Trasa č. 16: Do Bronaczowského lesa 

Skawina, Chorowice (5 km) Mogilany (7,5 km) Rez. Kozie Kąty (12,5 km) Wola Radziszowska (22,5 km) Radziszów (27,5 km) Skawina (31 km) 

31 km, 3 h, trasa – ľahká

Výškový profil trasy:

16

OPIS:

Trasa je jednoduchá, s malým počtom stúpaní, vedúca po cestách s dobrým povrchom. Výlet začíname na hlavnom námestí v Skawine (1) (2) (3) (4), z ktorého ideme na východ ul. Słowackiego. Prechádzame okolo kostola, potom križovatky z ul. Popiełuszki a ideme rovno ulicou Korabnickou. Po 300 m odbočíme na ul. Kopernika, potom Wyspiańskiego, po ktorej sa dostaneme do Chorowíc. V Chorowiciach po ľavej strane míňame kaplnku, a o kúsok ďalej zvyšky kaštieľneho komplexu (5). Na križovatke s cestou Mogilany-Skawina sa vyjaví krásna panoráma na Pogórze a Beskydy. Odbočíme doľava a zakrátko sa dostaneme do centra Mogilian. Prejdeme okolo kostola (6), na „hlavnom námestíčku“ odbočíme doprava, aby sme mohli uvidieť Konopkov kaštieľny komplex (Zespół Dworski Konopków) (7). Vraciame sa do centra, odkiaľ zeleným cyklochodníkom po ul. Mogilańskej opúšťame dedinu. V mieste výrazného zníženia ostrou zákrutou odbočíme doľava a po štrkovej ceste za chodníkmi ideme dole na juh. Po krátkom stúpaní odbočíme na hrebeni doprava a vchádzame do lesa. Na rázcestí pri kríži a za chodníkmi odbočíme doľava, a o kúsok ďalej na križovatke vpravo. Na cestnej zákrute míňame prístrešok a červený chodník vedúci vpravo do Rezervácie Kozie Kąty (8). Držiac sa zelených chodníkov sa dostaneme k budovám Podlesia. Pri predajni odbočíme doľava (keby sme sa vydali vpravo, tak si trasu môžeme skrátiť), prechádzame okolo Detskej rehabilitačnej nemocnice (Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjny), a na križovatke odbočíme za červeným cyklochodníkom doprava, následne o 1 km ďalej odbočíme doľava. Vyjdeme na Ostrú Góru, a potom zostupujeme do Wole Radziszowskej. Odbočíme doľava, prejdeme okolo potoka a prichádzame kľukatou cestou ku križovatke. Odbočte doprava do centra Wole Radziszowskej a dreveného kostola (9). Držiac sa jantárového cyklochodníka dvakrát prejdeme cez železničné trate, a popri budovách Radziszowa (v centre je historický kostol (10) a zrekonštruovaný kaštieľ) sa vydáme smerom na Skawinu.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Farský kostol v Skawine (Kościół parafialny w Skawinie) (1) – bol postavený v časoch Kazimíra Veľkého, avšak časté požiare spôsobili, že chrám stratil svoju pôvodnú podobu. Jeho súčasný tvar nadobudol po prestavbe v roku 1826. V presbytériu sú dva cenné, netypické obrazy z 19. storočia, menovite: „Budenie pastierov“ a „Lovenie rýb so zlatými žiabrami“.
  • Budova Gymnastického spolku „Sokół“ v Skawine (Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Skawinie) (2) – od roku 1906, stojí na mieste opevneného hradu, ktorý dal postaviť Kazimír Veľký.
  • Radnica v Skawine (Ratusz w Skawinie) (3) – je zo začiatku 20. storočia. V súčasnosti kancelária mestského a obecného úradu.
  • Filiálny kostol v Skawine (Kościół filialny w Skawinie) (4) – pravdepodobne pochádza z prelomu 17. a 18. storočia. Slúžil ako chrám pri nemocničnom útulku, ktorý založili tyniecki benediktíni.
  • Kaštieľny komplex v Chorowiciach (5) – objekt pozostávajúci z: kaštieľa, neogotickej kaplnky zo začiatku 20. storočia, štvorizbového domu pre služobníctvo, stajne a parku. Kaštieľ bol postavený v roku 1905, prestavaný bol po roku 1945 a 1985. Patril rodinám Raczynských, Derasovcov a Doboszynských. V súčasnosti v ňom sídli škola. Kaplnka pochádza z roku 1915.
  • Kostol v Mogilanoch (6) – pochádza z roku 1604. Mierne rozšírený v 19. a 20. storočí a v 1. pol. 19. st. bol obklopený múrom so zvonicou. Zariadenie chrámu je hlavne barokové.
  • Kaštieľ v Mogilanoch (7) – postavený koncom 18. storočia na mieste bývalého paláca. Mikuláš (Mikołaj) Rej sa tu zdržiaval ako návšteva v roku 1567 a napísal svoje „Zrkadlo“ (Zwierciadło) a tretiu knihu „Života čestného človeka“ (Żywot człowieka poczciwego).
  • Bronaczowský les a rezervácia Kozie Kąty (8) – lesný komplex pokrývajúci kompaktným bukovým a jedľovým porastom dlhší vrch, ktorý pretínajú malebné údolia. Súčasťou lesa je lesná prírodná rezervácia „Kozie Kąty“. <segment 1858>
  • Drevený kostol vo Woli Radziszowskej (Kościół drewniany w Woli Radziszowskiej) (9) – z konca 15. storočia. V interiéri stojí za to venovať pozornosť gotickým ogiválnym portálom a výzdobe zo 17. a 19. storočia.Kościół drewniany w Woli Radziszowskiej

  • Kostol v Radziszowe (10) – postavený v 15. st., prestavaný po požiare v roku 1841. Čiastočne sa zachovalo barokové zariadenie.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX