Trasa č. 10: Výprava do „orlieho hniezda“ 

Alwernia, Regulice (2 km) Rudno (12,5 km) Zalas (15 km) Brodła (21 km) Poręba Żegoty (25 km) Alwernia (31 km) 

31 km, 4 h, náročnosť –stredná

Výškový profil trasy:

trasa 10

 

OPIS:

Najvyššie položeným bodom navrhovanej trasy sú zrúcaniny hradu „Tenczyn“ v Rudne, ktorému predchádza niekoľko kilometrov dlhá ťažkopádna príjazdová cesta. Ale určite to stojí za to. Začíname pri križovatke chodníkov na hlavnom námestí v Alwernii a vydáme sa na západ (čierny cyklochodník). Po 200 m míňame po pravej strane Požiarnické múzeum (Muzeum Pożarnictwa) (1) a po ľavej strane vjazd do bernardínskeho kláštora (klasztor OO. Bernardynów) (2). Po serpentínach schádzame do Regulíc, kde za koľajami odbočíme vpravo smerom na kostol (3). Ul. Kościelnou odbočíme vľavo a vrátime sa na hlavnú cestu. Za náročné stúpanie je odmena v podobe krásnych výhľadov. Vľavo sa nachádza čierny cyklochodník, ktorej sa budeme držať až do Rudna. Pri kaplnke odbočíme doprava, prejdeme ponad diaľnicu a pôjdeme veľmi príjemným úsekom Dulowského pralesa (4), a potom po pár kilometroch stúpania „dobyjeme“ hrad v Rudne (5). Po povinnej návšteve jeho zrúcaniny sa vydáme po chodníkoch až na parkovisko. Ide o veľmi strmý, náročný úsek a bude bezpečnejšie viesť bicykel popri sebe. Na asfaltke odbočíme doľava, po 100 m vpravo a po žltom cyklochodníku sa dostaneme na veľkú križovatku asfaltových ciest v Zalase. Ideme na druhú cestu sprava, ktorá nás po malebnom úseku lesom a náročnej serpentínovej príjazdovej ceste do kopca dovedie do Brodiel. Odbočíme doprava a úzkou asfaltkou zostúpime do doliny. Opäť odbočíme doprava a popri Gaudynowských skalkách (Gaudynowskie Skałki) ideme do Poręby Żegoty. V historickom parku, kde stojí zrúcanina Szembekovho paláca (pałac Szembeków) (6), odbočíme doprava. Prejdeme križovatkou a hneď za historickým kostolom (7) odbočíme na úzku asfaltku doľava. Držiac sa červeného cyklochodníka prechádzame lesom najprv po poľných cestách a potom po upravenej ceste vpravo k zálivu Skowronek. Odtiaľto, popri parkovisku po modrom turistickom chodníku vpravo, sa vraciame na hlavné námestie v Alwernii.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Malopoľské požiarnické múzeum v Alwernii (Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni) (1) – je najstarším múzeom tohto typu v Poľsku. Predstavuje bohatú zbierku exponátov z rôznych regiónov a historických období. Medzi nimi významné miesto zaujímajú o.i. zbierky medailí, vyznamenaní, štandárd, piestových čerpadiel, motorové pumpy, sekery, prilby, štandardy. Mimoriadne cennými exponátmi sú kočiare ťahané koňmi z rokov 1910-1913 a hasičské autá.
  • Bernardínsky kláštor v Alwernii (2) – barokový kláštor a kostol s charakteristickou vežou je výkladnou skriňou mesta. Slávne centrum kultu Pána Ježiša Ecce Homo. Milostiplný obraz sa nachádza v oltári kaplnky stigiem sv. Františka (kaplica pw. Stygmatów św. Franciszka). Okrem toho majú veľkú historickú hodnotu sochy zo 17. st. a kazateľnica z 2. pol. 18. st. Pred kostolom na tzv. Rajskom Placi (námestí) pútajú pozornosť stanice krížovej cesty. Informácie: www.bernardyni-alwernia.pl.Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni

  • Kostol v Reguliciach (3) – bol postavený v roku 1887 na mieste predchádzajúceho dreveného kostola. Vo vnútri je pozoruhodná originálna oltárna menza v tvare kalicha z farebného skla.
  • Dulowský prales (4) – veľký a kompaktný lesný komplex, „zelené pľúca“ pre obyvateľov v Trzebini a ďalších okolitých obcí. Je súčasťou stredovekého pralesa, ktorý sa tiahne medzi riekou Przemsza a Krakovom.
  • Hrad „Tenczyn“ v Rudne (5) – postavený v 1. pol. 14. st. vďaka mocnému rodu Tęczyń. V 15.-17. st. mnohokrát prestavaný. Po jeho vypálení Švédmi počas „potopy“ sa nenavrátil do svojho pôvodného stavu. V 18. st. opustený začal chátrať.


Zamek w Rudnie

  • Palácový a parkový komplex v Porębe  (Zespół pałacowo-parkowy w Porębie Żegoty) (6) – založený v 2. pol. 18. st. Rokokovo-klasicistický palác, v súčasnosti v stave čiastočnej zrúcaniny. Okolo je rozľahlý krajinný park z 19. st.
  • Kostol v Porębe Żegoty (7) – postavený v roku 1762, prestavaný v roku 1898. Jednoloďový chrám s vežou zakončenou guľatou stanovou strechou. Vo vnútri sú mramorové oltáre z Vavelskej katedrály (Katedra Wawelska), preniesli sa tu na prelome 19 a 20. st.

Mapa trasy:

Mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX