Trasa č. 12: Kalvárskymi cestičkami 

Kalwaria Zebrzydowska, G. Kamionka (5 km) Stryszów (10 km) Góra Chełm (16,5 km) Skawinki (22 km) Lanckorona (25 km) Kalwaria Zebrzydowska (29 km) 

29 km, 3 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

mapa

OPIS:

Veľmi zaujímavá, ale zároveň dosť náročná trasa. Navštívime veľa atraktívnych objektov, budeme obdivovať krásne výhľady. Aby sme toto všetko videli, musíme však prekonať niekoľko náročných stúpaní. Výlet začíname na parkovisku pred kláštorom bernardínskym kláštorom v Kalwarii Zebrzydowskej (1). Pokračujeme po modrom chodníku na juh, po 1 km pri kaplnke odbočíme doľava, do aleje – Kalvársku cestičku. Prechádzame cez železničné koľaje a obchádzame ďalšie kaplnky. Pokračuje sa rovno, po poslednej stavbe na rázcestí cestičiek vpravo a zídeme dole k ďalšej kaplnke, pri ktorej opäť prudko odbočíme doprava. Ďalej, akoby sme sa vracali, po žltom cyklochodníku prechádzame po Kalvárskej ceste. Zákrutou vľavo prejdeme cez koľaje a dostaneme sa na hlavnú cestu Kalwaria – Zakrzów. Odbočíme doľava a stúpame strmou príjazdovou cestou na hrebeň Kamionky (vyhliadka na vrchole). Na okraji lesa odbočíme doprava a po modrom cyklochodníku sa vydáme po vyhliadkovom hrebeni. Na križovatke s hlavnou cestou diagonálne odbočíme doľava a po miernej príjazdovej ceste strmo zostupujeme do Stryszowa. Pred železničným priechodom míňame kaštieľne budovy a veľkolepý kaštieľ s múzejnou expozíciou (2). Na križovatke v Stryszowe prejdeme rovno a začneme pomerne dlhé stúpanie po zelenom cyklochodníku na bočný hrebeň hory Chełm. Už v lese, na rázcestí, odbočíme doprava a v osade Wielke Pole vľavo, potom absolvujeme krátky zjazd a opäť „stúpame“ na druhú odbočku hrebeňa. Po červenej značke stúpame na vrchol hory Chełm, pretínajúc najväčší strmý svah po bočnej ceste vpravo. Nasledovne ideme pozdĺž hrebeňa; míňame križovatku a pokračujeme rovno po asfaltovej ceste dolu do Skawiniek, kde míňame drevený kostol (3). Zídeme dole na hlavnú cestu a na druhej križovatke pôjdeme červeným cyklochodníkom po strmej príjazdovej ceste na Lanckoronu. Držiac sa chodníkov (napojili sa turistické – žltý a modrý) sa dostaneme na lanckoronské hlavné námestie (4), z ktorého opúšťame ul. Świętokrzyskú v severovýchodnom smere. O kilometer ďalej odbočíme doľava na ul. Legionistów, ktorou na konci zídeme ku kostolu hrobu Matky Božej (Kościół Grobu Matki Bożej) (5), kde odbočíme doprava. Po 200 m odbočíme na zákrute doľava. Prejdeme cez Anjelský most (Anielski Most) a vydáme sa po Kalvárskej ceste až ku bernardínskemu kláštoru.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Pašiovo-mariánska svätyňa v Kalwarii Zebrzydowskej (Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej) (1) – najväčšia krížová cesta v Poľsku, založená v 17. storočí Mikołajom Zebrzydowským. Je zostavená z 52 kostolíkov, kaplniek, maličkých kaplniek, sôch a mostov, ktoré sú zastávkami zasvätenými životnému príbehu Pána Ježiša a Matky Božej. Starostlivosť o miestnu kalváriu vykonávajú bernardíni, ktorí na začiatku 17. storočia žili v barokovom kláštore postavenom špeciálne pre nich. V bazilike patriacej kláštornému komplexu sa nachádza zázračný obraz Kalvárskej Matky Božej, ktorý adorujú zástupy pútnikov. Informácie: www.kalwaria.eu.Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

  • Kaštieľ v Stryszowe (Dwór w Stryszowie) (2) – patrí k najzaujímavejším pamiatkam bývalej obytnej výstavby v regióne Małopolska. Postavený bol na konci 16. storočia a prestavaný v polovici 18. storočia.  Je to pobočka Kráľovského hradu na Vaveli. V miestnostiach kaštieľa je prezentovaná stála expozícia: „Interiéry poľského kaštieľa v 19. storočí“. Informácie: www.dwor-stryszow.pl
  • Drevený kostol v Skawinkách (3) – bol postavený v roku 1733 v Przytkowiciach, odkiaľ bol v 60. rokoch 20. storočia presunutý na svoje súčasné miesto. Je to objekt zrubovej konštrukcie, ošaľovaný, pokrytý šindľom.
  • Historická zástavba v Lanckorone (Zabytkowa zabudowa w Lanckoronie) (4) – dobre zachovalý komplex drevených zrubových domov, ktoré sa tiahnu sa pozdĺž hlavného námestia a ulíc mesta. Charakteristickými znakmi domov sú široké podlubia, sedlové strechy a omietnuté vonkajšie steny, ktoré vyčnievajú pred vonkajšími múrmi. Domy sú posadené štítovými fasádami smerom k ceste.


Lanckorona

  • Kostol hrobu Matky Božej v Brodoch (Kościół Grobu Matki Bożej w Brodach) (5) – veľkolepá budova, jedna zo zastávok kalvárskej krížovej cesty, pripomína tvarom sarkofág, ku ktorému bola pristavaná baroková arkádová kostolná predsieň s pôvodnou kupolou. Stojí za to venovať pozornosť obrazu zo 16. storočia „,lanckoronského Krista“, ktorý pochádza z kaplnky už neexistujúceho lanckoronského hradu.

Mapa trasy:

mapa
Legenda do map
Pobierz trasę w formacie GPX