Trasa č. 13: Pápežskými cestami do Kaprej doliny 

Wadowice, Witanowice (6 km) Woźniki (9 km) Bachowice (13 km) Laskowa (16,5 km) Zator (21,5 km) Graboszyce (33 km) Wadowice (43,6 km) 

43,6 km, 4,5 h, trasa – ľahká

Výškový profil trasy:

13

OPIS:

Výlet začíname „tu, kde sa všetko začalo“ pre Jána Pavla II., čiže vo Wadowiciach. Odtiaľto pôjdeme do Zatoru, známeho komplexom rybníkov na chov, ktorý je stredovekého pôvodu. Vychádzame zo železničnej stanice vo Wadowiciach mestským obchvatom, po 400 m odbočíme doprava a hneď potom odbočíme doľava ul. Podstawie. Po modrom cyklochodníku sa pomotáme pomedzi rybníky, až kým neprekročíme most na Skawe. Pohodlná cesta pozdĺž rieky, značená mnohými chodníkmi, nás dovedie do Woźniku, kde môžeme navštíviť drevený kostol (1). Hneď za kostolom odbočíme doľava a potom po 200 m doprava. Na ďalšej križovatke po hlavnej ceste ideme doľava. Križovatkou v Bachowiciach prechádzame rovno a držíme sa modrého cyklochodníka. Spočiatku sa pôjde poľnou cestou a potom asfaltkou smerujeme na sever. Za lesom medzi budovami odbočíme na bočnú cestu vľavo do Laskowej, kde sa v centre vydáme doprava. Držiac sa zelenej turistickej trasy ideme do Gilowíc asfaltkou, a ďalej po poľnej ceste. Po ceste 44 prejdeme cez most na Skawe, vydáme sa doľava cez park, ktorým sa dostaneme na hlavné námestie v Zatore. Vedľa neho stojí historický kostol (2) a hrad (3). Z hlavného námestia vychádzame po ceste do Wadowíc. Po 200 metroch odbočíme doprava na ul. Jána Pavla II., obchádzame Bugajské rybníky (Stawy Bugaj) (4) a cez Łowiczki (červený cyklochodník) prejdeme do Graboszíc, prekonávajúc krátky úsek cestou č. 28. V Graboszyciach odbočíme doprava, následne podľa smerovej tabule zamierime k drevenému kostolu (5). Ďalej ideme po zelenom cyklochodníku na vyhliadkový hrebeň a míňame pri tom početné osady. Na križovatke po ceste do Tomíc (ul. Floriańska) opúšťame zelený chodník a ideme rovno. Pri ďalšom rázcestí sa vydáme diagonálne vľavo a po miernom svahu zostupujeme do Wadowíc. Pri kruhovom objazde prejdeme cez obchvat a ulicami Batorego, následne Mickiewicza sa dostaneme do centra mesta, kde sa oplatí navštíviť baziliku (6) a ďalšie objekty na Malopoľskom pápežskom chodníku (Małopolski Szlak Papieski) (7,8,9).

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Drevený kostol vo Woźnikoch (Drewniany kościół w Woźnikach) (1) – z 1. pol. 16. storočia, jednoloďový, so zrubovou konštrukciou, ošaľovaný strechou pokrytou šindľom. Vo vnútri sa nachádza cenný krucifix zo 14. storočia.
  • Kostol v Zatore (2) – postavený v roku 1393. Napriek početným reštaurátorským prácam si zachoval mnoho prvkov gotickej architektúry. Vo vnútri je cenná krstiteľnica z delového bronzu z 15. storočia, fragmenty fresiek na stenách a gotický hlavný oltár.
  • Hrad v Zatore (3) – postavený v roku 1445, čiastočne stratil svoj gotický štýl v dôsledku neskorších prestavieb. Do roku 1513 bol sídlom zatorských kniežat.
  • Kapria dolina (4) – jedno z najstarších a najväčších chovných stredísk kaprov v Poľsku. Lokalita s vysokou prírodnou hodnotou zahrnutá do siete Natura 2000. Je to miesto výskytu mnohých vzácnych druhov zvierat, medzi ktoré patrí aj chavkoš – vták, ktorého takmer celá populácia žije v tejto oblasti. Vďaka svojim krajinným, prírodným, historickým a kultúrnym hodnotám si získava čoraz väčšiu obľubu aj ako turistický región. Kapria dolina sa odporúča najmä milovníkom rybolovu a cykloturistiky.Dolina Karpia

  • Drevený kostol v Graboszyciach (5) – pochádza z konca 16. storočia, je jednoloďový, so zrubovou konštrukciou, pokrytý šindľom. Vybavenie je hlavne zo 17. do 18. storočia.
  • Bazilika vo Wadowiciach (6) – objekt v neskorobarokovom slohu. Vo vnútri je zázračný obraz Matky Božej Večnej pomoci (Matki Bożej Nieustającej Pomocy), umiestnený v bočnej kaplnke z roku 1826. Miesto krstu Karola Wojtylu.


Bazylika w Wadowicach

  • Rodinný dom Jána Pavla II. (Dom rodzinny Jana Pawła II) (7) – kamienica na ul. Kościelnej 7. V jednom z týchto bývaní sa narodil a žil až do ukončenia gymnázia Karol Wojtyla – neskorší pápež. V roku 1984 tu bola zorganizovaná výstava venovaná Jánovi Pavlovi II. Informácie:
  • Kostol sv. Petra apoštola vo Wadowiciach (Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach) (8) – je postavený v roku 1985 ako vyjadrená vďaka za zvolenie Jána Pavla II. a záchranu jeho života po pokuse o atentát, ku ktorému došlo v máji 1981 na Námestí sv. Petra.
  • Malopoľský pápežský chodník (Małopolski Szlak Papieski) (9) – vedie okrem iného cez Wadowice a Malé Beskydy. Vedie miestami, ktoré sú obzvlášť prepojené s pápežom Jánom Pavlom II.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map


Pobierz trasę w formacie GPX