Trasa č. 15: Objavovanie Zawoje 

Zawoja Centrum, Zawoja Dolna (4 km) Zawoja-Przysłop (9 km) Zawoja Wełcza (19 km) Zawoja Składy (25 km) Zawoja Markowa (30 km) Zawoja Centrum (37 km) 

37 km, 4,5 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

15

OPIS:

Táto trasa nás popri ľahkých a príjemných úsekoch prinúti vynaložiť značné úsilie počas náročného stúpania. Za pekného, slnečného počasia máme zaručené krásne výhľady zo svahov obklopujúcich Zawoju. Odporúčame začať výlet pri drevenom kostolu (1) v centre Zawoje. Na druhej strane cesty môžete vidieť babohorskú železničnú stanicu (Dworzec Babiogórski) (2). Hlavnú cestu opúšťame pri prejazde na druhú stranu Skawice o niečo vyššie z ľavej strany. Jazdíme po rieke zeleným cyklochodníkom, prechádzam cestu na Przysłop. O dva kilometre ďalej na nasledovnej bočnej uličke odbočíme vľavo, prejdeme okolo školy a s námahou „sa štveráme“ na priesmyk, kde pri kaplnke pôjdeme po modrom a červenom chodníku doľava.  Ďalším stúpaním (strmým koncom) sa dostaneme na križovatku s asfaltovou cestou v Przysłope. Na chvíľu odbočíme doprava, aby sme videli panorámu z vyhliadkovej veže v Beskydskom raji“ (3) a po návrate ideme rovno, držiac sa červeného a modrého chodníka. Na priesmyku Przysłop, pri rázcestí jazdíme rovno. O niečo vyššie na rázcestí s dopravným uzlom chodníkov odbočíme doľava. V Smyrakoch, na nasledovnom rázcestí, ideme vpravo po červenom cyklochodníku. Čaká nás pomerne náročné stúpanie a potom strmý zjazd do Wełcze. Odbočíme doľava a krátkym zjazdom sa vrátime späť na cestu 957. Odbočením doľava dokončíme výlet v centre Zawoje. Môžeme si ju predĺžiť jazdou doprava. Vo Widłách opúšťame vojvodskú cestu, ideme doprava a v Składoch vľavo do Markowej. V sídle riaditeľstva Babohorského národného parku môžeme navštíviť náučné stredisko (4) a za parkoviskom, kam ideme vpravo, skanzen (5). Po poľnej ceste popri chodníkoch zostupujeme cez Markowe Rówienki do Czatoże. Naša pozornosť bude upriamená na „Trzy Piwniczki“ a loretánsku zvonicu. Czatożanskou dolinou, a následne Skawicou sa vraciame do centra Zawoje.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Drevený kostol v Zawoji (1) – postavený v roku 1888. Na stavbu chrámu bol na tomto mieste použitý materiál z predchádzajúceho kostola z rokov 1757-59. Objekt vznikol vďaka nadácii Albrechta Habsburského podľa návrhu Karola Pietschku.  Je to eklektický kostol s prvkami alpskej architektúry. Je postavený na pôdoryse latinského kríža, má trojloďový bazilikový systém. Vo vnútri boli stropy podopreté liatinovými medziloďovými stĺpmi. Figurálno-ornamentálna polychrómia z roku 1930 je dielom Z. Milliho a M. Arczynského.Drewniany kościół w Zawoi

  • Babohorská železničná stanica v Zawoji (2) – historická drevená budova s charakteristickou galériou. Od roku 1905 v nej sídlila prvá turistická stanica Tatranského spolku v Zawoji (Towarzystwo Tatrzański w Zawoi).Dworzec Babiogórski w Zawoi

  • Vyhliadková veža v „Beskydskom raji“ (Wieża widokowa w “Beskidzkim Raju”) (3) – veža v hotelovom komplexe, vo výške 25 m, mierne sa zužujúca nahor, umožňuje obdivovať okolité pohoria: Żywiecke Beskydy (Beskid Żywiecki), Makowské Beskydy (Beskid Makowski), Sliezske Beskydy (Beskid Śląski), Malé Beskydy, Gorce.
  • Náučne centrum Babohorského národného parku (4) – výstavy moderným spôsobom prezentujú otázky súvisiace s charakterom Babej hory, kultúrou miestnej komunity a ekológiou. Pred strediskom je Záhrada babohorských rastlín (Ogród Roślin Babiogórskich). V rámci vzdelávacích aktivít zamestnanci centra organizujú vzdelávacie, stacionárne a terénne stretnutia s mladými ľuďmi. Ďalšie informácie: tel. 033 877 51 10, www.bgpn.pl.


Ośrodek edukacyjny BgPN

  • Skanzen PTTK J. Żaka (Skansen PTTK im. J. Żaka) (5) – skanzen v Zawoji-Markowej, ktorý prezentuje tradičnú architektúru Babohorcov. Skladá sa z: kaplnky, kováčskej dielne a troch budov z rokov 1910, 1900 a 1802-15. Ten až do svojho presunu v roku 1987 fungoval ako dom s dymovou pecou. Bol venovaný v celku etnografickej expozícii.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX