Trasa č. 14: Okolo „Malého Vavela“ 

Sucha Beskidzka, Krzeszów (11 km) Leskowiec (20 km) Groń Jana Pawła II (21 km) Tarnawa Dolna (34 km) Zembrzyce (37 km) Sucha Beskidzka (41,5 km) 

41,5 km, 5 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

14

OPIS:

Je to dosť náročná horská trasa s výstupom na Groń Jana Pavla II. Pôjdeme po cestách a chodníkoch, ktoré Karol Wojtyla pred rokmi precestoval. Začíname v Suchej Beskidzkej zo železničnej stanice a ideme doľava ul. Mickiewicza. Na semaforoch opäť odbočíme doľava (ul. Przemysłowa) a za mostom na Stryszawke vpravo. Błądzanskou dolinou (Dolina Błądzanki) ideme doľava k priesmyku Lipie a odtiaľ zostupujeme do Ustrzyznianskej doliny (dolina potoku Ustrzyzna). Odbočíme doprava (modrý chodník) a blížime sa dlhou a mierne vyvýšenou príjazdovou cestou do Krzeszowa. Pri kostole zamierime vľavo po zelenom chodníku (ak si vyberieme skratku, je potrebné ísť na horu Tarnawa). Po 1,5 km sa chodník stáča doprava a pokračujeme rovno a na križovatke odbočíme doprava do Targoszowa. Pred rekreačným centrom. nasledujeme žlté značky vpravo a „stúpame“ na sídlisko Rola, kde odbočíme doľava a hneď doprava. Vchádzame po poľnej ceste, po ktorej sa dostaneme na červený turistický chodník. Odbočíme doľava, po 200 m opustíme chodník, ktorý sa stáča doprava a spevnenou cestou cez strmú príjazdovú cestu smerujeme doľava k žltému chodníku. Odbočíme doprava do kopca (náročný úsek!) a na rovinke odbočíme doľava na vrchol Leskowca. Z vrcholu ideme po červenom chodníku vpravo k prístrešku a na Groń Jána Pavla II. (1). Z prístreška sa vydáme do Śleszowíc postupne po modrej, čiernej a potom žltej trase. Na výraznej zákrute chodníka vľavo prudko odbočte doprava. Po poľnej a potom asfaltovej ceste zídeme dole do Śleszowického priesmyku (Przeł. Śleszowicka). Odbočíme doprava, za kostolom vľavo a Tarnawkovskou dolinou (dolina Tarnawki) klesáme cez Tarnawu D. do Zembrzíc. Pred kostolom (2) odbočíme doprava a bočnou uličkou sa dostaneme do Skawy. Po Jantárovom chodníku (slabo značenom) ideme popri rieke, aby sme sa dostali na druhú stranu rieky lávkou cez Skawu v Suchej Beskidzkej. Za hlavným námestím odbočíme doprava na ul. Zamkovú a dostaneme sa k hradu (3). Vraciame sa na hlavné námestie v Suchej Beskidzkej (historická krčma „Rzym“) (4) a zamierime vpravo na ul. Mickiewicza, kde trasu ukončíme.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Groń Jána Pavla II. (992 m n. m.) (1) – jediný beskydský štít nesúci meno pápeža – Poliaka. Dopravný uzol turistických chodníkov a cieľ mnohých túr. Neďaleko sa nachádza drevená kaplnka – horská svätyňa, postavená v roku 1995 ako dar vtedajšiemu pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho 75. narodenín. V okolí svätyne sú zastávky krížovej cesty a pomník Jána Pavla II. Funguje je tu tiež celoročný prístrešok PTTK „Laskowiec“.
  • Kostol v Zembrzyciach (Kościół w Zembrzycach) (2) – je murovaný, postavený v roku 1913. Vybavenie je prevažne z 18 storočia, prenesené z predtým existujúceho dreveného kostola. Zvlášť pozoruhodný je obraz Matky Božej s dieťaťom zo 17. storočia, ktorý miestne obyvateľstvo uznáva ako milostiplný.
  • Hrad v Suchej Beskidzkej (Zamek w Suchej Beskidzkiej) (3) – bývalé sídlo tzv. kľúča zo Suchej (klucz suski). Po prestavbe v roku 1614 dostal vzhľad veľkolepej magnátskej renesančnej rezidencie. Najcharakteristickejšími prvkami hradu sú štyri nárožné veže a nádvorie uzavreté dvoma krídlami s dvojpodlažnými arkádovými ambitmi. K hradu prilieha rozsiahly park so zaujímavou oranžériou. V interiéri sa nachádza Mestské múzeum Suchej Beskidzkej (Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej) s regionálnou expozíciou.Zamek w Suchej Beskidzkiej

  • Krčma „Rzym“ v Suchej Beskidzkej (Karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej) (4) – drevený objekt z konca 18. storočia, so zrubovou konštrukciou, pokrytý šindľom s charakteristickými päť arkádovými podlubiami. Interiér krčmy je pokrytý trámovými stropmi. Často sa spája s legendárnym stretnutím pána Twardowského s Mefistofelom, ktoré opísal Adam Mickiewicz.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX