Pravidlá cyklistických trás Velo Małopolska

Regulamin tras Velo Małopolska
Z toho, čo sledujeme a čítame v tlači, je vidieť, že téma zdieľania spoločného priestoru (akým sú novovzniknuté trasy v rámci Velo Małopolska) pomerne silno rozvírila hladinu verejnej mienky, predovšetkým tam, kde sú tieto cesty ešte novinkou.

Preto pripomíname – otázku prednosti upravujú (okrem zdravého rozumu, slušnosti a ústretovosti voči inému človeku) pravidlá cestnej premávky (PCP) a pravidlá cyklotrás Velo Małpolska, ktoré stanovujú, že chodci sa môžu pohybovať po cyklistických chodníkoch, ak nie je pre nich vytýčený súbežný chodník, pričom prednosť majú cyklisti. Používatelia osobných dopravných prostriedkov (PODP) sa podľa PCP kvalifikujú ako chodci.

Uvádzam oficiálne pravidlá siete cyklotrás Velo Małopolska (nižšie). Pravidlá sú uvedené aj na tabuľkách umiestnených na exitujúcich Odpočívadlách pre cyklistov. 

 1. Jazda na bicykli po vyznačených cyklotrasách prebieha podľa všeobecných zásad používania verejných komunikácií cestného poriadku.
 2. Cyklista je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, dopravné značky a signalizáciu.
 3. Bicykel musí byť technicky funkčný, vybavený funkčnou brzdou, zvončekom alebo podobným zvukovým signálom a zákonom požadovaným osvetlením: biele alebo žlté obrysové svetlo viditeľné spredu, červené zadné svetlo a zadné červené odrazové svetlo. Obrysové osvetlenie (predné aj zadné) môže byť blikajúce. Po súmraku musí byť pozičné obrysové osvetlenie na bicykli zapnuté!
 4. Jazdite čo najbližšie k pravému okraju cesty. Buďte pripravení umožniť rýchlejším cyklistom predbiehanie z Vašej ľavej strany.
 5. Ak Vás na bicykloch sprevádzajú deti, musia jazdiť pred Vami. Kontrolujte, aby neodbočovali doľava a neschádzali do stredu cesty! Váš jazdný pás musí byť bližšie k osi cesty (mali by ste ju kryť pred cyklistami idúcimi za Vami a ktorí Vás predbiehajú).
 6. Signálom zvončeka upozorňujte cyklistov pred Vami o úmysle predbiehať!
 7. Vytiahnutou roku signalizujte úmysel zmeniť smer pohybu (ako je predbiehanie) – je to dôležité pre tých, ktorí idú za Vami!
 8. Nikdy nezastavujte uprostred cyklotrasy alebo na zle viditeľných miestach (napr. za zákrutou) ani na začiatku strmých úsekov. Pamätajte na to, aby ste neblokovali prejazd iným cyklistom.
 9. Ak ťaháte príves, nezabudnite na to, že môže blokovať pohyb ostatných a často je menej viditeľný! Použite označenie signálnou zástavkou.
 10. Technika a rýchlosť jazdy musí byť prispôsobená terénnym a poveternostným podmienkam (dážď, sneh), premávke vozidiel a pohybu chodcov a aj individuálnym schopnostiam cyklistu.
 11. Nejazdite mimo vyznačeného jazdného pruhu, aby ste nepoškodili zvodidlá a zeleň pri cyklotrase, ako ani v korune protipovodňovej hrádze v prípade trasy vedúcej po nábreží rieky.
 12. Závory na lesných cestách nezakazujú vjazd do lesa na bicykli, pokiaľ pri závore nie je tabuľa informujúca o dočasnom uzavretí úseku cesty.

DÔLEŽITÉ PRE CHODCOV:

 1. Chodci môžu používať cyklotrasy za podmienok uvedených v pravidlách cestnej premávky.
 2. Ak nie je chodník, tak na cestách – vrátane cyklistických ciest- chodci by mali ísť za sebou po ľavej strane a dávať prednosť cyklistom.
 3. Nezastavujte a nezhlukujte  sa v skupinách, najmä na miestach so zníženou viditeľnosťou a na úpätí svahov.
 4. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na bežcov.

DÔLEŽITÉ PRE KORČULIAROV:

 1. Korčuliari môžu používať cyklistické cesty.
 2. Korčuliari nesmú prekážať cyklistom v jazde na bicykli.
 3. Pri jazde sa korčuliari musia držať pravej strany cesty pre cyklistov.
 4. Korčuliar, ktorého predbieha cyklista, najmä ak bol na to upozornený zvončekom, musí prestať korčuľovať a jazdiť rovno pri pravom okraji cesty.
 5. Po súmraku by sa mal korčuliar pohybovať pomaly po ľavej strane cesty alebo mať zapnuté obrysové osvetlenie (vpredu biele, vzadu červené), podobne ako cyklista.