Základné dokumenty súvisiace s rozvojom cykloturistiky v Malopoľsku

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce
Nižšie uvádzame zoznam smerníc/dokumentov/príručiek pre cykloturistiku:
 1.  Uznesenie č. 1/17 Výkonnej rady Malopoľského vojvodstva z dňa 03. januára 2017 o schválení Koncepcie výstavby integrovanej siete cyklistických, bežeckých a lyžiarskych trás v Malopoľsku.
  Uznesenie obsahuje:

  o Koncepciu výstavby integrovanej siete trás v Malopoľsku;

  o   Príručku pre projektovanie cyklistických ciest

 2.  Stratégia Rozvoja Vojvodstva „Malopoľsko 2030” (projekt)          
 3. Smernice pre organizáciu bezpečnej cyklistickej dopravy s Katalógom vzorov riešení infraštruktúry pre cyklistov
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-bezpiecznego-ruchu-rowerowego
 4. Stanovisko Dohovoru vojvodských maršálkov PR (zo 07. júna 2019 o systéme číslovania a pravidlách označovania národných a regionálnych cyklistických trás) – v prílohe
 5. Nariadenie ministrov infraštruktúry a vnútra a správy z 31. júla 2002 o dopravných značkách a signalizácii (Zb.z. č. 170 bod 393, v znení neskorších zmien)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/454
 6. Európska certifikačná norma pre európsku sieť cyklotrás (PDF v poľskom jazyku)
 7. Plánovanie a podpora rozvoja cyklistiky. Príručka. Materiál je určený na zvýšenie potenciálu účastníkov projektu mobile 2020. http://www.mobile2020.eu/fileadmin/Handbook/podrecznik-mobile2020.pdf
 8. EU Cycling Strategy 2017 r. https://ecf.com/eu_cycling_strategy
 9. The European Cycle Route Network Eurovelo Study http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-TRAN_ET(2012)474569
 10. Ako získať európske finančné prostriedky na cyklistické investície. Sprievodca pre Poľsko o procese programovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja na roky 2021-2027 - PDF
 11. Hodnotiaca štúdia o meraní hodnoty ukazovateľa dlhodobého výsledku ROP MW na roku 2014-2020: počet osôb využívajúcich cyklotrasy v regióne - PDF
  Prieskum uskutočnila firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o. za obdobie od 23. júna 2021 do 16. decembra 2021
 12. Małopolskie Centrum Rozwoju Regionalnego: Prieskum verejnej mienky obyvateľov Malopoľska 2021, Vydanie 13. 
 13. Štúdia vykonateľnosti spoločného systému certifikácie služieb priateľských k bicyklom v krajinách Vyšehradskej skupiny, vypracovaná v rámci projektu „Cyclists Welcome in V4" financovaného Vyšehradským fondom - PDF