Trasa č. 1: Púštnym pieskom 

Klucze, Rabsztyn (11 km) Jaroszowiec (17 km) Golczowice (20 km) Kwaśniów (23 km) Ryczówek (25 km) Rodaki (27 km) Klucze (36 km) 

36 km, 4 h, náročnosť – stredná

Výškový profil trasy:

Profil wysokościowy trasy

OPIS:

Počas tohto výletu navštívime jednu z najväčších prírodných zaujímavostí v Poľsku – Błędowskú púšť (Pustynia Błędowska). Nádherné panorámy jej južnej i severnej časti budeme obdivovať z vyhliadky v Kluczoch a Chechle. Z kruhového objazdu v centre Kluczoch zamierime na západ na ul. Rudnickú, potom prejdeme okolo rybníkov Staw Czerwony a Staw Zielony a okrajom púšte obídeme severnú Czubatku, a potom západnú stranu. Opúšťame chodník a po druhej „asfaltke“ odbočíme doľava. Ďalej po ceste 791 smerujeme na juh a po 1 km, vo výške elektrického vedenia, odbočíme na vedľajšiu cestu vľavo. V Bogucine odbočíme doprava, a potom pred príjazdovou cestou doľava, na poľnú cestu. Po dosiahnutí hlavnej cesty odbočíme doľava a hneď potom opäť doľava, na vedľajšiu cestu vedúcu k Rabsztynskému hradu (1), ktorého malebné zrúcaniny stoja za návštevu. Ďalšia cesta vedie po Jurskom cyklochodníku (Jurajski Szlak Rowerowy) (červený). Prechádzame cez osadu Czarny Las, a následne Jaroszowiec. Odbočíme doľava a potom opäť doľava. V Jaroszowci za svätyňou (2) odbočíme vpravo a cez Golczowice sa dostaneme do Cieślina. V Golczowiciach si môžeme skrátiť trasu odbočkou doľava smerom na Klucze. V Cieśline odbočíme doľava, kúsok ďalej na rázcestí si vyberieme pravú odbočku.

V Rodakoch za ohybom cesty vpravo je drevený kostolík (3), pri ktorom sa oplatí zastaviť. Vraciame sa späť na čierny chodník, ktorý oblúkom vedie po pravej strane a smerujeme do obce Chechło. Ak chcete vidieť historický kostol a cintorín (4), odbočte v centre vpravo. Vraciame sa na križovatku a mierne odbočujeme doprava na modrý cyklochodník, ktorý nás bude sprevádzať až do konca cyklovýletu. Po ceste na kopci Dąbrówka narazíme na ruiny pozorovacieho bunkra z 2. svetovej vojny. Aj tu sa nám naskytne nádherná panoráma Błędowskej púšte (5), ďalšia trasa však vedie miestami po piesočnatej ceste až k hraniciam obce Klucze.

ATRAKCIE NA TRASE:

  • Zrúcanina Rabsztynského hradu (1) – hrad, situovaný na vysokom kopci, bol postavený z iniciatívy Kazimíra Veľkého na ochranu hospodársky dôležitého banského centra v Olkuszi. V 1. polovici 17. st., na úpätí pôvodného horného hradu vznikol dolný hrad, ktorý mu dal charakter renesančného sídla. Počas „potopy“ v roku 1657 celý základ vypálili Švédi. Odvtedy začal Rabsztyn chátrať. V súčasnosti sa zachovali hlavné múry dolného hradu a zvyšky múrov hradu horného.


Trasa 1 Zamek w Rabsztynie.jpg

  • Svätyňa v Jaroszowici (2) – spojená s kultom obrazu Matky Božej Pomocnice verných (Matka Boża Wspomożenia Wiernych) namaľovaný štetcom Jana Szczęsného-Stankiewicza, žiaka Jana Matejku. Hlavné slávnosti: 24. mája.
  • Drevený kostol v Rodakoch (3) – jednoloďový, čiastočne s podlubiami, so sakristiou na severe, bol postavený pred rokom 1601. V hlavnom oltári je umiestnený neskorobarokový obraz sv. Marka – patróna kostola. V bočnom oltári sa nachádzala socha sv. Mikuláša zo začiatku 15. storočia, ktorý bol premiestnený do nového kostola v Rodakoch.
  • Trasa 1 Kościół w Rodakach.jpg
  • Kostol a cintorín v Chechle (4) – kostol z roku 1807 Najsvätejšej Panny Márie výzorom odkazuje na barok. Vedľa svätyne stojí zvonica z roku 1830 a cintorín s kamenným obeliskom Kmitov z roku 1789 a partizánsky hrob.
  • Błędowská púšť (5) – najväčšia oblasť viateho piesku v strednej Európe (rozloha 20 km2).

Do cca. 12.-13. st. územie bolo pokryté borovicovými lesmi. Ich vyrúbanie, hlavne pre potreby olkuszského baníctva, viedlo k vytvoreniu púštnej krajiny, ktorá je v súčasnosti degradovaná najmä vegetačnou sukcesiou. Severná časť púšte je uzavretá a slúži ako vojenský obvod. Južná časť je atraktívne územie pre pešie a konské potulky. Z obdobia 2. svetovej vojny sa zachovali dva pozorovacie stanoviská: nemecký z Chechła a poľský z Kluczov.


Pustynia Błędowska

Mapa trasy:

Mapa trasy 1

Legenda do map
 

Pobierz trasę w formacie GPX