer nezmenená až do súčasného obdobia. Stojí za to venovať pozornosť soche tróniacej Madony zo 14. storočia. Informácie: www.benedyktynki.com.pl 

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX