Trasa č. 17: Okolo „zóny voľného času“ 

Myślenice, Kudłacze (10 km) Pcim (17 km) Trzebunia (32 km) Myślenice (44,5 km)

44,5 km, 5,5 h, trasa – ťažká

Výškový profil trasy:

17

OPIS:

Je to ťažký horský cyklovýlet s prevýšením až 1350 metrov, takže horský bicykel bude nepostrádateľný. Výpravu začíname v Myśleniciach-Zarabí (1). Z hlavnej križovatky popri parkovisku pri štadióne sa vydáme do bočnej ulice Zacisze po červenom cyklochodníku. Obchádzame z pravej strany Rezerváciu Zamczysko nad Rabou s ruinami bašty (2) (3) a začíname „stúpanie“ na Lubomirské a Łysinské pohorie (Pasmo Lubomira i Łysiny). Na rázcestí ideme doľava, na ďalšom vpravo, ideme stále strmo do kopca. Na hrebeni sa stretneme s červeným turistickým chodníkom, po ktorom sa dostaneme až k prístrešku na Kudłaczoch. Zostupujeme po čiernom chodníku až k osade Małe Ulmany. Tu pred ostrou zákrutou odbočíme mierne doprava na lesnú cestu. Zostupujeme do centra Pcima (skratka vedie vpravo popri Rabe). Za kostolom (4) začíname stúpanie Kaczanskou dolinou (dolina Kaczanki). Na rázcestí odbočíme doprava (smerová tabuľa na Figuły). Za zákrutou sa končí asfaltka, cestičkou sa dostaneme k medzi lesa a žltého chodníka. Odbočíme doľava a držiac sa chodníka sa pohybujeme po klasickej horskej cestičke hrebeňom masívu Kotonia. Je to pomerne náročná časť trasy, odmenia nás však mnohé vyhliadkové miesta s krásnou panorámou. Z Grońa (773 m n. m.) zostupujeme miernym zjazdom do priesmyku Dział (veľká kaplnka) a potom strmou štrkovou cestou do Trzebune. Popri kostole (5) pokračujeme v zjazde popri dedine až po budovu školy (pri zastávke), kde odbočíme doľava a hneď za mostom doprava. Po asfaltovej ceste, a následne z betónových platní ideme na sídlisko Rola Ostafinowa (z dolinky s križovaním potokov vľavo do kopca). Medzi domami odbočíme doľava a po cca 100 m za poslednými budovami odbočíme doprava, na cestu vedúcu strmo do kopca popri hranici lesa. Stúpame (veľmi strmo), až po rovinku a ideme rovno až po križovatku s červeným chodníkom. Odbočíme doprava a odvezieme sa ním do Myśleníc, míňame historickú kaplnku na Plebanskej Góre. Strmým zjazdom klesáme do Myśleníc (6) (7) (8). V centre mesta ideme vpravo na ul. Słowackiego, následne Piłsudskiego. Prejdeme cez „Zakopianku“ a mostom na Rabe sa vrátime na parkovisko.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Zarabie (1) – rekreačná štvrť Myśleníc, ktorá sa nachádza na pravom brehu rieky Raba, na úpätí Uklejny. Nachádza sa tu kúpalisko na Rabe, pláž, športové ihriská, turistické a cyklistické chodníky a najväčšia atrakcia, ktorou je sedačková lanovka na neďalekú horu Chełm.

Zarabie

  • Rezervácia Zamczysko nad Rabou (2) – vznikla v roku 1962 s rozlohou 1,35 ha., nachádza sa v blízkosti zrúcanín stredovekej strážnej veže. Ochrane podlieha dubovo-hrabový les a plocha smrekového lesa.  Medzi chránenými rastlinami pútajú pozornosť brečtany.
  • Zrúcanina strážnej bašty v Myśleniciach (Ruiny baszty strażniczej w Myślenicach) (3) – z 13. storočia, ktorá sa nachádza na svahoch Uklejny. Tento objekt slúžil ako strážna veža na často navštevovanej obchodnej trase. V roku 1457 bol vyhodený do vzduchu strelným prachom.
  • Kostol v Pcime (4) – bol postavený v roku 1829 v jozefínskom štýle. Najcennejšou pamiatkou chrámu je krstiteľnica zo 17. storočia a tri barokové obrazy prenesené z kostola  Sv. Agnesy v Krakove (Kościół pw. św. Agnieszki w Krakowie).
  • Kostol v Trzebuni (5) – murovaný chrám z roku 1799, vo vnútri ukrýva krásne barokové vybavenie.
  • Kostol Najsvätejšej Panny Márie v Myśleniciach (Kościół pw. NMP w Myślenicach) (6) – postavený v roku 1465, neskôr bol mnohokrát prestavaný. Vo vnútri stojí za to venovať pozornosť kamennému portálu umiestneného pri vchode z presbytéria do sakristie. V bočnej kaplnke je zázračný obraz Matky Božej Myślenickej zo začiatku 17. st.
  • Cintorínsky kostol na Stradome v Myśleniciach (Kościół cmentarny na Stradomiu w Myślenicach) (7) – postavený v 15. storočí, so zachovanými gotickými opornými piliermi, oblúkmi a kružbami.
  • Grécky dom“ v Myśleniciach (Dom Grecki w Myślenicach) (8) – bývalý zájazdný hostinec z 18. storočia. Budova má krásnu lomovú poľskú strechu s manzardkami a na prízemí vzácna tzv. česká placka na rebrách klenby.  V súčasnosti je sídlom Regionálneho múzea so 4 stálymi expozíciami: expozíciou meštianskych interiérov, etnografickou, o 2. svetovej vojne a archeologickou.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX